Achtergrond header

Protocollen

Om op een zorgvuldige wijze uitvoering te kunnen geven aan het kabinetsbesluit van 21 april jl. zijn er protocollen opgesteld voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Deze zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en zijn afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Inmiddels is er door de PO Raad een document ‘Vragen en antwoorden protocollen opstart onderwijs’ gemaakt, dat een prima uitleg geeft over de protocollen.

Protocollen
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op