Achtergrond header

Partnering4Change – unieke samenwerking ergotherapeuten en leerkrachten

Er is een toename van kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften in klassen. Landelijke cijfers tonen aan dat leraren aanzienlijke werkdruk ervaren. Tegelijkertijd ​geven ouders ​aan dat het leerkrachten soms aan kennis, vaardigheden en tijd ontbreekt om alle kinderen op de juiste manier te kunnen laten deelnemen aan het onderwijsproces. Dat kan anders. Ondanks de vele corona-gerelateerde obstakels sloegen Zuyd Hogeschool, onderwijsstichting MOVARE en vele andere partners de handen ineen. Samen met enthousiaste leerkrachten en ergotherapeuten lanceerden ze afgelopen voorjaar samen het pilotprogramma Partnering4Change. Hierbij ondersteunden ergotherapeuten leerkrachten in basisschoolklassen bij het verhogen van de kwaliteit in de klas. Ze begeleidden leerkrachten daarnaast met hun kennis en kunde.   

Co-design is sleutel tot succes 

De eerste onderzoeksresultaten van de nieuwe aanpak Partnering4Change zijn inmiddels bekend. De ommezwaai van individuele interventies buiten de klas naar een collectieve aanpak in de klas leverde positieve resultaten op in een korter tijdsbestek dan verwacht. Deze aanpak verbetert het welzijn van kinderen in de klas, verlaagt de werkdruk van leerkrachten en bespaart kosten in het huidige passend onderwijs. Co-design bleek de sleutel tot succes: samen gaan zitten, aandacht voor de klas en observeren loont en zorgt voor een wederzijds leereffect. De aanpak van Partnering4Change helpt bij het stimuleren en ontwikkelen van medewerkers. De leerkrachten leren letterlijk reflecteren op hun handelen en probleemdefiniëring (het waargenomen probleem is niet altijd het werkelijke probleem).   

Ondanks de korte tijd en de gelimiteerde ontmoetingen kwamen er veel bijzondere inzichten en observaties bovendrijven. Hieronder zie je een afbeelding met een quote van een basisschoollerares die een inkijkje gaf in haar eigen ontwikkelproces. Maar het had net zo goed andersom (de ergotherapeut) kunnen zijn. 

Partnering4Change – unieke samenwerking ergotherapeuten en leerkrachten

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op