Achtergrond header

Nieuwe voorzitter Onderwijsstichting MOVARE

Per 1 augustus 2021 is Kiki Huijnen-Becks voorzitter van het College van Bestuur van onderwijsstichting MOVARE. Zij neemt het voorzitterschap over van Ryszard Kruszel. Een logische wissel, zo vinden ze beiden. 

Ryszard en Kiki hebben de afgelopen 5,5 jaar nauw samengewerkt als collegiaal bestuurders binnen MOVARE. Ryszard als voorzitter en Kiki als lid van het College. Per 1 augustus 2021 neemt Kiki de voorzittershamer over en blijft Ryszard lid.

Inhoudelijke draai naar onderwijskwaliteit

Verrassend, deze voorzitterswissel? Voor Ryszard en Kiki zelf helemaal niet. Het idee kwam vanuit henzelf. Sterker nog, deze visie hadden ze 6 jaar geleden al bij hun start bij MOVARE. “In het begin van onze bestuursperiode lag de nadruk op de basis op orde brengen. Processen automatiseren, de administratie op orde brengen”, zegt Ryszard. “Maar nu die zaken op orde ‘vanzelfsprekend goed geregeld’ zijn, ligt de nadruk veel meer op onderwijs en onderwijskwaliteit. We maken een inhoudelijke draai.” Zaken die Kiki in haar portefeuille heeft, zoals onderwijskwaliteit, krijgen nu de nadruk. “Het is daarom in een moderne organisatie vanzelfsprekend dat Kiki voorzitter wordt, nu zaken uit haar portefeuille op nummer één komen te staan.” Ryszard gaat daarnaast in 2023 met pensioen. Met deze wissel binnen het bestuur  wordt de continuïteit tevens gewaarborgd.

Eerste vrouwelijke voorzitter

Met Kiki aan het roer heeft MOVARE voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwelijke voorzitter. Ryszard noemt het ‘niet meer dan logisch’ dat een vrouw aan het roer staat, zeker bij een organisatie waar voor het merendeel vrouwen werken. “Logisch in de zin van inclusief, net zoals de samenleving zou moeten zijn.” Zelf zegt Kiki ‘heel trots’ te zijn dat ze voorzitter van MOVARE mag zijn. “Dat ik de eerste vrouwelijke voorzitter ben, maakt het extra mooi. Maar dat is niet het belangrijkste. Ik wil MOVARE de komende jaren onderwijskundig verder brengen en er zijn voor alle medewerkers in onze organisatie.” Daarbij werkt MOVARE ook al jaren aan het aantrekken van (meer) mannen in het basisschoolonderwijs. “Als de coronaperiode ons één ding heeft laten zien, dan is het wel hoe sterk en krachtig je moet zijn om als onderwijsprofessional in het primair onderwijs te werken.”

Terugblik begin bestuursperiode

“We startten bij MOVARE in een roerige periode. In 2014 is passend onderwijs ingevoerd en in 2015 kregen we te maken met de decentralisatie van jeugdzorg”, zegt Kiki. “ We moesten snel schakelen en zagen dat we administratief en inhoudelijk nog wel een slag te slaan hadden. Ook hebben we een flink aantal zaken geprofessionaliseerd. Denk aan een nieuw functiebouwwerk, een functie maken van onze IB-er in plaats van een taak en de noodzakelijke implementatie van leerlingenvolgsysteem ParnasSys (Ultimview).”

Verschillend, maar op één lijn

In de afgelopen zes jaar hebben ze altijd opgetrokken als een team. Verschillend, maar vrijwel altijd op één lijn met elkaar. “Wij vragen elkaar om raad, maar luisteren vooral ook goed naar elkaar. Ik denk dat we daarom zo goed kunnen samenwerken, ook al zijn we qua persoonlijkheden echt wel anders”, zegt Ryszard. Waar ze allebei trots op zijn? Kiki: “Op onze succesvolle onderwijsprojecten, zoals de starklassen en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Maar ook dat wij vanaf dag 1 besturen in transparantie en integriteit en zo dicht mogelijk bij onze scholen."  

De toekomst

Wat Ryszard nog graag zou zien voor in de toekomst is een impuls wat betreft digitalisering. Het meetbaar maken van je werk. “Je geeft goed les in een veilige omgeving, maar haal je ook alles eruit wat erin zit? Dat leerproces voor leerlingen kun je volgen en meten. Zo kun je je eigen professionele mening ook staven met cijfers.” Wat we ook in de toekomst meer zullen zien is het interdisciplinair onderwijs, denkt Kiki. “Meerdere disciplines die samen werken, zoals  zorgprofessionals in de klas. Dat gebeurt ook al bij onze projecten met doelgroeparrangementen in ons speciaal (basis) onderwijs en de startklas”, zegt Kiki. “Maar dit is ook broodnodig voor regulier onderwijs in de wat uitdagendere wijken met kinderen die niet alleen een leerachterstand hebben maar ook een leefachterstand.” Verder denkt de aanstaande voorzitter ook dat de school in de toekomst nog meer een ‘hotspot’ in de wijk zal zijn. Een plek waar MOVARE samen met de wijk het beste kan doen voor de kinderen, uiteraard met de nadruk op onderwijs en ontwikkeling. 

Nieuwe voorzitter Onderwijsstichting MOVARE

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op