Achtergrond header

Nieuw lid Raad van Toezicht

Onlangs is Monique Kuik, 44 jaar en woonachtig in Duivendrecht, benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Zij volgt Karin Straus op en is benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Monique zal dan ook voor de GMR het eerste aanspreekpunt zijn in de RvT. MOVARE vindt het fijn dat het gebruik mag maken van de ervaring en kennis van Monique met betrekking tot (primair) onderwijs met het snijvlak onderwijs en zorg. Momenteel is Monique managing consult Sociaal Domein/Jeugd bij adviesbureau BMC en onder meer werkzaam als projectleider Nationaal Programma Onderwijs op het gebied van kansengelijkheid. Daarvoor heeft zij diverse functies vervuld, met name in het onderwijs en op het gebied van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en jeugdzorg.

RvT-lid Patrick Tummers volgt Karin Straus op als vice-voorzitter van de RvT.

Nieuw lid Raad van Toezicht

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op