Achtergrond header

Nieuw lid College van Bestuur van Onderwijsstichting MOVARE

Na een zorgvuldig doorlopen selectieprocedure en het verkregen positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft de Raad van Toezicht van Onderwijsstichting MOVARE een nieuw lid van het College van Bestuur benoemd. 

Per 1 maart 2023 is Maurice Bejas opvolger van Ryszard Kruszel, die gebruikmaakt van de pensioenregeling. Maurice heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit in Maastricht. Hier heeft hij ook de Postdoctorale Opleiding tot Registercontroller gevolgd.

Carrière 
Op dit moment is de 43-jarige Maurice werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij Cicero Zorggroep in Brunssum. Daarvoor werkte hij onder meer in financiële (management)functies bij Humankind voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang en bij Deloitte. Als consultant is Maurice zijn carrière twintig jaar geleden in het onderwijs begonnen. Verder heeft hij (tot 1 maart a.s.) zitting in de Raad van Toezicht van Kinderopvang Parkstad.

Privé
Het toekomstige CvB-lid is woonachtig in Kerkrade, getrouwd en vader van twee kinderen.

Nieuwe bestuursperiode
De Raad van Toezicht dankt de leden van de benoemingsadviescommissie en heeft er alle vertrouwen in met Maurice Bejas een goede bestuurder te hebben gevonden die samen met CvB-voorzitter Kiki Huijnen een uitstekend College van Bestuur zal gaan vormen. De RvT wenst Maurice, Kiki en MOVARE een succesvolle bestuursperiode toe.

Nieuw lid College van Bestuur van Onderwijsstichting MOVARE

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op