Achtergrond header

Naam eerste Integrale Kind Centrum Kerkrade onthuld

Op de eerste schooldag afgelopen maandag werd de naam van het eerste Integrale Kind Centrum (IKC) van Kerkrade in de wijk Eygelshoven bekend gemaakt: IKC Droomhof. 

In het gebouw zijn momenteel peuteropvang Hummelhof, buitenschoolse opvang Vierpuntkom (Kinder Opvang Parkstad) en basisschool de Veldhof (onderwijsstichting MOVARE) gehuisvest. De komende jaren zal het IKC zich nog verder ontwikkelen en uitbreiden met kinderopvang.

Wat is een IKC? 

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang en welzijnswerk voor kinderen zijn gehuisvest. Het is voor kinderen van 0-12 jaar, dé plek waar ze kunnen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Een IKC biedt kinderen een dagprogramma zolang als zij willen deelnemen. Het vindt allemaal plaats op één locatie en is daardoor ook een nieuwe manier van werken voor alle medewerkers.

De aanloop tot het IKC 

De afgelopen 2,5 jaar is achter de schermen al veel werk verzet over hoe het IKC Droomhof er uit zal gaan zien. Door de projectgroep en de diverse werkgroepen bestaande uit medewerkers van de gemeente Kerkrade, Basisschool De Veldhof, MOVARE, Kinder Opvang Parkstad en andere partners in zorg en welzijn is gewerkt aan een inhoudelijke visie op het IKC te Eygelshoven. De stuurgroep bestaande uit wethouder Jo Schlangen, Kiki Huijnen (lid CvB van MOVARE) en Jolanda Rikers (directrice/ bestuurder van Kinder Opvang Parkstad) heeft onlangs ingestemd met het visiedocument. “Door vanaf 19 augustus samen verder te gaan onder dezelfde naam en hetzelfde logo willen we iedereen  laten zien dat opvang en onderwijs in dit IKC samenwerken in de begeleiding van kinderen en zo de beste voorbereiding op de toekomst te bieden”, aldus locatiemanager Wendy Kempener van Kinder Opvang Parkstad.

Nieuwe naam 

“Bij het bedenken van een nieuwe naam en logo is de hulp ingeroepen van de ouders, kinderen, medewerkers en wijkbewoners”, zegt directeur van de Veldhof, Hellen Sevenheck. Zij mochten via een prijsvraag  meedenken over een nieuwe naam voor het IKC en eventueel ook een logo bedenken. Vanuit alle inzendingen hebben we een naam gekozen en met behulp van een marketingbureau een logo ontworpen en een gloednieuwe website gemaakt.

Samen met de kinderen, ouders, medewerkers van de kinderopvang, onderwijs en andere genodigden werd maandag de nieuwe naam en logo onthuld.

Fotobron: Gemeente Kerkrade 

Naam eerste Integrale Kind Centrum Kerkrade onthuld
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op