Achtergrond header

MOVARE-scholen vanaf maandag 20 december gesloten

Vanaf maandag 20 december zijn onze scholen gesloten. Dit naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag bekend heeft gemaakt. Waar nodig wordt op de schoollocatie voor noodopvang gezorgd. Het MOVARE-huis in Landgraaf is van woensdag 22 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022 gesloten. 

Onderstaand ziet u de informatie die wij via de ouderportalen van de scholen hebben gedeeld met onze ouders/verzorgers. 
 

Informatie voor ouders/verzorgers van onze leerlingen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U zult ongetwijfeld kennis hebben genomen van de persconferentie van het kabinet van gisteravond. Naar aanleiding hiervan vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Scholensluiting
Overeenkomstig het kabinetsbesluit zijn vanaf maandag 20 december alle MOVARE-scholen gesloten. Er wordt geen afstandsonderwijs verzorgd. De scholen moeten immers zorgen voor noodopvang, medewerkers kunnen daarnaast niet ook nog afstandsonderwijs verzorgen.

Noodopvang
Van maandag 20 tot en met donderdag 23 december is er gedurende de schooltijden noodopvang op alle MOVARE-scholen.

Voor wie is de noodopvang?

  • Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen
    Bij cruciale beroepen gaat het bijvoorbeeld om beroepen in de zorg of bij de politie. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. De rijksoverheid heeft een lijst van cruciale beroepen bekend gemaakt, klik op deze link.
  • Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school -waar nodig- samen met de gemeente bepaalt om welke leerlingen het gaat.
    Het gaat om kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Wat houdt de noodopvang in?

  • Medewerkers van de scholen zorgen voor de opvang en houden toezicht.
  • De leerlingen in de noodopvang krijgen geen les op school.

Mocht u gebruik willen maken van noodopvang, dan is het verzoek dat zo snel mogelijk maar uiterlijk vrijdag 17 december vóór 10.00 uur door te geven aan de school. Vervolgens maakt de school een planning voor de noodopvang.

Geactualiseerde beslisboom 0 jaar t/m groep 8 - thuisblijven of niet?
Inmiddels is de beslisboom geactualiseerd, klik hier voor de versie van 14 december 2021.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

MOVARE-scholen vanaf maandag 20 december gesloten

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op