Achtergrond header

MOVARE Onderwijscafé 2 juni: ‘Burgerschap in het primair onderwijs’

Op woensdag 2 juni a.s. vindt van 13.15 uur tot 14.45 uur een nieuwe editie van het MOVARE Onderwijscafé plaats. Deze keer staat de online bijeenkomst in het teken van ‘Burgerschap in het primair onderwijs’. Als gastspreker mogen we deze middag Gert Biesta verwelkomen.

Gert Biesta is een onderwijspedagoog en -filosoof. Hij stimuleert jou om na te denken over wat goed burgerschapsonderwijs voor jou als leerkracht in de klas kan betekenen. Het wordt een bijzonder boeiende sessie waarbij veel interactie en verdieping zal plaatsvinden.

Meld je aan!
Wil jij aan de slag met burgerschapsonderwijs, dat past bij jouw onderwijsvisie en -context? Meld je dan nu via InSite aan voor het MOVARE Onderwijscafé! Behoor jij tot de eerste 10 collega's die zich aanmelden? Dan maak je kans op 1 van de 5 boeken van Gert Biesta ‘Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap’ die we cadeau geven om je meer te verdiepen in het gedachtengoed van Biesta en ter herinnering aan dit mooie onderwijscafé.

Burgerschap in de basisschool
Onlangs is de wet op het Primair onderwijs over het burgerschaponderwijs aangepast. In het onderwijscafé van 2 juni gaan we met Gert Biesta in gesprek over de wijze waarop we in onze scholen en onze klassen met deze wijziging in de wet kunnen omgaan. Gert Biesta pleit ervoor om binnen je eigen school goed te kijken naar wat je nu al doet in het kader van burgerschapsonderwijs. Hij daagt je uit na te denken over de pedagogische opdracht van jouw school.
 

Om op een constructieve en vreedzame manier samen te kunnen leven, is het nodig dat we de spelregels van de samenleving kennen en delen. Kinderen worden niet geboren met een democratisch gen en krijgen niet vanzelfsprekend vanuit huis kennis en respect mee voor de basiswaarden van onze samenleving. Dit vraagt van onze scholen hen kennis en respect voor onze basiswaarden bij te brengen en leerlingen uit te dagen dagelijks met de essentie van die basiswaarden te oefenen. Onze scholen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen. Juist de omgang met medeleerlingen die anders zijn of andere denkbeelden er op na houden, stelt leerlingen in staat een onderlinge, verdraagzame houding te ontwikkelen.

Bij de invulling van burgerschapsvorming ligt het eigenaarschap bij onze scholen. Dat geeft ruimte voor de eigen identiteit van jouw school. Er is wel een verplichte gemeenschappelijke kern voor alle scholen. Deze kern omvat de principes en uitgangspunten van de democratische rechtstaat. Om deze kern goed over te dragen, is een doelgericht en samenhangend onderwijsprogramma vereist. Het onderwijsprogramma moet tenminste bestaan uit een kennis- en respectcomponent, bijbehorende competenties en een schoolcultuur waarin deze democratische spelregels worden voorgeleefd en waarmee wordt geoefend.

Over Gert Biesta
Gert Biesta is momenteel een van de meest prominente vernieuwers van inzichten over democratische vorming in de opvoeding, in het onderwijs, in het vormingswerk en in het sociaal werk. Maar ook daarbuiten, in de wereld van de politiek, de gezondheidszorg, de architectuur en de samenlevingsopbouw zijn Biesta’s ideeën relevant. In het bijzonder wanneer ze betrekking hebben op de relatie tussen de professional en de leerling, de cliënt. Zijn grote democratische bekommernis blijkt uit de manier waarop hij het democratisch gehalte van deze relatie steeds opnieuw analyseert, op begrip brengt en van vernieuwende inzichten voorziet.

Halverwege de jaren ‘90 verlaat Biesta Nederland om als professor op het terrein van de wijsgerige pedagogiek te gaan werken in Groot-Brittannië. Hij is nu o.a. werkzaam aan de Brunel universiteit in Londen. De laatste jaren vond hij ook weer zijn weg terug naar Nederland, waardoor we met meer Nederlandstalige publicaties kunnen kennismaken. We zijn blij dat we hem als gastspreker tijdens ons onderwijscafé mogen verwelkomen. Kortom: dit onderwijscafé mag je niet missen!

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij Jos Feron, e-mail: jos.feron@movare.nl Als je vooraf vragen wil indienen voor het onderwijscafé kun je deze naar Jos Feron mailen. Gert Biesta zal tijdens de bijeenkomst op jullie vragen ingaan. 

 

MOVARE Onderwijscafé 2 juni: ‘Burgerschap in het primair onderwijs’
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op