Achtergrond header

Minisymposium Taal Schakelt naar schoolsucces

Hoe verloopt de taalspraakontwikkeling en wat beheerst een kind minimaal op welke leeftijd? Hoe herken je tijdig signalen van een taalontwikkelingsstoornis? Wat zijn kenmerken van goed woordenschatonderwijs? Rond de tachtig leerkrachten, pedagogisch medewerkers, logopedisten en andere professionals kwamen op 5 november samen op MOVARE-school De Schakel om kennis te delen en te leren over taal bij het jonge kind.

Het idee voor een minisymposium ontstond in de samenwerking tussen Adelante, Kentalis, Mgr. Hanssen en bs. De Schakel. Samen hebben zij inhoud gegeven aan deze inspiratie- en kennisdelingsbijeenkomst.

De deelnemers van het minisymposium konden in de workshops informatie ophalen over TOS (taalontwikkelingsstoornis), meertaligheid, taalstimulatie, woordenschat en interdisciplinaire diagnostiek. Tijdens de pauze was er, onder het genot van een hapje en een drankje, tijd om elkaar te ontmoeten en de informatiestand van Kentalis, Adelante en Mgr. Hanssen te bezoeken.

De gemiddelde waardering voor het symposium was een 4.1 (5: zeer tevreden, 1: zeer ontevreden). De organisatoren kijken terug op een geslaagde, druk bezochte en inspirerende bijeenkomst.

Minisymposium Taal Schakelt naar schoolsucces
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op