Achtergrond header

Magazine over de Gezonde Basisschool van de Toekomst

In 2015 ging in Parkstad de Gezonde Basisschool van de Toekomst van start. Waar deze ontwikkeling aanvankelijk beperkt bleef tot de regio Parkstad, krijgt de opschaling in heel Limburg en zelfs buiten Limburg nu steeds meer gestalte. 

Magazine Gezonde Basisschool van de Toekomst 

De landelijke aandacht komt ondermeer tot uiting in de directe betrokkenheid van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit laatste ministerie heeft, in nauwe samenwerking met velen binnen de organisatie van de Gezonde Basisschool van de Toekomst een prachtig magazine uitgebracht dat de ontwikkelingen in Parkstad uitgebreid belicht. Het magazine, dat uitsluitend digitaal verspreid wordt, kan gedownload worden met deze link

Magazine over de Gezonde Basisschool van de Toekomst
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op