Achtergrond header

Kinderraad Kerkrade geeft eerste advies

Op 2 februari 2022 heeft de Kinderraad van Kerkrade haar eerste officiële advies gegeven. Op dinsdag 8 maart overhandigde kinderburgemeester Hidde dit advies aan burgemeester Dassen. Het advies heeft betrekking op het onderwerp ‘pesten’. De kinderraad concludeert dat het onderwerp “pesten” een moeilijk op te lossen probleem is waar kinderen ook nog veel last van kunnen hebben als ze ouder zijn.
 

Het advies van de Kinderraad
De Kinderraad adviseert om meer aandacht te besteden aan het pestprotocol op school. Dit protocol en pesten zelf moet regelmatig worden besproken in de klas. Iedere leerkracht moet dit op gelijke manier doen. De MOVARE-scholen beschikken al over een pestprotocol. Het advies van de kinderraad sluit hier prima op aan. 

Ook raadt de Kinderraad aan om de inzet van Impuls nog bekender maken. Daarnaast moeten de activiteiten worden verbreed en uitgebreid. Om dit te bereiken adviseert de Kinderraad een aantal maatregelen te nemen. Een voorbeeld daarvan is ambulante jongerenwerkers niet alleen inzetten in de avonduren, maar ook daarbuiten. Ook willen ze extra inzetten op de bekendheid, zichtbaarheid en inzet van ambulante jongerenwerkers in de wijken. Daarnaast willen ze dat Impuls meer lessen en workshops geeft tijdens school en naschoolse opvang.

Daarnaast adviseert de Kinderraad een plan van aanpak te maken tegen cyberpesten samen met MOVARE, Impuls en politie. Hiermee wil de Kinderraad onder andere bewustwording bij kinderen, ouders, medewerkers van school en maatschappelijke organisaties creëren. Ook willen ze gebruikmaken van de deskundigheid van bijvoorbeeld Pestweb en gedragscodes maken hoe om te gaan met elkaar binnen de digitale wereld.

Als laatste roept de Kinderraad het college op om in overleg met andere gemeenten een lobby te starten richting sociale platforms om cyberpesten tegen te gaan.  

 

Kinderraad Kerkrade geeft eerste advies

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op