Achtergrond header

Kerkrade krijgt kinderraad en kinderburgemeester

Komend najaar zal er in de gemeente Kerkrade een kinderraad en kinderburgemeester worden geïnstalleerd. De gemeente Kerkrade werkt hierbij nauw samen met onderwijsstichting MOVARE. Beide hechten grote waarde aan het perspectief van kinderen en willen hen op deze manier laten participeren in de vorming van gemeentebeleid.

Met het oprichten van deze kinderraad wil de gemeente kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met  politiek en democratie. Jo Schlangen, verantwoordelijk wethouder en burgemeester Dassen -Housen van de gemeente geven hierbij aan: “Wij hechten als gemeente bijzonder veel waarde aan een jeugdig perspectief. Deze manier van meepraten, meedenken, zelf een mening vormen en hierover samen tot een beslissing komen vormt kinderen en maakt ze vertrouwd met onze democratie.”

Kinderparticipatie

Met dit initiatief zetten zowel MOVARE als de gemeente in op meer kinderparticipatie. Hard nodig, volgens bestuurder van MOVARE, Kiki Huijnen. “In Nederland scoren wij laag op kinderparticipatie, terwijl deze juist heel belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Als je kinderen laat meedenken en dromen met hun ogen open, dan worden wij daar als volwassenen ook beter van.”

De gemeente wil graag nog meer inzicht krijgen in wat er leeft bij kinderen en waar zij waarde aan hechten.

Verkiezingen

Vanuit alle basisscholen in de gemeente zal een afgevaardigde  leerling uit groep 7 als raadslid worden verkozen. Ook is er een plek voor een afgevaardigde van de stichting Kinderopvang Parkstad (KOP) gereserveerd binnen de kinderraad.  Deze verkiezingen vinden begin dit schooljaar plaats op de Kerkraadse scholen. De verkozen raadsleden zullen vervolgens zelf uit hun midden een kinderburgemeester kiezen die als voorzitter van de kinderraad zal optreden.

Naar verwachting zal de kinderraad en kinderburgemeester komend najaar officieel geïnstalleerd worden. De kinderburgemeester krijgt, net als Burgemeester Dassen-Housen, een echte ambtsketen. Deze zal door de kinderraad zelf, in samenwerking met de Vrije Akademie Zuid-Oostelijke Mijnstreek (VAZOM) worden ontworpen. Zowel de kinderraad  als de kinderburgemeester worden steeds aangesteld voor een periode van 2 jaar.

Activiteiten kinderraad

Samen met de kinderraad zal de kinderburgemeester onderwerpen kiezen waarvoor ze zich willen inzetten. Ze vergaderen drie keer per jaar over onderwerpen die ze zelf belangrijk vinden of die ze van andere kinderen aangereikt krijgen. Daarbij worden ze gesteund door kinderambtenaren.

Het oprichten van de kinderraad sluit daarmee goed aan bij de LEA (Lokale Educatieve Agenda). In de LEA worden elke 4 jaar door kinderen thema’s vastgelegd die kinderen van belang vinden. Vorig jaar was er aandacht voor de thema’s: veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, gelijke kansen, talentontwikkeling en spelen.

 

Kerkrade krijgt kinderraad en kinderburgemeester

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op