Achtergrond header

Jenaplanschool De Vlieger Sittard ontvangt bijzondere erkenning

Jenaplanschool De Vlieger in Sittard opende de nieuwe week vandaag met een extra feestelijk tintje. Leerlingen en teamleden van De Vlieger vierden samen het bijzondere feit dat de school vanaf nu een officieel erkende Jenaplanschool is. Berry van Rijswijk kreeg als wethouder van Onderwijs van de gemeente Sittard-Geleen de eer om het bord met het predicaat ‘Erkende Jenaplanschool’ te onthullen aan alle kinderen en hun ouders/verzorgers. Een bekroning voor de trotse school die zich al jarenlang inzet als Jenaplanschool. Kiki Huijnen-Becks, College van Bestuur van onderwijsstichting MOVARE, en Jan Teensma, verbonden aan de Nederlandse Jenaplanvereniging, waren ook aanwezig om het heugelijke moment samen met alle aanwezigen te vieren. 
 

Van start tot predicaat

In 1986 startte De Vlieger als Jenaplanschool. Sinds die tijd werkt de school volgens de bestaande Jenaplanprincipes. In de loop van de jaren sloot de school zich aan bij de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV).  De teamleden hebben zich middels scholing en diverse cursussen steeds meer weten te onderscheiden in hun pedagogische en didactische aanpak van het onderwijs ten opzichte van andere basisscholen in de omgeving.  Directeur Erik Huijts: ”Twee jaar geleden heb ik namens ons team de samenwerking gezocht met zeven andere Jenaplanscholen uit de regio Limburg. Daarmee hebben wij onze school nog verder ontwikkeld als Jenaplanschool en prominent op de kaart weten te plaatsen binnen de NJPV. Het resultaat daarvan is dat wij vandaag als team samen met de leerlingen en hun ouders/verzorgers met heel veel trots het predicaat ‘Erkende Jenaplanschool’ mogen ontvangen”. 
 

Ieder kind is uniek

Jenaplanschool De Vlieger hecht veel waarde aan een positief schoolklimaat. Binnen deze werk- en leefgemeenschap ligt het accent op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van haar leerlingen. Die stevigheid ontstaat door de aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en gedrag. Erik Huijts: “Wij gaan uit van het unieke van ieder kind. Goed onderwijs houdt volgens ons in dat we verschillen tussen kinderen accepteren. Wij gebruiken die verschillen om kinderen van elkaar te laten leren en zich te laten ontwikkelen. Vandaar dat we met stamgroepen werken, waarin kinderen van diverse leeftijden bij elkaar in de groep zitten. De ouders van onze leerlingen hechten veel waarde aan ons pedagogisch  klimaat, de wijze waarop wij de kinderen zien én hen de ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling”. 
 

Onderwijs voor kinderen van nu

Kiki Huijnen-Becks, College van Bestuur van Onderwijsstichting MOVARE, is maar wat trots op hetgeen MOVARE-school De Vlieger bereikt heeft: “De school is in principe al jarenlang bezig met het vormgeven van onderwijs dat kinderen van nu nodig hebben en waar vraag naar is. Daarin was de school haar tijd dus eigenlijk al een heel stuk vooruit. Door hun ervaringen en expertise als Jenaplanschool weten de leerkrachten het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van het kind van nu, met aandacht voor persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie. Het mooie daarbij is dat de kinderen, maar zeker ook hun ouders/verzorgers, zich naast de leerkrachten medeverantwoordelijk voelen voor het onderwijs en juist door die bewustwording een positieve bijdrage leveren aan het fijne schoolklimaat”. 

Jenaplanschool De Vlieger Sittard ontvangt bijzondere erkenning

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op