Achtergrond header

Huisvesting MOVARE-bureau in voormalige basisschool Kakertshöfke

De voormalige basisschool Kakertshöfke in de buurt de Kakert in Schaesberg krijgt een nieuwe bestemming. Medio 2021 zal het MOVARE-bureau hierin gehuisvest worden. Het bureau van de onderwijsstichting is momenteel gehuisvest in Abdij Rolduc in Kerkrade. MOVARE was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor het MOVARE-bureau. Na verbouwing is er plek voor circa 40 medewerkers. 

Recentelijk hebben wethouder Freed Janssen namens de gemeente en voorzitter van het college van bestuur Ryszard Kruszel namens MOVARE een realisatieovereenkomst getekend, gericht op verbouwing van het Kakertshöfke tot kantoorruimte voor MOVARE. 

MOVARE bestuurt en verbindt 46 scholen in een 8-tal gemeenten, waaronder Landgraaf. In totaal biedt MOVARE plek aan 11.503 leerlingen en 1.079 medewerkers. De ondersteuning van deze 46 scholen, gebeurt vanuit het MOVARE-bureau dat nu nog gehuisvest is in Abdij Rolduc in Kerkrade. 

Herhuisvesting MOVARE-bureau 

MOVARE heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bestaande huisvesting en mogelijk alternatieve huisvestingsopties voor het MOVARE-bureau. In de zoektocht naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden heeft vorig jaar een bestuurlijk-ambtelijk overleg met de gemeente Landgraaf plaatsgevonden. Tijdens dat overleg is de voormalige basisschool Kakertshöfke als mogelijke huisvesting voor het MOVARE-bureau voorgesteld. Deze locatie is eigendom van de gemeente Landgraaf. Het Kakertshöfke wordt nu nog aan de stichting Landgoed slot Schaesberg verhuurd, dit contract loopt af per 31-12-2020. 

Op 5 december 2019 heeft de bestuursvoorzitter aan de gemeente aangegeven het principe besluit genomen te hebben voor de mogelijk overgang van het MOVARE-bureau naar de gemeente Landgraaf. Daarna zijn de nodige vervolgstappen ondernomen om de realisatie van het MOVARE-bureau in het Kakertshöfke concreter te maken. Bijkomend voordeel is dat de locatie goed bereikbaar is en dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

Belang van huisvesting van MOVARE in de Kakert 

 De accommodatie Kakertshöfke vormt onderdeel van het hart van de Kakert. Het hart van de Kakert bestaat uit de Barbarakerk, het Kakertshöfke en een parkje. 

 Beide gebouwen zijn karakteristiek. Dit komt door de toegepaste architectuur, maar ook door het vroegere gebruik waardoor de gebouwen voor veel inwoners betekenis hebben. 

 Zonder zicht op hergebruik zal de accommodatie Kakertshöfke op niet al te lange termijn worden gesloopt. De Kakert verliest hierdoor een karakteristiek gebouw. 

 Er zal naar verwachting geen nieuwbouw aan de orde zijn als de accommodatie Kakertshöfke wordt gesloopt. Dit betekent een openvallende plek in het hart van deze buurt wat in stedenbouwkundig opzicht onwenselijk. 

 Een kantoorfunctie in de Kakert heeft toegevoegde waarde. De Kakert bestaat vrijwel volledig uit woningen. Er zijn weinig andere functies aanwezig. Een goede mix van functies versterkt de levendigheid en de sociale veiligheid overdag.

Aanvullende informatie 

Voor het kunnen huisvesten van het MOVARE-bureau in de voormalige basisschool Kakertshöfke is een interne verbouwing noodzakelijk. Deze kosten komen neer op een bedrag van € 1.850.000,- inclusief BTW. De gemeente Landgraaf neemt als eigenaar van het pand de kosten voor haar rekening. MOVARE zal het pand vervolgens huren van de gemeente. In samenspraak met de onderwijsstichting worden thans de noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor uitvoering van de verbouwing van de accommodatie vanaf 1 januari 2021. De huidige bestemming van de voormalige basisschool ‘Maatschappelijk’ hoeft met o.a. de aanduiding ‘kantoor’, niet gewijzigd te worden. 

 

Huisvesting MOVARE-bureau in voormalige basisschool Kakertshöfke

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op