Achtergrond header

Het vervolg van Partnering for Change (P4C) in Limburg

Op 1 november 2021 zijn vijf basisscholen en een peuterspeelzaal uit de regio Limburg gestart met het vervolgtraject Partnering for Change (P4C).  Binnen MOVARE participeren de scholen De Schatgraver, De Robbedoes en Frans Postma. Het project is een samenwerking tussen eerstelijns ergotherapiepraktijken, de onderwijsstichtingen  MOVARE en Kindante en Zuyd Hogeschool. Er is een nauwe samenwerking met de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst, de beweging Limburg Positief Gezond en Institute for Positive Health.

Meer ondersteuning 

Kinderen met een sociale achterstand, beperking, taalachterstand, aandachtsprobleem of anderzijds hebben moeite met schoolse activiteiten; zij lopen het risico niet mee te komen en zich minder deel van de groep te voelen. Leerkrachten geven aan dat zij te maken hebben met de toenemende diversiteit van kinderen en gebrek aan kennis en vaardigheden om hen te ondersteunen. Ouders willen dat hun kinderen zich op school op hun gemak voelen en de steun krijgen die ze nodig hebben.

Deskundigheidsbevordering 

De focus van P4C ligt op het verduurzamen van de samenwerking in de klas en deskundigheidsbevordering (capacity building) van de leerkracht, de ergotherapeut en het schoolteam. Met P4C ontwikkelen leerkrachten competenties om de school- en klasomgeving (ruimtelijke/fysiek en sociaal) aan te passen opdat de schoolse participatie, erbij horen en welzijn van alle kinderen, verbetert. Deze basisscholen en KDV zijn onderdeel van wijken waar het thema Gelijke Kansen aan de orde is. Op elke locatie loopt een actieonderzoek om de aanpak te optimaliseren en verduurzamen. Daarnaast worden de gegevens met de leerkrachten, ergotherapeuten en kinderen op 3 meetmomenten verzameld. Elke school start met een screening van alle klassen en een nulmeting door middel van de Kindtool waarna 4 klassen per school geselecteerd worden om 10 maanden lang met Partnering4Change te gaan werken.

Voor meer informatie en inspiratie over P4C en ervaringen vanuit de pilotronde kun je deze video bekijken of de LinkedIn pagina van het project bezoeken. 

Het project wordt gecoördineerd door MOVARE en Zuyd Hogeschool als kartrekkers; P4C project is door Zuyd Hogeschool in samenwerking met CanChild en vele partners opgericht.

Het vervolg van Partnering for Change (P4C) in Limburg

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op