Achtergrond header

Gezamenlijke onderwijsacties op 30 en 31 januari 2020 – de school is dicht

Beste ouders, verzorgers,

Voor het Limburgse basisonderwijs is de maat vol. Zoals u in de media hebt kunnen vernemen, verzorgen onze medewerkers géén onderwijs op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 en zijn alle scholen dicht. De schoolbesturen Triade, MosaLira, MOVARE, kom Leren, Kindante en INNOVO nemen bij deze acties één gezamenlijk standpunt in en ondersteunen de acties voor meer geld voor goed onderwijs volledig.

Wat betekenen deze actiedagen concreet op 30 en 31 januari 2020?

  • Alle scholen van de bovenstaande besturen blijven dicht zowel de reguliere basisscholen alsook de (V)SO/SBO-scholen.
  • De scholen zijn gesloten voor álle kinderen en wij maken hierop geen uitzondering.
  • De wettelijk verplichte onderwijstijd komt niet in het gedrang.

Het gaat om de toekomst van onze kinderen

Wij blijven de acties van onderwijspersoneel steunen voor de toekomst van uw en onze kinderen. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door het tekort aan leraren en structureel te weinig geld voor investeringen. Acties voor het in lijn brengen van het salaris met het VO zijn echt nodig om werken in het onderwijs voor iedereen aantrekkelijker te maken. Het kabinet en de politiek moet veel meer investeren in het basisonderwijs.

Beroep op u

Wij begrijpen heel goed dat wij op 30 en 31 januari ook weer iets extra’s van u vragen om te zorgen voor de opvang van uw kind(eren) die dag(en). Wij rekenen ook nu weer op uw begrip voor de acties om goed onderwijs te borgen door voldoende leraren, een faire beloning en een toereikend budget.

Met vriendelijke groet,

MOVARE

Ryszard Kruszel 

Kiki Huijnen

 

Gezamenlijke onderwijsacties op 30 en 31 januari 2020 – de school is dicht
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op