Achtergrond header

Bs. Steltloper trots op schooloordeel ‘goed’ van onderwijsinspectie

Op 6 juni jl. ontving bs. Steltloper als eerste MOVARE-school het schooloordeel ‘goed’ van de onderwijsinspectie. Het is het mooie resultaat van een kwaliteitsonderzoek dat de school via het bestuur van onderwijsstichting MOVARE heeft aangevraagd bij de onderwijsinspectie. Dit kwaliteitsonderzoek volgde op een verificatieonderzoek tijdens het vierjaarlijks bezoek van de onderwijsinspectie aan onderwijsstichting MOVARE in 2018. Zicht op ontwikkeling, sociale competenties, toetsing/afsluiting en (extra) ondersteuning vielen in het bijzonder op tijdens het kwaliteitsonderzoek. Daarnaast weet de school ook te overtuigen met ambities zoals aanbod, samenwerking, veiligheid, pedagogisch klimaat en kwaliteitscultuur.  Het verkrijgen van het schooloordeel ‘goed’ is een bijzonder oordeel, omdat er ten tijde van het onderzoek pas 114 scholen in Nederland waren met het schooloordeel ‘goed’, waarvan zes scholen in Zuid-Limburg zijn gelegen.

Directeur Henk Hetterscheid is met recht trots op het mooie oordeel van de inspectie: “Wij zijn als team ontzettend trots op de behaalde waardering ‘goed’. Een fantastisch resultaat dat behaald is door samen hard te werken. Het mooie is dat wij als MOVARE middels dit onderzoek van de Inspectie de nodige kennis hebben binnengehaald voor de toekomst. Kennis waarvan andere MOVARE-scholen ongetwijfeld kunnen profiteren om aan te tonen, dat ook zij een ‘goede’ school zijn”.

De rapportage van het kwaliteitsonderzoek en meer informatie over basisschool Steltloper kunt u vinden op https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/870?pagina=1&zoekterm=steltloper+kerkrade

Bs. Steltloper trots op schooloordeel ‘goed’ van onderwijsinspectie

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op