Achtergrond header

Artikel in de Limburger: startklas Meander werpt vruchten af

Vandaag verscheen er een mooi artikel in Dagblad de Limburger over hoe projecten met peuters en kleuters in de gemeente Brunssum duidelijk hun vruchten afwerpen. Brunssumse basisschoolkinderen doen het namelijk beter dan het landelijke gemiddelde. 'Een bijzonder project in dat kader is de zogeheten startklas. Op Basisschool Meander werden peuters die niet klaar waren voor instroom in een reguliere groep 1 in de startklas geplaatst. Onder begeleiding van een leerkracht, klassenassistent en een zorgprofessional kunnen kinderen zich daar in een rustige omgeving verder ontwikkelen. De klas blijkt een grote meerwaarde te hebben. Er werden 12 kleuters opgepikt waarvan er 5 alsnog naar regulier basisonderwijs doorstroomden. Slechts twee kleuters gingen naar speciaal onderwijs.'

Lees meer via deze link.

 

 

 

Artikel in de Limburger: startklas Meander werpt vruchten af

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op