Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 6 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 
 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 Voor 14 oktober 2022  Invullen: uitvraag naar personeelstekorten in het primair onderwijs.
⇒ Het onderzoeksbureau Centerdata doet in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de personeelstekorten in het primair onderwijs. Dit onderzoek wordt ondersteund door de PO-Raad.
 Zie ook het nieuwsbericht hierover in de nieuwsbrief van vorige week
 
 Uiterlijk 18 oktober 2022  Scholenpagina op MOVARE-website controleren op actualiteit.  
 Voor 14 november 2022  In het kader van bewaartermijn leerlinggegevens >5 jaar:
⇒ Gegevens in leerlingendossiers over verzuim/afwezigheid en gegevens over de in- en uitschrijving verwijderen als leerlingen langer dan 5 jaar zijn uitgeschreven op school.
 Zie ook het nieuwsbericht over de bewaartermijn van leerlinggegevens in deze nieuwsbrief!
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  
 


Afspraken over inzet medewerkers via WiertzOm de inzet van medewerkers via Wiertz in goede banen te leiden, is er een aantal afspraken gemaakt waarover we jou willen informeren.

1. Een medewerker van Wiertz kan niet ingezet worden bij MOVARE voordat de documenten bij Wiertz in orde zijn, inclusief VOG. De VOG-verklaring moet vóór 12.00 uur bij Wiertz in bezit zijn om de volgende werkdag te kunnen starten. Als de medewerker de VOG-verklaring later bij Wiertz aanlevert, start hij/zij helaas een werkdag later. Na aanvraag duurt het gemiddeld 5 werkdagen voordat de medewerker de VOG ontvangt. Medewerkers die via Wiertz ingezet worden, moeten elke 6 maanden een nieuwe VOG aanvragen en aanleveren bij Wiertz. Wiertz zorgt ervoor dat men tijdig een link ontvangt voor het aanvragen van de VOG.
⇒  Actie directeur: het overbrengen van de noodzaak van het tijdig aanvragen en aanleveren van een geldige VOG.

2. Nieuwe medewerkers die via Wiertz starten, krijgen voortaan van Wiertz een Arbeidsvoorwaardenvoorstel aangeboden. Dit om discussies over salaris, aantal te werken uren e.d. in de toekomst te voorkomen. Het Arbeidsvoorwaardenvoorstel wordt door Wiertz doorgestuurd naar P&O. P&O plaatst het Arbeidsvoorwaardenvoorstel in het dossier van de medewerker in de Vervangingsmanager.
⇒  Actie directeur: het is de verantwoordelijkheid van de directeur om een correct verzoek met het juiste aantal werkdagen in de Vervangingsmanager in te dienen.

3. Elke eerste werkdag van een nieuwe maand worden de gewerkte uren en reiskosten van de voorgaande maand doorgegeven aan Wiertz.
 Actie directeur: wijzigingen in de inroostering van een medewerker, bijvoorbeeld door ziekte, verlof,  voor de 1e van de maand mailen naar Ineke Moonen: ineke.moonen@movare.nl. Zo zorgen we er samen voor dat de medewerkers tijdig het juiste salaris ontvangen.

4. Een medewerker die ziek is, moet zich ziek en hersteld melden bij Wiertz en wordt uitgeroosterd in de Vervangingsmanager voor de dagen dat hij ziek is.

5. Een aantal medewerkers via Wiertz heeft nog geen PNIL (Personeel Niet In Loondienst) account in       InSite. Dit account geeft toegang tot een MOVARE e-mailadres.
⇒ Actie directeur: indien de Wiertz medewerker nog geen MOVARE e-mailadres heeft, gelieve z.s.m. een PNIL formulier volledig in te vullen (let op invullen kostendrager) en  dit te mailen naar Ineke Moonen: ineke.moonen@movare.nl. Een geldige VOG bijvoegen is niet meer nodig. HIER vind je het nieuwe format van het PNIL formulier. Het oude formulier s.v.p. niet meer gebruiken.

Contactpersoon: Ineke Moonen, e-mail: ineke.moonen@movare.nl

 

Bewaartermijn gegevens van leerlingen in ParnasSys

Voor gegevens in leerlingendossiers gelden verschillende regels over de bewaartermijn. We gaan intern beslissen of we deze bewaartermijn gaan verkorten tot >3 jaar uitgeschreven c.q. >2 jaar uitgeschreven. Daarover worden jullie tijdig ingelicht. Waar we wel over uit zijn, is dat we willen voldoen aan de verwijdering van de gegevens in leerlingendossiers wanneer een leerling langer dan 5 jaar geleden is uitgeschreven. De regel voor gegevens in leerlingendossiers die ouder zijn dan 5 jaar is als volgt:

Na vijf jaar moeten scholen in het reguliere onderwijs de gegevens in leerlingendossiers over verzuim/afwezigheid en gegevens over de in- en uitschrijving verwijderen. NAW-gegevens mogen worden bewaard ten behoeve van een reu?nie.

Voor dit laatste biedt ParnasSys echter geen mogelijkheid; als je na vijf jaar de NAW-gegevens wilt bewaren, moet je de overgebleven gegevens handmatig uit het leerlingdossier verwijderen.


Waar verwijder ik deze gegevens in de leerlingendossiers?:

Stap 1: Ga in ParnasSys naar 'beheer'.

Stap 2: Kies voor ‘Leerlinggegevens verwijderen’.

Stap 3: Kies voor de '5 jaar optie'.


 

Om dossiers van leerlingen die langer dan vijf jaar geleden zijn uitgeschreven volledig te verwijderen, kies je in het reguliere onderwijs de optie >5 jaar uitgeschreven. In het (v)so kies je de optie > 7 jaar uitgeschreven om leerlingendossiers volledig te verwijderen. Er zullen geen gegevens van de leerling bewaard blijven en het volledige leerlingendossier zal verwijderd worden.
Vink de gewenste leerling(en) aan en klik op Volgende (links onder).
Vul het aantal geselecteerde leerlingen in om te bevestigen en klik op Verwijderen.
→ Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.

We vragen je om deze actie op korte termijn uit te voeren. We zullen vanaf half november gaan controleren of de omgevingen per school voldoen aan de bewaartermijn van >5 jaar.

Vragen?
Als er vragen zijn over het bovenstaande kunnen deze worden gesteld aan Danny Creusen, e-mail: danny.creusen@movare.nl
 

Diplomawaardering Academica leergang Post-HBO IBZ

Graag het onderstaande bericht voor de IB’ers (in opleiding) delen met jouw IB’er!

Beste intern begeleiders (in opleiding),

Via een aantal cursisten, die momenteel participeren in de IB-talentpool, hebben wij vernomen dat er ruis is ontstaan omtrent de diplomawaardering Academica leergang “Post-HBO IBZC”. MOVARE bevestigt hierbij nogmaals dat deze gecertificeerde opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen zoals MOVARE die stelt aan de functie van Intern Begeleider. De leergang is afgestemd op de beroepsstandaard intern begeleider. De cursisten geselecteerd voor de IB-talentpool worden opgeleid voor de functie intern begeleider (volgens functiehuis MOVARE, IB). Het functiehuis van MOVARE kent geen functie kwaliteitscoördinator. MOVARE heeft gekozen voor deze leergang, omdat de opleiding inzoomt op de kwaliteit van onderwijs en de veranderende rol van de IB-er.

De  Academica post-hbo opleiding IBZC is gecertificeerd bij CPION. Er zit een verschil tussen geaccrediteerde opleidingen en gecertificeerde opleidingen:

  • Geaccrediteerde opleidingen zijn erkend door de NVAO en hebben een ministeriële graad (Bachelor of Master). Je kunt er bijvoorbeeld ook een lening bij DUO voor aanvragen.
  • Gecertificeerde opleidingen hebben geen ministeriële graad (dus geen formele Bachelor of Master) en worden door CPION erkend als post-hbo opleiding. Je kunt hier geen lening bij DUO voor aanvragen.

 

Spacebuzz voor leerkrachten en schoolleiders op 10 november a.s.STEAM Limburg organiseert op donderdag 10 november a.s. de Spacebuzz voor een aantal MOVARE-scholen. De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten. Na schooltijd is de Spacebuzz echter nog een tijd beschikbaar voor leerkrachten en schoolleiders die ermee kennis willen maken. Tevens wordt dit moment aangegrepen om scholen te informeren over de ontwikkeling van het Doe-lab Parkstad waar scholen in de loop van 2023 terecht kunnen om met wetenschap & techniek aan de slag te gaan. Locatie: Techniek College Parkstad Limburg. Tijd: vanaf 15.00 uur.

⇒ Heb je interesse om de Spacebuzz zelf te ervaren en geïnformeerd te worden over de plannen rondom het Doe-lab Parkstad? Stuur dan een e-mail naar Lars Goertzen: lars.goertzen@movare.nl.
 

Aanbod voor onze scholen: Roda JC Schooltoer 2022-2023Vanuit het project de Gezonde basisschool van de Toekomst hebben we onlangs gesproken met Ard van Peppen, vitaliteitsmanager bij Roda JC.  Roda JC streeft naar een gezondere regio Parkstad. Dit wil de club doen door mensen in beweging te brengen. Door samen te werken, willen ze krachten bundelen en zo de gezondheid in onze regio naar een hoger niveau brengen. Net als voor MOVARE, zijn kinderen/jeugd en bewegen (een gezonde levensstijl) ook voor Roda JC zeer belangrijk. Met het oog daarop heeft de Kerkraadse voetbalclub MOVARE een mooi (gratis) aanbod gedaan voor al onze scholen: De Roda JC Schooltoer 2022-2023. Met de Roda JC Schooltoer ervaren leerlingen van basisscholen een educatieve en interessante manier dat bewegen leuk is. Met de Roda JC Schooltoer kan Roda JC alle kinderen bereiken, waardoor de achtergrond en (financiële) onmogelijkheden geen rol spelen in deelname aan de toer. Je leest meer over de schooltoer in deze flyer .

 Interesse om deel te nemen? Neem dan zelf rechtstreeks contact op met Ard van Peppen, vitaliteitsmanager, e-mail: avanpeppen@rodajc.nl, tel: 06-38182413.