Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 5 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 
 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 Voor 14 oktober 2022  Invullen: uitvraag naar personeelstekorten in het primair onderwijs.
Het onderzoeksbureau Centerdata doet in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de personeelstekorten in het primair onderwijs. Dit onderzoek wordt ondersteund door de PO-Raad.
 Een korte toelichting op het onderzoek/de uitvraag lees je in deze nieuwsbrief!
 
 Uiterlijk 18 oktober 2022  Scholenpagina op MOVARE-website controleren op actualiteit.  
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  
 


Attenties Dag van de Leraar woensdag op school bezorgdWe lieten je eerder al weten dat de MOVARE-medewerkers op de Dag van de Leraar een attentie krijgen. Deze attenties worden woensdag 5 oktober vanaf de ochtend op de schoollocaties bezorgd. Dit ter informatie.
We wensen je samen met jouw team alvast een hele fijne Dag van de Leraar!
 

REMINDER: scholenpagina MOVARE-website op actualiteit controlerenEen aantal jaren geleden hebben wij alle directeuren om input gevraagd voor de scholenpagina’s voor onze destijds nieuw te realiseren MOVARE-website. In de loop van de tijd is deze informatie wellicht (gedeeltelijk) gewijzigd. Daarom aan alle directeuren de vraag om de scholenpagina op de MOVARE website door te lezen en te controleren op actualiteit.

 Je vindt jouw scholenpagina onder het menu-item ‘scholen’ op de MOVARE-website. Klik vervolgens jouw eigen school aan.

 Wil je wijzigingen voor jouw scholenpagina doorgeven? Mail deze dan naar communicatie@movare.nl

Graag eventuele wijzigingen uiterlijk 18 oktober aanstaande doorgeven. Dank voor jullie medewerking!


Presentaties directeurenberaad 29 septemberAfgelopen donderdag vond het eerste directeurenberaad van dit schooljaar plaats. Dank voor jullie aanwezigheid! Zoals afgesproken, ontvangen jullie via deze nieuwsbrief de presentaties die tijdens het directeurenberaad zijn toegelicht. Je kunt ze via de links hieronder downloaden.

- Presentatie Personele inzet 
- Presentatie themasessie onderwijskwaliteit 
- Toelichting themasessie onderwijskwaliteit 


OPROEP: deelname aan onderzoek over vitaliteit medewerkersAangezien MOVARE de vitaliteit en het welbevinden van medewerkers erg belangrijk vindt, overwegen wij als organisatie om deel te nemen aan het ‘Work towards Vitality’ onderzoek van het RIVM. De inzichten uit het onderzoek kunnen we na deelname breed delen binnen MOVARE en ze kunnen een bijdrage leveren aan ons vitaliteitsbeleid.

Integrale aanpak gezondheidsbevordering
Het RIVM voert momenteel een onderzoek uit naar een ‘integrale aanpak’ voor gezondheidsbevordering op het werk. Zij hebben een bestaande ‘good practice’ voor gezondheidsbevordering op het werk uit Italië doorontwikkeld c.q. vertaald naar de Nederlandse context. Voor hun onderzoek zijn zij hard op zoek naar een organisatie die hieraan mee wil doen.

MOVARE is benaderd voor deelname aan dit onderzoek. Met die reden doen wij nu deze uitvraag onder de scholen met >30 medewerkers. Graag horen wij of jullie open staan voor deelname aan dit onderzoek. Tijdens het onderzoek ontvangt een deel van de scholen een catalogus met een diversiteit aan activiteiten die zij kunnen aanbieden. Ook ontvangen deze scholen een stappenplan waarin staat hoe ze deze activiteiten het beste kunnen invoeren. Omdat het om een evaluatie gaat, betekent dit dat een groep medewerkers (bijvoorbeeld de ene school) de integrale aanpak gelijk aangeboden krijgt, terwijl een andere groep (een andere school) deze aanpak na afloop van het onderzoek ontvangt. Zij vormen een wachtlijstgroep. Op die manier is het mogelijk om het effect te onderzoeken. 

⇒ Wil je deelnemen aan het ‘Work towards Vitality’ onderzoek? Laat dit dan voor 14 oktober aanstaande weten aan Danny Krijgsman, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl.

Aanvullende informatie
Door op de onderstaande links te klikken, vind je aanvullende informatie over het onderzoek.
Presentatie onderzoek Work towards Vitality
Flyer Work towards Vitality
Overzicht onderzoek Work towards Vitality

 

Deelname aan uitvraag naar personeelstekorten in het primair onderwijsHet onderzoeksbureau Centerdata doet in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de personeelstekorten in het primair onderwijs. Dit onderzoek wordt ondersteund door de PO-Raad.
Scholen in het primair onderwijs -dus ook de MOVARE-scholen- ontvangen via onderzoeksbureau Centerdata een uitnodiging om de uitvraag in te vullen. Graag brengen we de uitvraag in deze nieuwsbrief onder jullie aandacht, met het vriendelijke verzoek om deze in te vullen.  

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de actuele ontwikkeling van de personeelstekorten (lerarentekorten en schoolleidingtekorten) in het primair onderwijs. Daarvoor wordt eenmaal per jaar een uitvraag uitgezet onder alle scholen in het po. Zicht op actuele cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt draagt bij aan de aanpak van personeelstekorten in het primair onderwijs.

Het is van groot belang dat ook scholen die geen of weinig tekorten hebben deelnemen aan het onderzoek. Alleen dan kan er een goed landelijk beeld worden geschetst.

Invullen uitvraag
De uitvraag kan ingevuld worden tot en met 14 oktober 2022. Het invullen duurt -afhankelijk van de schoolgrootte- ongeveer 5-15 minuten. In de uitvraag wordt gevraagd naar openstaande en verborgen vacatures en vervangingen op peildatum 1 oktober 2022.

Resultaten
De data komen automatisch in de beveiligde omgeving van Centerdata terecht. De resultaten worden enkele weken na de meting gerapporteerd in een rapport voor het ministerie van OCW, waarin individuele scholen en schoolbesturen niet herleidbaar zullen zijn. De resultaten worden gebruikt voor de ontwikkeling van beleid.

 

Uitvoering diagnostiek  Met betrekking tot diagnostiek kampen we op dit moment met een uitvoeringsprobleem. Door ziekte van de diagnosticus kunnen we de aanvragen niet oppakken zoals we dat zouden willen. We hebben op dit moment twee externe organisaties bereid gevonden ons hierin te ondersteunen, maar wij zijn afhankelijk van hun agenda. De doorlooptijd is daardoor langer dan gewenst. We houden jullie op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.


Nieuwe kwaliteitskaarten en MOVARE-kwaliteitskalender update

#Onderwijskwaliteit #Kwaliteitszorg #Ambities #Kwaliteitscultuur #Kwaliteitskalender  Vorig schooljaar mochten jullie kennismaken met de kwaliteitskalender die we binnen MOVARE gebruiken. Er heeft al een ronde kwaliteitsgesprekken plaatsgevonden waar we in een eerdere nieuwsbrief over rapporteerden en op terugblikten. De kwaliteitskalender wordt constant verbeterd en van tips voorzien. In oktober worden er twee nieuwe kwaliteitskaarten aangeboden. Eén kaart gaat over Rekenonderwijs met enkele tips, de andere kaart gaat over Burgerschapsonderwijs met een verkenning van dit thema ter inspiratie.

Het kwaliteitsgesprek dat binnenkort gaat plaatsvinden op alle scholen staat volledig in het teken van die twee onderwerpen. Je kunt de kwaliteitskalender vinden bij de Mededelingen van Bestuur in Mijn ParnasSys. Vanaf nu gaan we nieuwe kwaliteitskaarten of kwaliteitskaarten die een update hebben als links opnemen in die kwaliteitskalender. Kijk dus voor de meest actuele versie van de Kwaliteitskalender in Mijn ParnasSys. Mocht er iets in wijzigen, dan word je daar middels de nieuwsbrief over in kennis gesteld. Vragen mag je altijd stellen aan afdeling Onderwijskwaliteit.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Terugkoppeling thema Leesmotivatie van basisscholierenZoals jullie weten, heeft de OnderwijsMonitor Limburg (OML) onderzoek gedaan naar de leesmotivatie van basisscholieren. Het onderzoek laat zien dat een sterke leesmotivatie samenhangt met de leesvaardigheid van kinderen: hoe hoger de leesmotivatie, des te hoger de leesvaardigheid. De resultaten van dit onderzoek voor heel Limburg, met achtergrondinformatie, heeft de OML verwekt in een zogenaamde factsheet. Deze kun je HIER bekijken. In de factsheet wordt beschreven welke factoren de leesmotivatie positief beïnvloeden volgens verschillende studies. Daarbij worden aanbevelingen gedaan voor de onderwijspraktijk.

⇒ Reminder: alle scholen hebben de schoolspecifieke resultaten via de onderwijsadviseur ontvangen. Vergeet niet om de resultaten met jouw team te delen!