Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 5 schooljaar 2021-2022

Uitvraag personeelstekorten po

(ondersteund door de PO-Raad, in opdracht van OCW)Via de PO-Raad ontvingen wij een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek over de terugkerende uitvraag naar de personeelstekorten in het primair onderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Centerdata in opdracht van het ministerie van OCW en wordt ondersteund door de PO-Raad. Zie ook deze brief en de e-mail die je eerder hebt ontvangen met de link naar de uitvraag. 

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de actuele ontwikkeling van de personeelstekorten (lerarentekorten en schoolleidingtekorten) in het primair onderwijs. Voorheen is deze uitvraag al enkele keren uitgezet in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere. Na een succesvolle verkenning buiten deze gemeenten, is besloten vanaf oktober 2021 de uitvraag landelijk uit te breiden. Met landelijke cijfers over personeelstekorten in het primair onderwijs kan het beleid om deze tekorten tegen te gaan, verbeterd worden.

Het is van groot belang dat ook scholen die geen of weinig tekorten hebben deelnemen aan het onderzoek, alleen zo kan een goed landelijk beeld geschetst worden.

Wat betekent dit voor jouw school?
We vragen je om de uitvraag in te vullen. Het invullen duurt -afhankelijk van de schoolgrootte- ongeveer 5-15 minuten. In de uitvraag wordt gevraagd naar openstaande en verborgen vacatures en vervangingen op peildatum 1 oktober 2021.

Link naar uitvraag: zie de mail die je hebt ontvangen. 

Wanneer moet de uitvraag ingevuld zijn?
De uitvraag graag uiterlijk 15 oktober 2021 invullen.

Resultaten
De data komen automatisch in de beveiligde omgeving van Centerdata terecht. Als schoolbestuur ontvangen wij enkele weken na afloop van de meting een terugrapportage met de data. De resultaten worden enkele weken na de meting gerapporteerd in een rapport voor het ministerie van OCW, waarin individuele scholen en schoolbesturen niet herleidbaar zullen zijn. De resultaten worden gebruikt voor de ontwikkeling van beleid.

Contact
Bij vragen kun je contact opnemen met de helpdesk van Centerdata via surveys@centerdata.nl.
 

Teams-omgevingen binnen MOVAREOp het moment zijn er binnen MOVARE meer dan 2.000 Teams-omgevingen. Teams is een prima manier om samen te werken, maar vraagt ook onderhoud. Formeel is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de rechten en inhoud van Teams-omgevingen. Maar mogelijk zijn er binnen jouw school ook Teams-omgevingen waar je zelf geen lid van bent. Daarom staat dit onderwerp ook in de Nieuwsbrief voor medewerkers.

Teams-omgevingen periodiek controleren
We vragen jou om van de Teams-omgevingen waarvan je lid bent twee zaken periodiek te controleren:

  • Moet iedereen die lid is van de Teams-omgeving daar nog aan verbonden blijven? Met personele mutaties wordt soms vergeten de rechten in teams aan te passen.
  • Staat er geen inhoud in een Teams-omgeving die privacy gevoelig i?

In dit document vind je een instructie hoe de eigenaar van het team leden kan verwijderen. Inhoud die gedateerd is, kan door ieder lid verwijderd worden.

Verwerkersovereenkomst
Als je binnen de school een nieuwe applicatie wilt gaan gebruiken, hoort daar meestal ook een verwerkersovereenkomst bij. Deze verwerkersovereenkomst moet er zijn voor je met de applicatie gaat starten. Verwerkersovereenkomsten worden op MOVARE niveau afgesloten; we laten ze extern toetsen en ze worden ondertekend door Ryszard. De aanvraag om een verwerkersovereenkomst te laten beoordelen en ondertekenen, kun je sturen naar muriel.giesen@movare.nl. De doorlooptijd hangt vooral af van de leverancier.

Contactpersoon: Muriel Giesen, e-mail: muriel.giesen@movare.nl

 

Sjabloon Voorstel College aan BestuurHet MOVARE-sjabloon ‘Voorstel College aan Bestuur’ is gewijzigd. Graag het nieuwe sjabloon gebruiken.

Uitnodiging GMR: cursus begroting 

Via deze weg willen wij je uitnodigen om deel te nemen aan de cursus begroting. Aanleiding hiervoor is een voorgenomen verandering in de wet voor wat betreft de rol van de medezeggenschap in het begrotingsproces. Voor meer informatie zie bijgaande uitnodiging.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de link