Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 4 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 Uiterlijk 30 september 2022  Doorgeven via communicatie@movare.nl of je behoefte hebt aan visitekaartjes.  Zie ook de reminder in deze nieuwsbrief.   
 t/m 1 oktober  2022  Aanleveren documenten NPO: nieuw NPO-plan en Excel-bestand.   
 uiterlijk 18 oktober 2022  Scholenpagina op MOVARE-website controleren op actualiteit.  
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  Reminder: uitvraag visitekaartjes voor schooldirecteurenVorig schooljaar kregen wij van een aantal directeuren de vraag of het mogelijk is om ook voor schooldirecteuren MOVARE-visitekaartjes te laten maken. Langs deze weg willen wij graag inventariseren hoe groot die behoefte is. Zeker in dit digitale tijdperk, waarin een e-mailhandtekening vaak al voldoende is. Wil jij als directeur graag een MOVARE-visitekaartje? Laat het ons dan uiterlijk 30 september a.s. weten via communicatie@movare.nl
 

CITO Leerling in Beeld komt eraan!

Graag dit bericht delen met jouw intern begeleider.

#Onderwijskwaliteit #zichtopontwikkelingEr zijn op dit moment vier aanbieders van LVS-toetsen goedgekeurd: Boom, IEP, CITO en Diataal. LVS CITO wordt binnen MOVARE door bijna alle scholen gebruikt, een enkeling gebruikt Diataal. Vandaar dit bericht vanuit afdeling Onderwijskwaliteit: vanaf schooljaar 2023/2024 werkt CITO alleen nog maar met Leerling in Beeld en is het niet meer mogelijk om in het computerprogramma LOVS te werken. De LVS 3.0 toetsen en het computerprogramma LOVS worden vervangen. Een deel van de MOVARE-scholen is daarom in 2021/2022 overgestapt op Leerling in beeld. In 2022/2023 stapt een ander groot deel van de scholen over.Wil jij ook overstappen op Leerling in beeld? Vraag dat dan, het liefst vóór de herfstvakantie, aan bij CITO. Het kost namelijk best wat effort om leerlingen klaar te zetten, de koppeling met ParnasSys te maken en bijvoorbeeld het systeem te leren kennen. Bestellen van CITO Leerling in beeld gaat via de website van CITO.

 Tip voor jezelf en/of collega’s: word lid van onze MOVARE Teams-omgeving ‘LVS-toetsen’ en abonneer je op een Kanaal naar keuze. Daar kunnen collega’s en onderwijsadviseurs binnen MOVARE elkaar treffen en wordt straks ook informatie verspreid. Het is wellicht handig dat jouw intern begeleider daar in ieder geval al in zit.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Zorgplicht en leerlingen met een beperkt dossier

Graag dit bericht delen met jouw intern begeleider.Op het moment dat ouder(s) / verzorger(s) zich bij school melden en aangeven een kind te willen aanmelden, heb je als school zorgplicht. Dit houdt in dat je gaat onderzoeken of je kunt voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Als duidelijk is dat je als school kunt voldoen, dan pas schrijf je de leerling in. Kun je niet voldoen dan houdt de zorgplicht in dat je, samen met de ouder(s) / verzorger(s), op zoek gaat naar een zo thuisnabije passende onderwijsplek. Dit gaat verder dan hen naar een andere onderwijssetting verwijzen. Je blijft in principe betrokken totdat het kind ergens ingeschreven is.

Leerlingen vanuit het buitenland
De laatste tijd merken we dat er veel leerlingen (vaak) vanuit het buitenland, met name de Nederlandse Antillen, naar onze regio verhuizen en worden aangemeld bij een van onze scholen. Vaak hebben deze leerlingen geen dossier bij zich. Daardoor is het lastig in te schatten of je kunt bieden wat de leerling nodig heeft.

  Let op! Schrijf leerlingen niet meteen in maar onderzoek goed of je kunt voldoen aan de onderwijs-  en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Je hebt hier in principe maximaal 6 weken (met een evt. verlenging van 4 weken) de tijd voor. Dit voorkomt dat de leerling start en daarna alsnog verplaatst moet worden.

Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je terecht bij Lian van den Bosch, procesbegeleider, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl.
 

Informatie vanuit het SWV over aanvragen TLV

Graag dit bericht delen met jouw intern begeleider.De digitale werkwijze blijft de basis, tenzij…met overeenstemming van alle betrokkenen een fysiek knooppunt noodzakelijk wordt geacht. Complete aanvragen die de trajectbegeleiding vóór 1 april 2023 bereiken, worden gegarandeerd voor de zomervakantie afgewikkeld. De formulieren “Aanvraag TLV” en “Toestemming ouders” zijn minimaal gewijzigd. Gelieve altijd de actuele exemplaren te gebruiken. De actuele formulieren zijn te vinden op de website van het SWV. 

Vragen? Stel ze aan Lian van den Bosch, procesbegeleider, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl.