Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 36 schooljaar 2021-2022

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 voor 1 juli 2022  Monitor sociale veiligheid uitwisselen met onderwijsinspectie  
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  
 t/m 1 oktober 2022 Aanleveren documenten NPO: nieuw NPO-plan en Excel-bestand.   


Invulling verloven in kader van zwangerschapZoals elk jaar worden rond deze tijd de verloven in het kader van zwangerschap gepland. Een combinatie van een tekort aan leerkrachten en de hoge aantallen verloven rondom zwangerschap, compensatieverlof en WIEG (bijna het dubbele aantal!), maken de planning dit jaar extra ingewikkeld. Ondanks alle inspanningen is het niet mogelijk om voor elk verlof dat op 5 september start een vervangende leerkracht te vinden.

Voor de scholen waar dit niet lukt, zullen we een onderwijsassistent of leraarondersteuner via Wiertz proberen te vinden. P&O zal de directeuren z.s.m. informeren over de invulling van het verlof.


Inzet stagiair na afloop stageperiode tot einde schooljaarWij zien dat directeuren hun stagiair graag willen inzetten tot het einde van het schooljaar, nadat de stageperiode is afgelopen. MOVARE wil de verdere inzet van deze stagiair administratief goed verwerken. Registreren als vrijwilliger is niet voldoende en inhoudelijk niet correct. Registreren als stagiair is op dat moment niet meer van toepassing, aangezien de stageperiode afgelopen is.

Afspraken inzet stagiairs ná stageperiode
Net als andere jaren is afgesproken om deze stagiairs tot het einde van het schooljaar via Wiertz in te zetten, mits de begroting van de school dit toelaat. Bespreek en stem dit tijdig af met de adviseur P&O en adviseur Financiën van jouw serviceteam.


Implementatie beleid startende leraar gaat van start

Vanaf een veilige basis groeien!Na een zorgvuldig doorlopen proces met alle geledingen van MOVARE heeft de GMR ingestemd met het beleid ‘Startende leraar’. Vanaf het nieuwe schooljaar starten we gezamenlijk met de implementatie van dit beleid. Het doel hiervan is tweeledig:

1. Het welzijn van de startende leerkracht verhogen en daardoor uitstroom en uitval voorkomen.
2.  De professionaliteit van de startende leraar vergroten ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs.
De startende leraar is eigenaar van zijn leerproces. Op zijn weg wordt hij begeleid door een coach. Verder is er een werkplekbegeleider en kan er gebruik worden gemaakt van een scholingsaanbod en leernetwerk. De startende leraar leert van feedback uit zijn omgeving.

Ben je nieuwsgierig geworden naar hoe we het beleid vormgeven? Of wil je graag weten wat er in het beleidsstuk beschreven staat? Bekijk/lees het beleidsdocument ‘De startende leraar bij MOVARE’ HIER .

Contactpersoon: Marion Kleinen, e-mail: marion.kleinen@movare.nl
 

Hoe te handelen na een positieve (zelf)test

De laatste dagen krijgen wij vragen over hoe om te gaan met coronabesmettingen. Mocht een leerling of een medewerker positief zijn getest op COVID-19, dan kun je via onderstaande links lezen hoe te handelen:

Neem bij twijfel contact op met GGD Zuid Limburg: tel.: 088 - 880 5005.

Contactpersoon: John Wevers, e-mail: john.wevers@movare.nl