Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 34 schooljaar 2021-2022

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 voor 1 juli 2022  Monitor sociale veiligheid uitwisselen met onderwijsinspectie  
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht! Zie ook de reminder over dit onderwerp in de editie medewerkers en het bericht in deze nieuwsbrief.
 MOVARE-huis op donderdag 16 juni a.s. hele dag geslotenIn verband met een studiedag van de collega’s van het MOVARE-bureau is het MOVARE-huis op donderdag 16 juni aanstaande de hele dag gesloten. Vrijdag 17 juni is het MOVARE-huis weer volgens de reguliere tijden geopend. 
 

Geef jullie leerlingen een stem in het nieuwe Strategisch Beleidsplan van MOVARE!Zoals jullie wellicht weten, zijn we onlangs gestart met de voorbereidingen voor een nieuw Strategisch Beleidsplan voor de periode 2023–2027. Omdat draagvlak binnen onze organisatie van groot belang is om tot een gemeenschappelijk plan te komen, willen we zoveel mogelijk medewerkers, partners, stakeholders maar ook leerlingen bij dit proces betrekken.

Om onze leerlingen een stem te geven in het Strategisch Beleidsplan 2023-2027 hebben we jullie hulp nodig. Op woensdag 13 juli organiseren we van 10.00 tot 11.00 in het MOVARE-huis een klankbordsessie voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. Scholen die graag willen deelnemen, kunnen een leerkracht (of intern begeleider) met 2 à 3 leerlingen namens de school afvaardigen om mee te doen met het zogeheten ronde-tafelgesprek. Marieke van de Berg (leerkracht bs. Langeberg) en Jos Feron (programmamanager) zullen de kinderen tijdens dit gesprek begeleiden. Ben jij leerkracht van groep 7 en/of 8 en wil je jouw leerlingen enthousiast maken om deel te nemen aan de voorbereidingen van het nieuwe strategisch beleidsplan? Laat ze dan ter inspiratie eens dit filmpje zien!

Heb je als school een leerlingraad? Dan is het wellicht een goed idee om een delegatie hiervan af te vaardigen, omdat deze kinderen wellicht al vertrouwd zijn met het deelnemen aan groepsgesprekken.

Aanmelden
Wil je als school deelnemen? Meld je dan per mail aan bij Kitty Verwoerdt: kitty.verwoerdt@movare.nl. Vermeld in de mail de namen van de leerlingen en de begeleidende leerkracht.

Vragen?
Heb je vragen over de klankbordessie/het ronde-tafelgesprek op 13 juli? Neem dan contact op met Jos Feron, e-mail: jos.feron@movare.nl

We zien jullie aanmeldingen met veel plezier tegemoet!
 

Security awareness trainingsprogramma: breng het onder de aandacht van jouw team!Een tweetal weken geleden zijn alle MOVARE-medewerkers via de nieuwsbrief geïnformeerd over het security awareness trainingsprogramma. Zie deze link voor het betreffende nieuwsbericht.

Inmiddels hebben alle MOVARE-medewerkers van Awaretrain ( no-reply@awaretrain.com)  een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het  security awareness trainingsprogramma. Deelname aan het trainingsprogramma is verplicht. We stellen het zeer op prijs als jij als directeur het security awareness trainingsprogramma nog eens extra onder de aandacht brengt van jouw collega’s en daarbij benadrukt dat deelname aan het trainingsprogramma niet vrijblijvend is. Alvast dank!

Contactpersoon: Danny Creusen, e-mail: danny.creusen@movare.nl  
 

Uitbetaling salarisverhoging als gevolg van CAO-akkoordOp 20 mei 2022 hebben de PO-Raad en de vakbonden het zogenaamde Onderhandelaarsakkoord voor het primair onderwijs voor 2022 ondertekend. Zoals al eerder aangegeven, betekent dit dat de salarissen met ingang van 1 januari 2022 wijzigen. Vanaf de salarisbetaling van juni 2022 zal het nieuwe salaris vermeld staan op de salarisstrook. Ook zal in de maand juni de salarisverhoging over de periode januari tot en met mei 2022 inclusief vakantietoeslag worden uitbetaald.

Contactpersoon: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nl