Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 2 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 t/m 1 oktober 2022  Aanleveren documenten NPO: nieuw NPO-plan en Excel-bestand.   
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  

 

Nieuwsbrief voor schooldirecteuren nummer 1Veel schooldirecteuren hebben vorige week de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar niet ontvangen vanwege een technisch probleem. Via deze link kun je de MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties alsnog lezen. Ook kun je de uitgaven van de nieuwsbrief terugvinden op intranet: nieuws ⇒ nieuws voor schooldirecties. 


Uitvraag: visitekaartjes voor schooldirecteurenVorig schooljaar kregen wij van een aantal directeuren de vraag of het mogelijk is om ook voor schooldirecteuren MOVARE-visitekaartjes te laten maken. Langs deze weg willen wij graag inventariseren hoe groot die behoefte is. Zeker in dit digitale tijdperk, waarin een e-mailhandtekening vaak al voldoende is. Wil jij als directeur graag een MOVARE-visitekaartje? Laat het ons dan uiterlijk 30 september a.s. weten via communicatie@movare.nl


Voor IB’ers: info- en werkbijeenkomsten over TLV aanvraag

Graag de onderstaande informatie delen met jouw intern begeleider!Ook dit schooljaar organiseren we een tweetal info- en werkbijeenkomsten over een aanvraag TLV. Tijdens deze twee bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met de aanvraag TLV waarbij we zorgen dat er zo weinig mogelijk dubbele administratie gevoerd moet worden. Lian van den Bosch (procesbegeleider) hoopt jou op deze manier te kunnen ondersteunen bij eventuele TLV-aanvragen in de toekomst.

Bijeenkomst 1
Tijdens de eerste bijeenkomst staat het volgende op het programma:

 We kijken goed naar het formulier “Aanvraag TLV” en het “Duiden & Doen”. We leggen de link met ParnasSys: wat uit de ‘aanvraag TLV’ en het ‘Duiden & Doen’ is waar te vinden in ParnasSys.

 We gaan inhoudelijk in op een aantal aandachtspunten en bespreken vragen vanuit het werkveld zoals “Hoe maak ik de plaatsingsdoelen concreet?”en “Hoe onderbouw ik dat de ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 adequaat doorlopen zijn?”  Heb je vragen voorafgaand aan de bijeenkomst die je graag kenbaar wil maken?  Geef deze dan per mail door aan Lian van den Bosch: lian.vandenbosch@movare.nl.

⇒ Je krijgt een aantal tips en tools aangereikt, die helpend zijn bij het invullen van een aanvraag TLV.

Bijeenkomst 2
Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we met een anonieme casus aan de slag. We vullen in twee- of drietallen samen onderdelen van een formulier aanvraag TLV en Duiden & Doen in. Na elk onderdeel voeren we hierover plenair, inhoudelijk het gesprek. Dit doen we op een zo interactief en coöperatief mogelijke manier. Aan het eind van de bijeenkomst heb je een goed voorbeeld van een complete aanvraag.

Data, tijdstippen, locatie & aanmelden
 Bijeenkomst 1 vindt plaats op woensdag 19 oktober 2022 van 14.00 uur tot 16.30 uur.
 Bijeenkomst 2 vindt plaats op woensdag 30 november 2022 van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Beide bijeenkomsten vinden plaats op bs. Steltloper in Kerkrade.

Wil je deelnemen aan de bijeenkomsten? Meld je dan aan via deze link (InSite – Cursussen). Je bent dan voor beide bijeenkomsten ingeschreven. Aanmelden kan tot en met 14 oktober aanstaande.

Vragen?
Heb je vragen over de bijeenkomsten? Dan kun je terecht bij Lian van den Bosch, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl