Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 17 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 n.v.t.  SAVE THE DATE:
 MOVARE Loopbaanevent 2023 op 15 februari 2023
 Zie ook het nieuwsbericht over Loopbaanontwikkeling 2023 in deze nieuwsbrief. 
 voor 3 februari 2023  Loopbaanontwikkeling: Gesprek + schriftelijke vastlegging boventalligheid

 

 6 t/m 10 februari 2023  Loopbaanontwikkeling: opstellen vacatures  
 10 februari 2023  Uiterlijke aanmelddatum voor scholen die zich tijdens het MOVARE Loopbaanevent willen presenteren  
 week van 13 februari 2023  Loopbaanontwikkeling: vacatures in InSite plaatsen  
  Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl   Lancering Schoolalert ter identificatie minderjarige slachtoffers van (online) seksueel misbruikRecentelijk hebben alle scholen deze brief ontvangen van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Met Schoolalert worden scholen gevraagd om mee te helpen om slachtoffers van (online) seksueel misbruik te identificeren. Mocht een dergelijke vraag aan een school worden gesteld, dan dient de schooldirecteur dit direct door te geven aan het CvB. Vervolgstappen worden dan in samenspraak tussen school en CvB ondernomen.


MOVARE-huisacademie enthousiast ontvangen in hele organisatieHet is fantastisch om te horen en te zien dat de MOVARE-huisacademie in de hele organisatie enthousiast wordt ontvangen door alle medewerkers! Er wordt inmiddels veelvuldig gebruik gemaakt van ons online cursusaanbod. In de feedback die wij ontvangen, wordt aangegeven dat de cursussen goed aansluiten op de praktijk en veel toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van zowel de professional als het individu, maar ook aan leren in teamverband. Het online cursusmateriaal kan bijvoorbeeld heel goed dienen als voorbereiding op themasessies (onderwijscafés MOVARE) en gezamenlijke studiedagen voor (school)teams. Samen van en met elkaar ontwikkelen en leren om de onderwijskwaliteit te blijven borgen voor onze leerlingen.

Waardevolle feedback medewerkers
Regelmatig wordt het cursusaanbod geëvalueerd en aangepast aan de behoefte van het primair onderwijs. De collega's leveren daar een belangrijke bijdrage aan door een professioneel kritische beoordeling in te vullen die de betreffende medewerker automatisch na afloop van de gevolgde cursus krijgt aangeboden. Dit ter afronding en certificering van de gevolgde cursus. Deze enthousiaste feedback is voor ons heel waardevol, waarvoor dank! 

Aanbod MOVARE
Het onderdeel “Aanbod MOVARE” zal een informatiebron worden die uit nuttige MOVARE thema’s bestaat. Denk aan instructiefilmpjes en overige inspirerende onderwijsdocumenten. De content is nog in ontwikkeling. Zodra de eerste filmpjes online gaan, zullen wij jullie tippen in de nieuwsbrief!


De MOVARE-huisacademie in cijfers
Graag nemen wij jullie mee in de huidige cijfers van deelname in het online cursusaanbod (in samenwerking met E-Wise) van de MOVARE-huisacademie.
Zie de onderstaande afbeeldingen.

      


   

 

Eindtoets aanvragen bij toetsleverancier vóór 1 februari  

#Onderwijskwaliteit #Onderwijsresultaten #Eindtoets #Ontheffing

Graag het onderstaande bericht met jouw IB’er delen!


Binnenkort is het zover: de laatste keer dat de eindtoets in april/mei gaat plaatsvinden. Vóór 1 februari 2023 moet je als school een eindtoets kiezen (DIA/R8/IEP/CET/ICE). De leerlingen worden aangeleverd via OSR in ParnasSys (zie het onderstaande screenshot). Afgelopen maandag hebben jullie bericht gehad dat de aangevraagde ontheffingsleerlingen goedgekeurd zijn óf zijn sommige scholen er de laatste keer persoonlijk aan herinnerd dit vóór 1 februari te laten goedkeuren. De ontheffing inclusief ontheffingsgrond kun je vanaf dan ook registreren in ParnasSys bij de leerling.Let op: het is voor de interpretatie op school- en bovenschools niveau echt belangrijk dat je dit zorgvuldig verwerkt. Als een ontheffingsleerling wel meedoet met de eindtoets zul je later de eindtoetsresultaten moeten verwijderen uit ParnasSys. Anders telt de leerling mee in je onderwijsresultatenmodel! Het is beter om een ontheffingsleerling niet mee te laten doen en die dag(en) bijvoorbeeld een ander soort toets te laten maken als de leerling toch graag wil meedoen. Twijfel je of je alles goed hebt gedaan? Je mag altijd contact opnemen met jouw onderwijsadviseur of met Janine Deckers.

⇒ Lees meer over de nieuwe doorstroomtoets en de veranderingen van de adviesprocedure in 2024 in deze link van de PO-raad.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl

 

Nieuw dashboard Ultimview Vervolgonderwijs

Let op: het dashboard klopt nog niet!

Graag het onderstaande bericht met jouw IB’er delen!

#Onderwijskwaliteit #Onderwijsproces #OP6 #Afsluiting #Adviesprocedure #SKA3 #Evaluatie #Verantwoording #Dialoog #Vervolgsucces


ParnasSys introduceerde vorige week woensdag een nieuw dashboard in ParnasSys Ultimview. Namelijk Vervolgonderwijs. Wij hebben als afdeling daar nog opmerkingen over en die willen we graag met jullie delen alvorens je deze data gaat interpreteren en er onjuiste conclusies aan gaat verbinden. Let dus op: het dashboard klopt nog niet. ParnasSys duidt binnen een dubbel advies het laagst genoemde advies als afstroom. Dat is NIET correct en moet aangepast worden. Inmiddels is het gemeld en moet ParnasSys hiermee aan de slag.

Wat kun je er dan wel al mee?
Je kunt wel al twee categorieën selecteren, namelijk volledige afstroom en volledige opstroom. Deze kloppen. Dat bij elkaar opgeteld, gaat binnen MOVARE het vervolgsucces worden (zie onderstaand voorbeeld screenshot). 

Op deze school is het vervolgsucces 80%, omdat 20% ‘volledig op- of afstroomt’ (dus 1 heel niveau). Waarom pakken we ‘gewone’ opstroom hierin niet mee? Omdat wij van mening zijn dat een ‘opstroom’ vanuit een dubbel advies niet negatief is, maar net kansrijk. Daarom gaan wij nu nog uit van het totale percentage ‘volledige afstroom’ en ‘volledige opstroom’. We zijn nog in overleg met de onderwijsinspectie of dit een terechte invulling van onze kwaliteitszorg is en gaan daarna met ParnasSys overleggen of zij het ook zo kunnen gaan noemen. ‘Opstroom’ wordt dan ‘Opstroom vanuit een dubbel advies’ of ‘Halve opstroom’, of iets dergelijks.  

Zodra ParnasSys dit dashboard compleet in orde heeft en wij als afdeling onderwijskwaliteit denken dat jij er met jouw team aan de slag mee kunt, zullen we jou via de nieuwsbrief en een Kwaliteitskaart inlichten en ondersteunen bij de interpretatie. Tot die tijd roepen wij jullie op vooral meldingen te blijven doen bij de helpdesk van ParnasSys als je denkt dat zaken niet kloppen. Je mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met je onderwijsadviseur en/of Danny Creusen rondom LAS-deel van ParnasSys of Janine Deckers rondom LVS-deel van ParnasSys.

⇒ Contactpersoon LAS-deel ParnasSys: Danny Creusen, e-mail: danny.creusen@movare.nl

⇒  Contactpersoon LVS-deel ParnasSys: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl

 

Loopbaanontwikkeling 2023


Wat is belangrijk op korte termijn?


MOVARE Loopbaanevent

Op woensdag 15 februari 2023 vindt van 14:00 uur tot 16:30 uur het MOVARE Loopbaanevent plaats in het MOVARE-huis. Scholen die zich tijdens het loopbaanevent willen presenteren, kunnen zich t/m vrijdag 10 februari 2023 opgeven bij Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). Scholen met vacatureruimte wordt zeker geadviseerd zich tijdens het loopbaanevent te presenteren.

Boventalligheid
Het gesprek en de schriftelijke vastlegging van boventalligheid dienen vóór 3 februari 2023 te hebben plaatsgevonden. Gebruik bij het kenbaar maken hiervan dit format (bijlage VI loopbaanontwikkelingsbeleid).

 Let op: zieke medewerkers mogen niet boventallig verklaard worden.

 In de CAO artikel 10.5 kun je informatie vinden over de overplaatsingsregeling.

Vacatures
Vacatures kunnen in de week van 6 t/m 10 februari 2023 opgesteld worden. Een week later kunnen de vacatures op InSite worden geplaatst. Gebruik voor het opstellen van een vacature voor jouw school dit format. De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.

Sollicitatiecode
Tijdens het gehele proces vragen we aandacht voor de te hanteren sollicitatiecode. In het kader van het volgen en uitvoeren van een zorgvuldig proces is het belangrijk deze sollicitatiecode te volgen. De sollicitatiecode is uiteraard gebaseerd op de CAO.

Loopbaanronde
De loopbaanronde bestaat uit 2 rondes: in de eerste ronde mag iedereen met een vast dienstverband bij MOVARE solliciteren. Vacatures in het kader van het project NPO worden niet meegenomen in de loopbaanronde, maar dienen separaat te worden ingediend bij je Adviseur P&O. De uiterste indiendatum volgt in de volgende nieuwsbrief. 

We houden je op de hoogte!
De komende periode zullen we via de nieuwsbrief regelmatig updates over het proces Loopbaanontwikkeling 2023 worden gegeven. Aanspreekpunt voor vragen is Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.