Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 16 schooljaar 2021-2022


KWALENDER: items januari 2022

De onderstaande informatie is ook belangrijk voor jouw intern begeleider. Graag dit bericht delen met hem/haar. 

Inmiddels zijn we bij de derde maand aangekomen, waarin items rondom onderwijskwaliteit worden behandeld in de vorm van kwaliteitskaarten. In november ging het over ontheffing aanvragen van de eindtoets, sociale competenties en de groeinotities CF en BF. In december ging het over vervolgsucces en de leerlingstamkaart.

Januari
Deze maand staat op de planning: het aanvragen van de eindtoets via OSR vóór 1 februari a.s. (geen kwaliteitskaart, spreekt voor zich) en het zuiver houden van LVS-data in ParnasSys. Helaas lukt het in verband met een technisch probleem binnen MSP niet om nu al verantwoord de kwaliteitskaart Referentieniveaus en schoolnormen te behandelen. Daarom wordt dit hele item doorgeschoven naar februari. Scholen hebben dan ook hun LVS-toetsen afgenomen en het staat dan goed in de systemen. Daarnaast heeft MSP tegen die tijd een kleine aanpassing in haar systeem gedaan dat helpend is.

Maart
In maart worden de eerste keer Q-gesprekken gepland met CvB en je onderwijsadviseur of een lid van het auditteam. Hierover krijg je in een volgende nieuwsbrief meer informatie. Die gesprekken zijn een geschikt moment om een mening over de kwalender te geven en inhoudelijk de dialoog aan te gaan over behandelde items.

Alle kwaliteitskaarten zijn terug te vinden in Mijn ParnasSys bij Mededelingen als je inlogt in ParnasSys en op intranet onder het menu-item POK – Onderwijskwaliteit.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Tweede editie van de MOVARE-kindernieuwsbrief  

Goed nieuws, want de tweede editie van onze MOVARE-kindernieuwsbrief is af! Vorig schooljaar kwam de eerste editie uit, deze kun je hier teruglezen.
In deze tweede editie lees je alles over de goede voornemens van de kinderen van basisschool Frans Postma in Heerlen. Ook praten we met Nathan Rutjens over zijn schooltijd en vertelt een wijkagent over zijn werk. Verder zie je juffen en meesters op Tiktok, een gezond recept, een muziekopdracht en een sportoefening.  

Delen via het ouderportaal  
Leerlingen van groep 5 t/m 8 ontvangen de MOVARE-kindernieuwsbrief per mail. Om ouders/verzorgers ook op de hoogte te stellen van deze nieuwsbrief, willen we jullie verzoeken om de kindernieuwsbrief ook met hen te delen via het ouderportaal van school. Alvast bedankt voor jullie medewerking!  
 

REMINDER: Uitruilregeling reiskosten woon-werk 


Wil jij 2022 goed beginnen en meer netto salaris overhouden aan het einde van het jaar? Vergeet dan niet om gebruik te maken van de uitruilregeling reiskosten woon-werkverkeer. Onder aan de streep houd je altijd meer netto salaris over aan het einde van het jaar, dus wij adviseren zeker om hieraan deel te nemen. Via de knop Uitruilregeling reiskosten woon-werk  in ‘Mijn InSite’ kun je je tot 24 januari 2022 aanmelden om voor 2022 gebruik te maken van deze fiscale uitruilregeling. Je dient hiervoor in Mijn InSite de onderstaande button te gebruiken.

Deelnemen aan de uitruilregeling levert jou als medewerker over het algemeen fiscaal voordeel op aan het einde van het kalenderjaar. De uitruilregeling reiskosten woon-werk wordt dan verrekend met jouw eindejaarsuitkering. Meer informatie over de uitruilregeling vind je in het document ‘De uitruilregeling reiskosten woon-werk nader uitgelegd'. Hierin kun je onder andere aan de hand van rekenvoorbeelden zien hoe de uitruilregeling in zijn werk gaat en kun je aan de hand van deze voorbeelden ook zelf berekenen of de uitruilregeling jou inderdaad fiscaal voordeel oplevert.
 
Let op: De button ‘Aanvragen deelname uitruilregeling reiskosten woon-werk’ wordt enkel opengesteld om gebruik te maken van de uitruilregeling van 2022. De daaropvolgende jaren blijf je aangemeld totdat je je weer zelf afmeldt via de button ‘Afmelden uitruilregeling reiskosten’. 

 
Kortom:  
- Mocht je je voor 2021 hebben aangemeld voor de uitruilregeling reiskosten, maar je voor 2022 willen afmelden, dan kan dat via de knop "afmelden uitruilregeling reiskosten".  
- Was je reeds aangemeld voor 2021 en wens je aangemeld te blijven voor 2022, dan hoef je niets te doen. 

Contactpersoon: Fred de la Croix, adviseur PSA, e-mail: fred.delacroix@movare.nl