Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 15 schooljaar 2022-2023

 

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
  MOVARE-huisacademie - E-Wise:
1. plannen afspraak voor een online voortgangsgesprek;
2. plannen afspraak voor een fysiek evaluatiegesprek. 
Zie het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief over planning evaluatieafspraken MOVARE-huisacademie - E-Wise
  Onderwijskwaliteit: Invullen uitvraag over stimuleren sociale competentie en meten veiligheid

 Zie ook het nieuwsbericht van vorige week. 

  Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl   

 


Afscheidsdienst Adri Rooijakkers via livestream te volgenZoals je ook in de editie medewerkers van deze week kunt lezen, is de verwachting dat de afscheidsdienst van Adri aanstaande vrijdag drukbezocht zal zijn. Naast een livestream in het MOVARE-huis is het ook mogelijk om op de schoollocatie via een livestream de afscheidsdienst te volgen. Voor elke school is ÉÉN inlog beschikbaar. Als er interesse is om hiervan gebruik te maken, kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar communicatie@movare.nl. Je ontvangt dan een mail met de benodigde inloggegevens voor de livestream.

LET OP! Deel de link die je ontvangt niet met collega's (of eventuele andere derden) individueel. Deze livestream is namelijk enkel toegankelijk voor maximaal 50 genodigden (dus 50 keer een inlog). Wordt dit aantal overschreden, dan wordt de livestream uitgeschakeld en krijg je een zwart scherm te zien.
 

Calamiteiten tijdens de kerstvakantieMoet je onverhoopt een calamiteit melden tijdens de kerstvakantie? Raadpleeg dan het calamiteiten-overzicht, dat je kunt downloaden via deze link.

⇒ Vergeet ook niet de tips voor de (brand)veiligheid van het schoolgebouw tijdens de kerstvakantie, die we de afgelopen twee weken via de nieuwsbrief deelden.  Lees het bericht HIER.   
 

Informatie over het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)De wetsvoorstellen op grond van de verbeteraanpak passend onderwijs zijn nog steeds niet helemaal duidelijk. Dit heeft o.a. gevolgen voor het nieuwe ondersteuningsplan, de toewijzing & toelaatbaarheid, plaatsing & verplaatsing van leerlingen, zorgplicht, verzuimaanpak, landelijke norm basisondersteuning en schoolondersteuningsprofielen. Dit betekent dat besloten is dat een aantal ontwikkelingen binnen onze samenwerkingsverbanden voor nu ‘on hold’ zijn gezet.Het bovenstaande heeft consequenties voor de nieuwe opnameronde schoolondersteuningsprofielen.

Door de besturen van de samenwerkingsverbanden PO is besloten om de tweejaarlijkse meting van de schoolondersteuningsprofielen, die was voorzien in januari 2023, in de tijd vooruit te schuiven. Zodra een en ander duidelijk is zullen we jullie hierover nader informeren.

⇒ Heb je vragen? Stel ze aan Lian van den Bosch (procesbegeleider), e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl
 

MOVARE LeiderschapstrajectZoals 14 december 2022 besproken, zullen we met een werkgroep het MOVARE leiderschapstraject gezamenlijk vorm gaan geven. De insteek is dat het leiderschapstraject aansluit bij het strategisch beleid 2023-2027 van MOVARE. In de eerste helft van 2023 starten we met een tweetal activiteiten, namelijk het 360 graden feedback instrument en een themasessie over verbindend leiderschap om inzicht te krijgen in waar we staan om dit vervolgens als input mee te nemen in de ontwikkeling van het leiderschapstraject.


360 graden feedback instrument

Met het 360-graden feedbackinstrument van Zenger en Folkman worden leidinggevenden beoordeeld door hun managers, medewerkers, collega’s en anderen rondom deze leiders. Zij geven op een 5-puntsschaal  op 49 items feedback over hun leidinggevende. Ook vul jij als leidinggevende een zelfassessment in. Dit duurt ongeveer 20 min.

In deze video wordt toegelicht hoe het uitzetten van de vragenlijst werkt.

Je kunt ook een begeleidend bericht meesturen vanuit het dashboard of een begeleidende mail.

De tekst daarvoor zou kunnen zijn: ‘Als het goed is, heb je een vragenlijst van Zenger & Folkman in het kader van mijn leiderschapsontwikkeling ontvangen. De andere directeuren binnen MOVARE doorlopen dit ook. Het zou fijn zijn als je hier tijd voor wilt maken. Voel je vrij een en ander open en eerlijk in te vullen. Het onderzoek is anoniem. Alvast hartelijk dank!’


Tijdslijnen

15 december 2022
Uitzetten vragenlijst.

19 januari 2023
Van 13.00 uur tot 17.00 uur twee groepen met twee trainers:

1. Academica neemt alle directeuren uitgebreid mee in de theorie en onderliggende onderzoeken.
Twee opties:
- Optie 1: Zelfstandig en op 16 maart coaching  in carrousel Directieberaad (1 uur).
- Optie 2: 16 maart rapportage en uitleg.

2. Deelnemers Pulse Check (Directeuren kweekvijver). Zij krijgen uitslag.

16 maart 2023
Tussenonderdeel carrousel directeurenberaad.
- Groep optie 1: coaching willen op wat ze tot nu toe hebben gedaan.
- Groep optie 2: Ontvangen deze dag de rapportage en meenemen in hun rapportage en POP.

→ Optionele vervolgafspraak groep optie 2 indien nodig.

→ Datum van de Pulse Check is nog nader te bepalen; deze wordt op z’n vroegst na 6 maanden afgenomen.

⇒ Wil je deelnemen aan de werkgroep MOVARE leiderschapstraject? Of heb je vragen?
Mail dan naar Danny Krijgsman, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl.
 

REMINDER: Planning evaluatieafspraken MOVARE-huisacademie - E-WiseAls vervolg van de succesvolle kick-off bijeenkomsten over de online training MOVARE-huisacademie organiseren wij nu graag de vervolgafspraken met Peter Teunis (E-Wise).

Onderstaand zie je twee links voor het maken van twee vervolgafspraken met E-Wise. Er zijn twee boekingspagina's aangemaakt waar schooldirecties via hyperlinks gemakkelijk zelf een afspraak kunnen inplannen. Het is wenselijk om direct beide afspraakmomenten in te plannen, zodat je zelf de controle hebt over het moment waarop de afspraak plaatsvindt.

1. Afspraak online voortgangsgesprek
Voor het maken van een afspraak voor een online voortgangsgesprek klik je op DEZE LINK. De afspraakplanning staat ingesteld voor 45 minuten per gesprek. De gesprekken zijn mogelijk op verschillende dagen in januari, februari, maart en april 2023.

2. Afspraak fysiek evaluatiegesprek
Voor het maken van een afspraak voor de fysieke evaluatiegesprekken klik je op DEZE LINK. De afspraakplanning staat ingesteld voor 45 minuten per gesprek. De gesprekken zijn mogelijk op verschillende dagen in mei, juni en juli 2023.

Contactpersoon: Nicole Strolenberg, e-mail: nicole.strolenberg@movare.nl


Ondersteuning directietaken bs. An d’r Put

Chantal Pastoor, directeur van bs. De Ganzerik, ondersteunt tijdelijk bij de directietaken op bs. An d’r Put. De dagen dat Chantal niet werkzaam is op bs. De Ganzerik ondersteunt Marieke Gulpers bij de directietaken op deze school.