Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 14 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 
 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 16 december 2022  Invullen/versturen uitvraag/vragenlijst over thuiszitters (november 2022).   Zie ook de reminder in deze nieuwsbrief. 
  MOVARE-huisacademie - E-Wise:
1. plannen afspraak voor een online voortgangsgesprek;
2. plannen afspraak voor een fysiek evaluatiegesprek. 
Zie het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief over planning evaluatieafspraken MOVARE-huisacademie - E-Wise
  Onderwijskwaliteit: Invullen uitvraag over stimuleren sociale competentie en meten veiligheid Zie ook de reminder voor deze uitvraag in deze nieuwsbrief. 
  Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl   
 


REMINDER: Invullen uitvraag thuiszitters -  november 2022We willen jullie er graag nogmaals aan herinneren om de uitvraag over thuiszitters en dreigende thuiszitters in te vullen. Je kunt de vragenlijst invullen via deze link of via de onderstaande QR-code. Inmiddels hebben we al reacties mogen ontvangen, waarvoor dank!

Voor de verwerking van de gegevens is het nodig om voor elke (dreigend) thuiszittende leerling de vragenlijst in te vullen. De uitvraag s.v.p. uiterlijk vrijdag 16 december invullen.
Dank aan iedereen die de uitvraag al heeft ingevuld!

Contactpersonen : Adri Rooijakkers, e-mail: adri.rooijakkers@movare.nl, tel: 06-280 68 447 en Lian van den Bosch, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl, tel: 06 282 98 208


Ons Beleidsplan – Mijn SchoolplanBij het vertalen van strategisch beleid naar de scholen is het wenselijk om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van Ons Beleidsplan (OBP) en de koppeling met Mijn Schoolplan (MSP). Hiervoor is het noodzakelijk om een aantal afspraken te maken over het gebruik van deze systemen.

Uitgangspunten

1. Alle scholen van MOVARE werken met 1 versie van MSP, namelijk de ‘MSP Compact’ versie.
De onderbouwing van dit besluit komt voort uit de onderstaande argumenten:

  • De experts van ParnasSys adviseren om Mijn Schoolplan beperkt en liefst zeer compact te houden. Hiervoor is de compacte versie toereikend en passend.
  • In OBP zitten matrixen t.b.v. de rapportage, waarin scholen gebundeld worden. Wanneer de compacte en de uitgebreide versie van MSP door elkaar gebruikt worden, is er sprake van twee verschillende, niet op voorhand met elkaar te vergelijken, rapportages. Deze matrixen hebben onder andere betrekking op de basiskwaliteit, stelselkwaliteit en inzicht in kwaliteitsaspecten (parels van MOVARE).

2. De tijdslijnen van het vullen van OBP en MSP worden op elkaar afgestemd.
Om onnodig herstelwerk en optimaal inzicht te verkrijgen, is het afstemmen van het gebruik van de Ons Beleidsplan en Mijn Schoolplan noodzakelijk.

De tijdslijnen voor OBP zijn als volgt:

 Juni- november 2022  Strategisch beleid 23-27 ophaalsessies
 December 2022  Onepages 7 thema's besluitvorming CvB December 2022
 Januari/februari 2022  Teksten en concretisering in doelen vertalen naar OBP
 Maart/April 2022  Uitwerking in publieksvriendelijke versie


De tijdslijnen voor MSP zijn als volgt:

 Januari/februari 2023  Info ophalen Sessie team (minimaal geadviseerde werkbladen in MSP zijn: SWOT, speerpunten, parels in organisatie)
 Maart 2023  Scoren stelselkwaliteit/basiskwaliteit. Scholen vullen de zelfevaluatie ( 3uur) en stelselkwaliteit (30 min) in MSP met het MT van de school in voor 1 april 2023!
 Maart 2023  ‘knoppentraining’ Directeuren
 Start 1 April  2023 MSP schrijven
   MOVARE levert index op welke teksten centraal geformuleerd worden en op welke wijze deze gebruikt worden (verplicht/optie).
 

 MOVARE geeft inzicht in minimaal te vullen onderwerpen in MSP

 Voor 1 augustus 2023 Scholen maken zelfevaluatie basiskwaliteit definitief 


Wat betekent dit voor scholen die gebruik maken van ‘MSP Standaard’ versie?
Deze scholen worden dan gevraagd over te stappen naar ‘MSP Compact’ versie.De meeste teksten worden meegenomen, maar er zijn rubrieken die niet worden meegenomen in de compacte versie. Geadviseerd wordt om teksten buiten de applicatie (in bijvoorbeeld Word) op te slaan, om deze vervolgens in de compacte versie handmatig plakken. Voor de beleidsperiode 2023-2027 hebben momenteel 6 scholen een schoolplan in de MSP Standaard versie aangemaakt. Zie het onderstaande overzicht. 26 scholen hebben een schoolplan aangemaakt in de MSP Standaard versie. De overige scholen hebben nog geen schoolplan in MSP aangemaakt.Vragen?
Indien er vragen zijn of als er behoefte aan ondersteuning is, kan contact opgenomen worden met Danny Krijgsman, e-mail:  danny.krijgsman@movare.nl.Een nieuwe e-mailhandtekening voor elke school

⇒ Graag dit bericht met jouw ICT'er delen!Wij e-mailen er flink op los bij MOVARE. Met ouders, met collega’s, met samenwerkende partijen. Om de mail op een gepaste manier af te sluiten, laten we voor elke school een eigen e-mailhandtekening ontwikkelen. Hier staan onder andere het logo, de adresgegevens en eventueel de contactgegevens in.

Handleiding volgt
Deze e-mailhandtekening wordt door jou aangepast met jouw eigen gegevens (naam/ functie/ evt. contactgegevens). We raden aan om als school een uniforme keuze te maken over de vulling van de handtekening zodat de uniformiteit gewaarborgd blijft. De handtekening is in te stellen in Outlook (online) en op je laptop/computer, zoals je ook gewend bent van je vorige e-mailhandtekening.
Als je ook mailt met een ander apparaat zoals telefoon of tablet, dan is het ook mogelijk daar de handtekening in te stellen. Om je op weg te helpen, ontvang je binnenkort van ons een handleiding hoe je deze e-mailhandtekening instelt. Wij hopen met het aanbieden van een eigen e-mailhandtekening bij te dragen aan een verzorgde uitstraling en uniformiteit van elke school.

Onderstaand een voorbeeld van een e-mailhandtekening van een school:


Contactpersonen: Sanne Boonen, e-mail: sanne.boonen@movare.nl en Danny Creusen, e-mail: danny.creusen@movare.nlParnasSys: deactiveren account bij uitdiensttreding of overstap naar andere MOVARE-school

⇒ Graag dit bericht met jouw ICT'er delen!Als een medewerker uit dienst treedt of de overstap maakt naar een andere MOVARE-school is het van belang dat het account van deze collega bij de school waar hij/zij vertrekt, wordt gedeactiveerd. Het deactiveren van het account doe je door in ParnasSys de einddatum in te vullen. Hiermee bedoelen we de datum van de dag na de laatste werkdag. Dan wordt namelijk het account gesloten en wordt de toegang tot het account geblokkeerd. De koppeling zorgt ervoor dat de betreffende medewerker wordt losgekoppeld van de groepen waar hij/zij toegang tot heeft (zie de onderstaande afbeelding, die laat zien waar de einddatum ingevuld moet worden).


 

 

Het deactiveren van het ParnasSys account is ook van belang als een medewerker, die op meerdere scholen werkt, bij 1 school stopt maar wel op een andere MOVARE-school  blijft werken. Bij de vertrekkende school moet dan, zoals hierboven is toegelicht, ook de einddatum in het ParnasSys account worden ingevoerd.

Contactpersoon: Danny Creusen, e-mail: danny.creusen@movare.nl

 

REMINDER: Jouw school brandveilig, ook tijdens de feestdagen!Graag brengen we de preventietips ‘brandveiligheid’ nogmaals onder jouw aandacht. Doe er je voordeel mee! Voor nu, maar ook ter voorbereiding op de kerstvakantie. Je leest de preventietips HIER.

Contactpersoon: Peter Ruyten, e-mail: peter.ruyten@movare.nl
 

Pensionering Wim van Rooij

Op 1 februari 2023 gaat collega Wim van Rooij, adviseur Financiën, met pensioen. Onofficieel zwaaien we hem aan het einde van dit kalenderjaar al uit.Wim was sinds 2016 in dienst van MOVARE. Hij bleek al snel een steunpilaar in de vormgeving van het Planning & Control team en bij de insourcing van de administratie. Wim was in de afgelopen jaren de financiële steun en toeverlaat voor de directeuren van de scholen die hij onder zijn hoede had. Met zijn joviale, vrolijke en vooral hulpvaardige aard is Wim steeds een meer dan gewaardeerde collega geweest binnen de serviceteams, het MOVARE-bureau en de organisatie als geheel.

Wim, het ga je goed, in goede gezondheid. Geniet samen met Gertie van jouw vrije tijd, familie en hobby’s!

 

Indiensttreding Wim GoossensPer 1 februari 2023 treedt Wim Goossens in dienst van MOVARE. Wim gaat deel uitmaken van Finance, Planning & Control. Wim zal vooralsnog het werkpakket van Wim van Rooij overnemen en zodoende aanspreekpunt voor directeuren zijn.

Van 9 januari tot 1 februari 2022 is Marc Peltzer (tijdelijk) het aanspreekpunt voor directeuren.

 

Planning evaluatieafspraken MOVARE-huisacademie - E-WiseAls vervolg van de succesvolle kick-off bijeenkomsten over de online training MOVARE-huisacademie organiseren wij nu graag de vervolgafspraken met Peter Teunis (E-Wise).

Onderstaand zie je twee links voor het maken van twee vervolgafspraken met E-Wise. Er zijn twee boekingspagina's aangemaakt waar schooldirecties via hyperlinks gemakkelijk zelf een afspraak kunnen inplannen. Het is wenselijk om direct beide afspraakmomenten in te plannen, zodat je zelf de controle hebt over het moment waarop de afspraak plaatsvindt.

1. Afspraak online voortgangsgesprek
Voor het maken van een afspraak voor een online voortgangsgesprek klik je op DEZE LINK. De afspraakplanning staat ingesteld voor 45 minuten per gesprek. De gesprekken zijn mogelijk op verschillende dagen in januari, februari, maart en april 2023.

2. Afspraak fysiek evaluatiegesprek
Voor het maken van een afspraak voor de fysieke evaluatiegesprekken klik je op DEZE LINK. De afspraakplanning staat ingesteld voor 45 minuten per gesprek. De gesprekken zijn mogelijk op verschillende dagen in mei, juni en juli 2023.

Contactpersoon: Nicole Strolenberg, e-mail: nicole.strolenberg@movare.nl


Stageportaal: vergoeding kosten VOG aan stagiairsOnze dienstverlener IJK heeft meer tijd nodig voor het inrichten van de declaratieroute die het mogelijk maakt voor stagiairs zonder stagevergoeding, om hun gemaakte kosten voor de VOG te declareren. De verwachting is dat deze mogelijkheid einde eerste kwartaal 2023 klaar is.

Tot die tijd, willen wij overgaan op een handmatige uitbetaling van de kosten. Voorwaarde hiervoor is dat de VOG is geüpload en daarmee de registratie als stagiair in het stageportaal volledig kan worden afgerond.

Wij willen jou vragen om jouw stagiair(s) erop te wijzen, dat zij na het opstarten van hun registratie via www.werkenbijmovare.nl, mailberichten ontvangen om bijvoorbeeld aanvullende gegevens in te voeren of om een VOG aanvraag af te ronden.

⇒ Vragen? Stel ze aan Sabine Habets via de helpdesk in InSite!


REMINDER: Invullen uitvraag over stimuleren sociale competentie en meten veiligheid

#Onderwijskwaliteit #Socialecompetenties #Veiligheid #Kwaliteitskalender #Overzicht #InzichtAfgelopen november stond een nieuwe kwaliteitskaart centraal waarin gevraagd is om in te vullen hoe je als school sociale competenties stimuleert en veiligheid meet. Aangezien dit aanbod en het meten van veiligheid elk schooljaar kan wisselen, vragen wij jou om kort antwoord te geven, zodat we bovenschools een beeld kunnen krijgen hoe we als stichting ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en hoe je dat weet. Deze resultaten vormen samen met de Q-gesprekken, die onder andere over burgerschapsonderwijs gaan, belangrijke overzichten. Momenteel hebben nog maar 11 van de 47 scholen het Forms formulier ingevuld. Daardoor hebben we niet alle scholen in beeld. Het invullen van de uitvraag is je wellicht ontschoten. Je vindt hier de link naar Forms. Het kost gemiddeld 6 minuten om de uitvraag in te (laten) vullen (zelf of door iemand anders binnen school).

Dank aan de scholen die de uitvraag al hebben ingevuld. Voor hen geldt deze reminder om de uitvraag in te vullen uiteraard niet meer.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl 

 

Vervolgsucces leerlingen in het VO: nieuwe plek in ons LAS

⇒ Graag dit bericht met jouw intern begeleider delen!

#Onderwijskwaliteit #Afsluiting #Evaluatie #Verantwoording #Dialoog #Vervolgsucces #POVO           De vorige schooljaren ontvingen we bovenschools van DUO een bestand dat we per school konden uploaden, zodat zichtbaar werd welke plek in VO3 jullie leerlingen hadden. Door de komst van ROD is dit door DUO nu automatisch naar alle scholen gestuurd. Dat is prettig en scheelt ons veel werk. Door deze mooie, automatische koppeling kunnen jullie zien van oud-leerlingen welk niveau, op welke vervolgschool zij aangenomen zijn in VO1 en op welk niveau en welke school zij VO2 hebben gevolgd. Ook kun je zien op welk niveau en op welke vervolgschool ze uiteindelijk in VO3 zitten, beter bekend als ‘Vervolgsucces na VO2’. Super meganieuw tabblad op de Leerlingkaart bij Onderwijs: kijk snel eens! Je kunt het nu ook al terugzien van de leerlingen die in 2019/2020 jullie school verlieten. Een interessante groep leerlingen natuurlijk vanwege de eerste COVID-lockdown in groep 8 en forse lockdowns in hun eerste en hun tweede jaar in het VO.

ParnasSys is op dit moment de juiste koppelingen naar Ultimview aan het bouwen, zodat zij een gloednieuw dashboard kunnen maken over Vervolgsucces met deze nieuwe informatie. Daardoor kun je de leerlingen van 2019/2020 nog niet in UV zien. Wel al in ParnasSys op leerlingniveau.

Op verzoek van MOVARE denkt ParnasSys in dat nieuwe dashboard na om binnen het vervolgsucces type ‘Opstroom’ een onderscheid te maken tussen een half niveau opstroom (bijvoorbeeld van VMBO-T/HAVO naar HAVO) en een heel niveau (bijvoorbeeld van VMBO-T naar HAVO). ParnasSys verwacht dat dit verbeterde dashboard in januari 2023 klaar is. Tot die tijd dus nog even geduld in het opzoeken in Ultimview! Om die reden komt ook de kwaliteitskaart ‘Vervolgsucces’ later dan gepland op de kwalender. Via de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte over de ontwikkelingen. Zodra alles werkt, komt er een nieuwe kwaliteitskaart over ‘Vervolgsucces’ met uiteraard een instructievideo en mogelijkheid om tijdens een online vragenuurtje vragen te stellen.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl 
 

Platform basisvaardigheden SLO

#Onderwijskwaliteit #Aanbod #Basisvaardigheden #SLO

SLO lanceerde op 5 december 2022 het platform basisvaardigheden: een online platform met handreikingen en adviezen om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken. “Met het platform willen we de kennis en kunde van onderwijsprofessionals vergroten, zodat zij op een onderbouwde manier keuze kunnen maken uit het rijke onderwijsaanbod”, aldus Sanne Tromp, directeur kennis en innovatie SLO. Met het platform biedt SLO leerkrachten een overzichtelijke en relevante bundeling van handreikingen en adviezen.Het platform richt zich op taal-Nederlands, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Je vindt er onder meer lesvoorbeelden voor geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs, materialen om rekenen en wiskunde in andere vakken te gebruiken, een handreiking over burgerschap en het visiespel digitale geletterdheid. Neem een kijkje en deel de link met je collega’s: Basisvaardigheden - SLO

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl 
 

Kennisagenda voor het Onderwijs

#Onderwijskwaliteit #Visie #Doelen #AmbitiesWat is nodig om álle leerlingen en studenten hoogwaardig onderwijs te bieden? Hoe zorgen we dat elk kind en elke jongvolwassene de ruimte voelt zich volledig te ontplooien en mee te doen aan de snel veranderende maatschappij? En hoe ontwikkelen we onderwijs dat klaar is voor de toekomst? Stuk voor stuk grote, complexe vragen, die voortkomen uit actuele, concrete zorgen over bijvoorbeeld kansengelijkheid, teruglopende geletterdheid en thuiszitters. Vragen die leven in het brede onderwijsveld en die het verdienen om, op basis van kennis, gezamenlijk opgepakt te worden. Maar waar te beginnen? Op 5 april 2022 is de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gepubliceerd en gelanceerd. De Kennisagenda is een belangrijke bouwsteen voor het NRO-onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’. Wij brengen vanuit afdeling Onderwijskwaliteit de 6 thema’s ook graag onder jullie aandacht: praat er (met elkaar en met ons) over, deel kennis en start eigen onderzoekjes in je school. NRO | Kennisagenda voor het onderwijs

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl