Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 12 schooljaar 2022-2023

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

 
 Uiterlijke datum/ deadline  TO DO: Actie & onderwerp  Contactpersoon/ bijzonderheden
 1 december  2022  Vragenuurtje voor intern begeleiders, o.a. bedoeld voor vragen over TLV.  Denk je eraan om jouw IB-er hierover te informeren?
Zie ook dit nieuwsbericht van vorige week. 
 2 december  2022  Invullen/versturen uitvraag over TLV-aanvragen.  Zie ook de reminder in deze nieuwsbrief en het nieuwsbericht
van vorige week.
 
 7 december 2022  Bestelling doorgeven in kader van Minicompetitie hardware.  Zie ook dit nieuwsbericht
 16 december 2022  Invullen/versturen uitvraag/vragenlijst over thuiszitters (november 2022).   Zie ook de reminder in deze nieuwsbrief en het nieuwsbericht van vorige week. 
   Security awareness trainingsprogramma: breng dit trainingsprogramma onder de aandacht van de collega’s van jouw team. Om deel te kunnen nemen aan het t trainingsprogramma moet iedere medewerker het door MOVARE aangevraagde account activeren. Deelname aan het security awareness programma is verplicht!
 
   In kader van WBTR: Doorgeven e-mailadressen ouderverenigingen en rechtspersonen tussenschoolse opvang via bestuurssecretariaat@movare.nl  
 


Iris Odekerken verlaat per 1-1-2023 bs. LangebergDe huidige directeur, Iris Odekerken, heeft naar aanleiding van een aantal persoonlijke als ook professionele overwegingen het besluit genomen om per 1 januari 2023 niet meer werkzaam te zijn op bs. Langeberg. Dit is geen gemakkelijk besluit geweest daar zij de afgelopen jaren met veel passie en plezier op Basisschool Langeberg gewerkt heeft.

Iris zal in de periode tot aan de kerstvakantie weer af en toe aanwezig zijn op school en het managementteam blijven ondersteunen. Tevens zal er een volledige overdracht plaatsvinden naar de huidige interim directeur Hannie Bouwmans.

Begin volgend kalenderjaar zullen wij in overleg met het team en de medezeggenschapsraad van de school starten met het zoeken naar een geschikte opvolger. Tot het moment dat er een nieuwe directeur werkzaam is, zal Hannie Boumans werkzaam blijven als interim directeur.
 

Jouw school brandveilig, ook tijdens de feestdagen!We zijn alweer hard op weg naar de feestdagen. Een periode waarin de scholen het schoolgebouw vaak extra gezellig maken met kerstversieringen. Een goede voorbereiding hierop zorgt voor zorgeloze, brandveilige en feestelijke dagen. Ook straks tijdens de kerstvakantie. Bekijk HIER de preventietips.

Contactpersoon: Peter Ruyten, e-mail: peter.ruyten@movare.nl
 

REMINDER: Invullen uitvraag thuiszitters -  november 2022We willen jullie er graag aan herinneren om de uitvraag over thuiszitters en dreigende thuiszitters in te vullen. Je kunt de vragenlijst invullen via deze link of via de onderstaande QR-code. Inmiddels hebben we al reacties mogen ontvangen, waarvoor dank!

Voor de verwerking van de gegevens is het nodig om voor elke (dreigend) thuiszittende leerling de vragenlijst in te vullen. De uitvraag s.v.p. uiterlijk vrijdag 16 december invullen.

Contactpersonen : Adri Rooijakkers, e-mail: adri.rooijakkers@movare.nl, tel: 06-280 68 447 en Lian van den Bosch, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl, tel: 06 282 98 208

 

REMINDER: Invullen uitvraag TLV-aanvragenZoals je vorige week in de nieuwsbrief  hebt kunnen lezen, willen we als organisatie zicht krijgen op de TLV-aanvragen die dit schooljaar nog ingediend zullen worden. Deze informatie kan dan ook met het SWV gecommuniceerd worden én de S(B)O scholen hebben hierdoor eerder zicht op het aantal leerlingen dat mogelijkerwijs nog bij hen zal instromen.

Invullen uitvraag – Forms formulier
We vragen je om die redenen dan ook om voor jouw school/scholen een uitvraag in te vullen via deze link. Graag het formulier uiterlijk 2 december a.s. invullen/versturen.  

 Let op!
Voor elke leerling waarvoor je dit schooljaar nog een TLV gaat aanvragen, vul je het formulier apart in (het betreft uitdrukkelijk alleen leerlingen waarvoor je dit schooljaar een TLV gaat aanvragen).

 Vragen? Deze kun je stellen aan Lian van den Bosch,procesbegeleider, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl.