Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 11 schooljaar 2021-2022

Wensenformulier vervaltIn tegenstelling tot andere jaren zullen wij dit jaar in InSite geen zogenaamd Wensenformulier opnemen. Via dit Wensenformulier konden medewerkers hun rechtspositionele wensen aangeven voor het volgende schooljaar zoals uitbreiding taakomvang, vermindering taakomvang, verlof in het kader van duurzame inzetbaarheid, keuzepensioen e.d.

De reden om dit niet meer te doen, is gelegen in de grote hoeveelheid dubbelslagen die dit tot gevolg had. Volgende week zullen wij in de Nieuwsbrief voor medewerkers een toelichting hierop geven. Het is de bedoeling dat dergelijke wensen van medewerkers besproken worden in het kader van het proces van werkverdeling als bedoeld in hoofdstuk 2 van de CAO. Het verzoek is om tijdig te beginnen met het proces van werkverdeling voor het schooljaar 2022-2023 en daarbij te inventariseren welke wensen medewerkers hebben én of deze wel of niet gehonoreerd kunnen worden. Uiteraard kunnen jullie voor vragen hierover terecht bij jullie serviceteam.

Contactpersoon: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nlDit jaar nog iets bestellen via de MOVARE shop? Doe dit uiterlijk 4 december!

Vanwege de jaarafsluiting kunnen bestellingen via de MOVARE shop (FiscFree) dit kalenderjaar nog geplaatst worden tot en met zaterdag 4 december aanstaande. Daarna wordt FiscFree gesloten. In januari 2022 gaat het portaal weer open.

⇒ Nog niet bekend met de MOVARE shop? Op het MOVARE intranet lees je onder het menu-item MOVARE SHOP wat de MOVARE shop inhoudt, hoe het in zijn werk gaat en welke spelregels eraan verbonden zijn. Doe er je voordeel mee!