Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecties, nummer 10 schooljaar 2021-2022

Informatie over de Kwaliteitskalender (Kwalender)
 onderstaande informatie is belangrijk voor jouw IB-er!

Donderdag 11 november jl. zijn tijdens het directieberaad de kwaliteitskalender en de kwaliteitskaarten geïntroduceerd. Via deze nieuwsbrief lichten we je nog een keer in over deze introductie, ook de intern begeleiders krijgen eenmalig deze nieuwsbrief.  

Vooraf: De kwaliteitskalender (hierna kwalender genoemd) is tot stand gekomen met hulp van de kenniskring onderwijskwaliteit waar een aantal vaste personeelsleden in mee denken. Van de intern begeleiders zijn dat Rutger van Dinther, Monique Michiels en Laura Senden-Einother. Van de schooldirecties is dat Birgitte van Hecke. Een groot dankjewel richting alle leden van de kenniskring; zonder hun input was dit nooit gelukt.

Nadat de kwalender op meerdere plekken de revue is gepasseerd (directeuren, IB-voorzitters, de flexibele schil rondom de kenniskring, raad van toezicht) en iedereen heeft mogen reageren, is de huidige versie tot stand gekomen en werkt Janine Deckers deze, als beleidsadviseur binnen de afdeling onderwijskwaliteit, verder uit. Enerzijds om jullie op schoolniveau te ondersteunen in een stukje verantwoording, anderzijds om op bestuursniveau een aantal zaken te waarborgen. School stuurt op kwaliteit en MOVARE bèstuurt op kwaliteit. Veel hangt samen.

Staat alles op de kwalender? Zeker niet. In dit eerste jaar hebben we enkele thema’s met ingrediënten centraal staan: het onderwijsresultatenmodel, de POVO-procedure, Sociale Veiligheid en enkele thema’s rondom Zicht op Ontwikkeling. We proberen zoveel mogelijk uit ParnasSys te halen en dat kan alleen als we zaken planmatig en goed organiseren met de juiste data! De kwalender gaat daar een beetje bij helpen. We krijgen meer overzicht van en inzicht in en daarmee ook meer zicht op wat we nu als scholen en stichting willen bereiken! We gaan meer dezelfde taal spreken en leveren zo allemaal een bijdrage aan een goede kwaliteitscultuur.

Móet ik me aan de momenten in deze kwalender houden? Zeker niet. Het is een richting met vooral veel uitleg rondom thema’s die spelen bij goede onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg. Is het handig om me aan de momenten te houden? Ja, de thema’s zijn uitgezocht op een moment dat het handig is als school om met een thema bezig te zijn. Mocht je daar andere ideeën over hebben, meld dit dan. Zeker als de kwalender als beklemmend voelt, meld dit dan ook.

Klik hier voor de huidige versie van de kwalender let op: deze is altijd onderhevig aan evaluaties en feedback, kijk op intranet voor de meest actuele versie).

Deze maand staan de volgende thema’s centraal:

Eind november ontvang je via deze nieuwsbrief weer een nieuwbericht over de Kwalender met de thema’s van de maand december, met bijbehorende kwaliteitskaarten. Daarnaast vind je deze informatie ook op het MOVARE intranet, onder het menu-item POK ⇒ ONDERWIJSKWALITEIT. Tip dus ook jouw collega’s! Ook op ParnasSys is de kwalender altijd terug te vinden, namelijk links in de mededelingen.

Niet onbelangrijk om te vertellen is dat aan het einde van drie maanden er een Q-gesprek gaat plaatsvinden over de thema’s die behandeld zijn. Ook daar mag je feedback geven! Er worden aanvullende en verhelderende vragen gesteld over de maanden november, december, januari, deels februari. Dit gesprek gaat plaatsvinden tussen jou, je directeur, je CvB-lid en een auditor of onderwijsadviseur.

De onderwijsadviseur van jouw serviceteam is ook op de hoogte en mag ook gevraagd worden om wat uit te leggen; wij sparren ook elke maand over de thema’s die aan bod komen. Kwaliteitszorg is van en voor iedereen!

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Training gesprekstechnieken: eerste sessie op 10 december a.s.Op verzoek van de schooldirecteuren verzorgt MOVARE samen met aanbieder ‘Tijdwinst’ de training gesprekstechnieken, vanuit de behoefte functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprekken.

Eéndaagse training;
 Datum eerste sessie: 10 december 2021;
Tijdsduur: van 09.00 uur tot 16.00 uur;
 Inloop vanaf 08.30 uur;
 Locatie: MOVARE Huis in Landgraaf;
Om de effectiviteit te waarborgen, is gekozen voor een groepsgrootte van 10 deelnemers per sessie.

Let wel: De training wordt digitaal verzorgd via TEAMS als door de COVID-19 maatregelen de training op locatie t.z.t. geen optie blijkt te zijn. Uiteraard word je hierover tijdig geïnformeerd! 

Aanmelden voor sessie 1
De eerste sessie waarvoor je je kunt aanmelden, is 10 december 2021. Schrijf je in via deze link (Cursussen – InSite). Er zijn 10 plaatsen beschikbaar!

Sessies in 2022
De overige vier sessies waaraan je kunt deelnemen, worden in januari 2022 gepland. Inschrijfdatums volgen spoedig in cursusmanagement in InSite.

Inhoud Training Gesprekstechnieken
De training is gericht op het effectief communiceren in de gesprekkencyclus. Hiertoe komen de volgende onderdelen aan bod:

  • omgaan met weerstand en emoties in een gesprek;
  • optimaliseren van de eigen invloedssfeer;
  • regie houden met een duidelijk doel voor ogen;
  • tips en handvatten met betrekking tot luisteren en doorvragen;
  • professioneel feedback geven.

Zelf ingebrachte casuïstiek wordt besproken en vormt de basis van praktische oefeningen.
 

Presentatie begrotingsproces voor MR-enWoensdagavond 10 november jl. kregen de MR-en van MOVARE uitleg over het begrotingsproces. Je kunt de presentaties van deze avond via de onderstaande links downloaden en bekijken.
- School-Financiën: Van meepraten en overleggen, groeien naar medezeggenschap
Begroten en de rol van de MR

Voortgang Strategisch Beleid en Kenniskringen
t.b.v. GMR MOVARESinds 2019 wordt het strategisch beleid van MOVARE geoperationaliseerd door drie kenniskringen. Hierdoor krijgen relatief abstracte beleidsvoornemens en kernwaarden uit het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 een concrete betekenis tot op het niveau van de leerkracht in de groep en van de directeur en de intern begeleider in school. In deze update zetten we de speerpunten, de bereikte doelen per juni 2021 en de geplande doelen voor het najaar van 2021 per kenniskring op een rijtje.
 

De Week van de werkstress is van start gegaan! Doe jij ook mee?!

Van maandag 15 november tot en met vrijdag 19 november is het de Week van de werkstress. Een uitstekende gelegenheid om MOVARE-breed aan de slag te gaan met vitaliteit!  We bieden je deze week, in samenwerking met EnergyPlatform, inspiratie en praktische tips om het optimale uit je werk te halen én goed voor jezelf te zorgen. Er staan drie onderwerpen centraal: een gezonde werk-privé balans, het creëren van je eigen werkgeluk en energieke voeding & beweging. Het programma is toegankelijk voor iedereen en jij bepaalt waar je wel en niet aan deelneemt. Tijs Koedam van EnergyPlatform legt in deze video uit wat je in het online vitaliteitsprogramma kunt verwachten.

Doe mee!
Doe je nog niet mee, maar wil je deze week wel nog graag deelnemen aan het vitaliteitsprogramma? Scan dan met je telefoon de onderstaande QR-code en download gelijk de MyEP app. Na het aanmelden voor de app doe je mee!


                            


Webinars
Hieronder vind je een overzicht van de webinars die deze week plaatsvinden. Heb je een webinar gemist of heb je geen tijd (gehad) om deel te nemen aan het live webinar? Dan kun je een verkorte versie van de informatie die tijdens het webinar wordt verteld, terugkijken in een video van 10-15 minuten, een zogenaamd mini webinar. Deze video’s vind je vanaf 19 november a.s. terug in de Academy van de MyEP app. 

1. Creëer je eigen werkgeluk
⇒ Kijk dit webinar terug als ‘mini webinar’, vanaf 19 november beschikbaar in de Academy van de MyEP app.
Ooit gehoord van de ‘Joy Gap’? Dat is het verschil tussen het aantal mensen dat geluk op het werk verwacht en het wel of niet daadwerkelijk ervaren. Uit onderzoek blijkt dat 53% van de mensen een ‘Joy Gap’ ervaart. In deze webinar leer je waar je gelukkig van wordt op je werk en hoe je je eigen werkgeluk én dat van je collega’s kunt verbeteren. Werkgeluk hangt met veel aspecten samen; ervaar je voldoende eigen regie, sta je in verbinding met je collega’s en de organisatie, ervaar je steun uit je omgeving en haal je voldoening uit je werk? Dit zijn doorslaggevende elementen die jouw werkgeluk bepalen. Het goede nieuws is dat je deze elementen kunt trainen. Doe mee en til je werkgeluk naar een hoger niveau!

2. Een gezonde werk-privé balans - dinsdag 16 november 2021, 16.00 uur tot 17.00 uur
⇒ Kijk deze webinar terug als ‘mini webinar’, vanaf 19 november beschikbaar in de Academy van de MyEP app.

Tegenwoordig is iedereen druk. Vooral in deze COVID-19 tijd. Die drukte ontstaat met name doordat iedereen verschillende rollen in zijn of haar leven heeft, van collega tot partner. Binnen deze verschillende rollen wordt er van alles van ons gevraagd. Ons hoofd denkt voortdurend aan dingen, maar denkt te weinig over dingen. Hoe verdeel je jouw tijd, energie en focus op de juiste manier zodat je zowel een goede collega als goede partner bent en zelf ook nog gelukkig bent in deze tijd?

3. Gezonde voeding en beweging - donderdag 18 november 2021, 16.00 uur tot 17.00 uur
⇒ Deelnemen aan deze webinar? Meld je rechtstreeks aan via deze link.
⇒ Of kijk deze webinar terug als ‘mini webinar’, vanaf 19 november beschikbaar in de Academy van de MyEP app.

In deze praktische webinar ga je samen met EnergyPlatform op zoek naar hoe je met kleine aanpassingen aan het bestaande eetpatroon en beweegpatroon een constanter energieniveau kan bereiken, dat tevens bijdraagt aan het bereiken of behouden van een gezond gewicht.


CvB-lid Ryszard Kruszel aan het woord over uitvoering NPO 

Op de website van de PO-Raad is vandaag een artikel geplaatst, waarin CvB-lid Ryszard Kruszel aan het woord komt over de uitvoering van het NPO. Lees het hele artikel HIER.