Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 8 schooljaar 2021-2022

Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende (online) bijeenkomst voor meer informatie of om je aan te melden! 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
 15-11 t/m 
 19-11-2021
   Week van de werkstress
               ---
 MOVARE aan de slag met vitaliteit
 
 17-11-2021  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Technieken voor  Begrijpend lezen

 Margreet Mulder, MSc Adviseur en
 kerndocent effectieve leerstrategieën
 BIO: Academica University of Applied Sciences

 26-01-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Verbetercultuur en schoolontwikkeling
 
 30-03-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Metacognitie/Executieve functies

 Robine Kroon en Tineke van der Klink 
Trainers EF en oprichters Leren Leren Schiedam

  25-05-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Vitaliteit en welbevinden
 
 06-07-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Ouderbetrokkenheid
 
 


MOVARE aan de slag met vitaliteit
 We leven in een snel veranderende wereld. Dat vraagt om best wat aanpassingsvermogen. Daarom willen we je de komende tijd, in samenwerking met EnergyPlatform, ondersteunen. In de week van de werkstress bieden we je inspiratie en praktische tips om het optimale uit je werk te halen én goed voor jezelf te zorgen.

De week start op maandag 15 november. In deze week staan drie onderwerpen centraal: een gezonde werk-privé balans, het creëren van je eigen werkgeluk en energieke voeding & beweging. Het programma is toegankelijk voor iedereen en jij bepaalt waar je wel en niet aan deelneemt.

Wat kun je in het online vitaliteitsprogramma verwachten?

  • Interactieve webinars met een expert;
  • EnergyBoosters om jouw vitaliteit een boost te geven;
  • Mails met inspirerende content/artikelen;
  • Gezonde & energierijke recepten;
  • Toegang tot één digitale plek waar alles samenkomt: de MyEP app.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan “MOVARE aan de slag met vitaliteit”. Je kan deelnemen aan een losse webinar, of natuurlijk aan allemaal. Dat is helemaal aan jou! Scan de onderstaande QR-code met je telefoon en download gelijk de MyEP app. Na het aanmelden voor de app doe je mee!

                           


 

Maatwerk Post-HBO Vakspecialist MuziekonderwijsOp steeds meer scholen wordt het belang van muziek erkend. Inmiddels zijn 29 scholen binnen MOVARE aangesloten bij het programma Meer Harmonie in de Samenleving. Dit programma staat voor kwalitatieve en structurele muzikale ontwikkeling voor alle leerlingen van de basisschool. In samenwerking met het conservatorium en de Nieuwste PABO biedt het programma de mogelijkheid voor leerkrachten om zich te professionaliseren op het gebied van muzikale educatie.

Over het programma
Je maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs en krijgt inzicht in leer- en ontwikkelingslijnen voor het vak muziek op de basisschool. Daarnaast organiseer je bijvoorbeeld schoolconcerten op school, studeer je een musical in en/of geef je tijdens bijzondere projecten leiding aan een schoolkoor of instrumentale speelgroep.

Tijdens de bijeenkomsten is er veel gelegenheid voor presentaties, waarin zingen, spelen en leiding geven aan musiceren centraal staan. Ook worden basale muziektheorielessen gegeven en er vindt instrumentaal samenspel plaats. We bieden de mogelijkheid om je (verder) te bekwamen in het begeleiden op gitaar of op toetsen. Onderwerpen die verder aan de orde komen, zijn onder meer slagtechniek (leiding geven), maken van liedjes, gebruik maken van een muzieknotatieprogramma op de computer, het inzetten van een muziekinstrument in de lessen.

De opleiding is een ideale aanvulling op de verdere implementatie van het programma Meer Harmonie in de Samenleving in samenwerking met de vakdocent Muziek binnen de school.

Kennismakingsbijeenkomst
Op dinsdag 16 november is er van 17:00 uur tot 19:00 uur een kennismakingsbijeenkomst voor geïnteresseerde leerkrachten bij de Nieuwste PABO in Sittard. Aanmelden kan via v.knols@denieuwstepabo.nl

Wens je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Bart Alofs, projectleider Meer Harmonie in de Samenleving, e-mail: bart.alofs@movare.nl
 

Verkenning MOVARE-biebBinnen de afdeling Personeel en Onderwijskwaliteit is het idee ontstaan om een MOVARE-bieb op te gaan zetten met aanbod aan actuele vakliteratuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdschriften en boeken. Hiermee willen we invulling geven aan ‘met en van elkaar leren’, de actuele kennis en vaardigheden van ons personeel stimuleren en de ruimte bieden elkaar te ontmoeten in het nieuwe MOVARE-huis. 

We zijn voornemens jou in de MOVARE-bieb het volgende aan te bieden: 
- Een actueel aanbod aan titels van onderwijsboeken, zoals van uitgevers als Pica, Bazalt e.d. 
- Een actueel aanbod aan vaktijdschriften, zoals Didactief, JSW, HJK, TIB e.d. 
- Een rustige leesplek om deze vakliteratuur in te zien, alleen of samen met een collega
- Koffie, thee en/of water 

Vragenlijst
Voordat wij echter tot daadwerkelijke actie overgaan, willen we eerst bekijken hoe waarschijnlijk het is dat jij als MOVARE-collega gebruik zou maken van een bovenschoolse bibliotheek en waar jouw behoeften dan zouden liggen. Wil je ons helpen dat inzichtelijk te krijgen? Vul dan onze korte vragenlijst in!

We hopen op een hoge respons waardoor we snel voor jullie aan de slag kunnen! 

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl
 

Eerste bijeenkomst rekennetwerk op 8 december aanstaandeOp woensdag 8 december aanstaande is het eindelijk zover, dan gaan enthousiaste collega’s met affiniteit voor het rekenonderwijs elkaar ontmoeten in het nieuwe MOVARE-huis. Deze eerste bijeenkomst van het nieuw te vormen rekennetwerk zal in het teken staan van verbinden en kennis ontwikkelen en delen, geheel in lijn met de pijler “Van en met elkaar leren” vanuit het strategisch beleidsplan.

Binnenkort zal er een enquête naar de deelnemers worden gestuurd, waar door middel van een uitvraag de gangbare thema’s rondom rekenonderwijs zullen worden geïnventariseerd op de diverse scholen. Op deze manier kan er een concrete invulling aan deze eerste bijeenkomst gegeven worden.

Wij kijken in ieder geval enorm uit naar 8 december om samen deze uitdaging aan te mogen gaan.

Mochten er nog vragen zijn over het rekennetwerk of deze eerste bijeenkomst, neem dan contact op met Rutger van Dinther, e-mail: rutger.vandinther@movare.nl.
 

Expertmeeting 19 november 2021: De beste lezers zitten in mijn klasVOS/ABB en de Vlaamse organisatie OVSG (de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) organiseren op vrijdag 19 november a.s. een expertmeeting met als titel ‘De beste lezers zitten in mijn klas’. De expertmeeting vindt plaats via ZOOM en start om 09.00 uur; rond 11.40 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

De online bijeenkomst is met name bedoeld voor de lees-/taalcoördinatoren van de scholen. Het programma van de expertmeeting kun je HIER downloaden. Hierin lees je ook hoe je je kunt aanmelden. Deelname is gratis.