Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers nummer 7 schooljaar 2021-2022

Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende (online) bijeenkomst voor meer informatie of om je aan te melden! 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
 17-11-2021  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Technieken voor  Begrijpend lezen

 Margreet Mulder, MSc Adviseur en
 kerndocent effectieve leerstrategieën
 BIO: Academica University of Applied Sciences

 26-01-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Verbetercultuur en schoolontwikkeling
 
 30-03-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Metacognitie/Executieve functies

 Robine Kroon en Tineke van der Klink 
Trainers EF en oprichters Leren Leren Schiedam

  25-05-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Vitaliteit en welbevinden
 
 06-07-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Ouderbetrokkenheid
 MOVARE-huis gesloten tijdens herfstvakantieVan maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober a.s. genieten alle MOVARE-medewerkers van een weekje vakantie. Tijdens deze periode is ook het MOVARE-huis in Landgraaf gesloten. Maandag 1 november staan wij graag weer voor jullie klaar.


Gebruik ruimten MOVARE-huisVanaf maandag 1 november 2021 kunnen medewerkers/geledingen van MOVARE-scholen kosteloos gebruikmaken van ruimten in het MOVARE-huis. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in dit document.
 

IB Talentpool 2022 Wil jij intern begeleider worden binnen MOVARE ? Dan zoeken wij jou! 

MOVARE investeert in doorgroei van functie en kwaliteit en stelt dit schooljaar weer een aantal opleidplekken “Post HBO Intern Begeleider” beschikbaar in de vorm van de Talentpool IB 2022. Deze gaat in februari/maart 2022 van start. Onze opleidpartner Academica zal de opleiding verzorgen op locatie (MOVARE-huis).  

Wat moet je doen?
Lees aandachtig de bijgevoegde brochure en vereisten door. Spreekt dit je aan en past dit in het verlengde van je ambitie? Maak dan vóór 28 oktober 2021 je interesse voor het opleidtraject IB Talentpool kenbaar (inclusief CV, persoonlijke onderbouwing en voordracht schooldirectie) aan Sabine Habets: sabine.habets@movare.nl 

Je wordt dan in november/december 2021 uitgenodigd voor een gesprek met Nicole Strolenberg (P&O adviseur) en Mirjam Moonen (Onderwijs Adviseur) t.a.v. een persoonlijk ontwikkelplan.  

Vereisten selectieprocedure
Onderdelen van de selectieprocedure zijn: 

  • CV 
  • Voordracht directeur   
  • Persoonlijkheidsvragenlijst tijdens traject(Academica ontwikkelassessment 360 feedback) 
  • Selectiegesprek (P&O Ontwikkelen en leren NS/MM) op basis van selectieformat 
  • Besluitvormend overleg met Hoofd POK/NS/MM 

Een kandidaat kan positief bericht ontvangen ten aanzien van zijn of haar ambitie en mag dan in februari 2022 gaan starten. Indien de doelstelling (nu) niet als haalbaar wordt beschouwd voor de kandidaat, wordt dat teruggekoppeld en worden er ontwikkeltips meegegeven.

Inhoud Intern Begeleider Talentpool 
De rol van de intern begeleider (IB’er) is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces in het onderwijs. Meer dan ooit is er behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus hebben op én kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren: de kwaliteitscoördinator. De IB’er in de rol van kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem in de school. Hij of zij inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams en ontwikkelgroepen, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee, samen met het (breed-)MT, het kwaliteitssysteem. 

Opleidingseisen ten aanzien van IB functie 
Als IB-er wil je aan de geldende kwaliteitseisen van MOVARE blijven voldoen en wens je je te blijven professionaliseren op jouw vakgebied. Om aan te tonen dat jij blijvend in ontwikkeling bent, is het nodig dat jij je IB gerelateerde diploma’s en certificaten regelmatig bijwerkt door deze te uploaden in jouw InSite omgeving “insturen diploma’s & certificaten”.  Heb jij vragen of twijfel je te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen volgens de MOVARE norm? Neem dan gerust contact op met P&O via Sabine Habets: sabine.habets@movare.nl . Dan checken wij samen of er nog nascholing is gewenst op het IB vakgebied. De afdeling P&O zal dit kalenderjaar nog een laatste controle uitvoeren ten aanzien van het voldoen aan de opleidingseis voor IB-ers. Bij onduidelijkheden zal de P&O adviseur contact met je opnemen.  
 

Kennismakingsgesprek met Onderwijsinspecteur: geen bestuurlijk inspectieonderzoekHet College van Bestuur heeft een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe onderwijsinspecteur PO dhr. Roel Ariës. Tijdens het gesprek heeft de heer Ariës onder meer aangegeven, dat de Onderwijsinspectie op basis van de achterliggende periode vertrouwen heeft in de werkwijze van MOVARE. Mede daarom vindt er dit schooljaar bij MOVARE geen bestuurlijk inspectieonderzoek plaats op basis van het nieuwe toezichtkader.

Over het door de Onderwijsinspectie uitgesproken vertrouwen mogen wij zeer tevreden zijn en kunnen wij beschouwen als een compliment voor alle MOVARE-medewerkers!