Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 38 schooljaar 2021-2022

Belangrijke data

Het onderstaande overzicht, met data van events/onderwijscafés, wordt in het nieuwe schooljaar aangevuld met data van bijeenkomsten die vanaf september gaan plaatsvinden. Zoals je in het schema kunt zien, wordt voor het onderwijscafé Ouderbetrokkenheid een nieuwe datum geprikt. Zodra de datum bekend is, lees je dat in de nieuwsbrief. 
 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
 Het onderwijscafé wordt verplaatst. Een nieuwe datum volgt z.s.m.!  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé  Ouderbetrokkenheid

 Peter de Vries

  21 september 2022 (nieuwe datum!)  14.30 uur tot 16.30 uur  Ophaalsessie strategisch beleidsplan MOVARE 2023-2027

 Werkgeversverklaring nodig tijdens de zomervakantie? Vraag deze dan tijdig aan!Heb jij tijdens de zomervakantie een werkgeversverklaring nodig? Vraag deze dan tijdig, nog voor de zomervakantie, aan! Tijdens de vakantie kan het MOVARE-bureau namelijk geen werkgeversverklaringen afgeven. Gelieve hier rekening mee te houden. Dank!

Een werkgeversverklaring vraag je heel gemakkelijk via InSite aan: Mijn InSite → werkgeversverklaring aanvragen.
 

REMINDER: informatieblad ‘Hitte en scholen’

Met de zeer warme/tropische dagen in aantocht, brengen wij het onderstaande nieuwsbericht graag nogmaals onder jouw aandacht.Warm zomerweer, voor veel mensen de tijd om te genieten! Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn. Met name kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken moeten extra alert zijn als de temperatuur stijgt. Middels het informatieblad ‘Hitte en scholen’  wil de GGD scholen informeren over hoe om te gaan met hitte en welke maatregelen je als school kunt nemen. Doe er je voordeel mee!
 

Vragen n.a.v. nieuwsbericht over nieuwe wet betaald ouderschapsverlofNaar aanleiding van ons nieuwsbericht over de Wet betaald ouderschapsverlof, die vanaf 2 augustus in werking treedt, krijgen wij diverse vragen van medewerkers over de nieuwe wetgeving. Wij zijn in afwachting van de definitieve CAO tekst om antwoord te kunnen geven op een aantal vragen. Wel delen we alvast deze link van de PO-raad met nadere informatie over de nieuwe regeling Ouderschapsverlof. Zodra er meer nieuws over dit onderwerp is, laten wij jullie dit weten!
 

CAO PO 2022-2023/nieuwe salarissen


Zoals bekend hebben de sociale partners na het eerdere CAO-akkoord als uitvloeisel van het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV, inmiddels ook afspraken gemaakt voor een CAO PO voor de periode 1 juli 2022  tot en met 30 april 2023. Onderdeel van dit akkoord is een salarisverhoging van 4,75% en een eenmalige uitkering van € 500,-- bruto naar rato van de werktijdfactor. Aangezien de achterban van de sociale partners over dit akkoord moet stemmen, is nog niet duidelijk of de salarisverhoging en de eenmalige uitkering al bij de salarisbetaling in juli 2022 doorgevoerd kan worden. Zodra wij daarover meer informatie kunnen geven, zal dat via de nieuwsbrief medegedeeld worden. 

Contactpersoon: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nl
 

Zelf aan zet tijdens je loopbaan!

Met fijne en handige hulpmiddelen werken aan jouw vitaliteit!


 

Ken jij de website www.onderwijspoinlimburg.nl al? Dit platform is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsstichtingen voor primair onderwijs in Limburg. Het is een plek waar mensen die (weer) leerkracht willen worden, of een andere baan in het onderwijs ambiëren, informatie en ervaringsverhalen vinden over het mooie vak leerkracht. Maar ook voor de collega’s die al in het onderwijs werken, is er bruikbare informatie en ondersteuning te halen. Werken aan je loopbaan en aan jouw inzetbaarheid is werken aan meer plezier in je werk. Niet alleen de functies binnen het onderwijs zijn aan verandering onderhevig, zelf ben je dat ook! Door ervaringen die je opdoet in je werk- en/of privésituatie kan het zijn dat je versneld “in de groei” komt. Je gaat anders naar zaken kijken, zoekt misschien meer uitdaging of je bent juist gebaat bij een stapje terug doen. Jij bent zelf aan zet!

Vitaliteit en welbevinden
Via de website www.onderwijspoinlimburg.nl kun je onder andere gebruik maken van zelftesten, coaches en handige apps. Graag delen we hieronder een paar mooie voorbeelden in het kader van ‘Vitaliteit en welbevinden’.

Werkgeluk en loopbaanontwikkeling
Het is fijn én verstandig dat je nadenkt over de manier waarop je regie houdt in je eigen werk en in je leven. Als tijden onzeker zijn, het werk constant verandert, kun je daar geen zekerheid meer uithalen. Die zekerheid moet vanuit jezelf komen. Weten waar je goed in bent én wat jij belamgrijk vindt. Jouw leef- en streefregels helder hebben en concreet maken Dát geeft richting aan het vergroten van (jouw) werkgeluk. Door hierover te sparren, geven we betekenis aan ervaringen, en krijg jij zicht op jouw zogenaamde ‘richtinggevers’. Geen hapklaar programma, maar wel super persoonlijk en voor jou de broodnodige arbeids- en geluksvitaminen. Interesse gewekt? Kijk dan snel eens op: https://onderwijspoinlimburg.nl/voor-toekomstig-werkgeluk/.

Persoonlijke ontwikkeling
In één gesprek maak je kennis met jouw talenten, blokkades, systemen, verlangens én met het vertrouwen om voorbij deze blokkades te leven. Dit bereiken we door onszelf (de coaches) en jou uit te nodigen om nieuwsgierig te zijn, zonder oordeel. Door doelgericht te zijn zonder een specifiek resultaat na te streven. Door te vertrouwen op alle kracht en helderheid die jij óók in je hebt. Kijk maar eens op: https://onderwijspoinlimburg.nl/kompasgesprek-bij-de-pop-up-coach/.

Mentale gezondheid
Voor jouw totale welbevinden is niet alleen de fysieke maar zeker ook de mentale gezondheid van groot belang. Soms kunnen we daar wel wat extra hulp bij gebruiken en is het fijn om ook op dit vlak een steuntje in de rug te krijgen. Wil jij op een (meer) effectieve manier leren omgaan met lastige situaties, stress, sombere buien, piekergedachten en onprettige emoties? Kijk dan zeker eens hier: https://onderwijspoinlimburg.nl/online-mindfullness-mo/.

Werkplezier of werkdruk (kompasgesprek)
Een Kompasgesprek is één diepgaande coaching sessie waarmee je richting kan geven aan jouw   loopbaan (of leven). Je leest er meer over via de volgende link: https://onderwijspoinlimburg.nl/werkdruk-of-werkplezier/.
 

Onderwijs aan Oekraïense leerlingenMomenteel verzorgt MOVARE onderwijs aan zo’n 70 Oekraïense basisschoolleerlingen uit Parkstad en omgeving. Dit doen we drie dagen per week met hulp van Nederlandse en Oekraïense leerkrachten, aangevuld met vakdocenten van JENS en The Move Factory. Na overleg met alle ouders/verzorgers is besloten dat alle leerlingen (exclusief zo’n 8 schoolverlaters) na de zomervakantie aansluiten bij het onderwijs van Taalschool De Werelddelen.


Staatssecretaris Maarten van Ooijen op bezoek bij bs. Steltloper

Basisschool Steltloper in Kerkrade kreeg afgelopen week bezoek van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen. Samen met de leerlingen van deze Gezonde Basisschool van de Toekomst smikkelde hij van een gezonde lunch. Ook leerde de staatssecretaris meer over de Gezonde Basisschool van de Toekomst en hoe de Steltloper dit aanpakt. Hij was zo onder de indruk dat hij van plan is het Limburgse project (mede opgezet door MOVARE) landelijk in te voeren! 

   

⇒ Lees er HIER meer over.  


Rekennetwerk 2022-2023Na een succesvol eerste jaar van het rekennetwerk, met name door de constructieve en goedbezochte bijeenkomsten, maken wij ons op voor een vervolg in het schooljaar 2022-2023. Omdat de agenda’s van iedereen al gevuld beginnen te raken, willen wij de data voor komend schooljaar graag met jullie delen. Dus reserveer alvast in jullie agenda’s;

  • Woensdag 19 oktober 2022 (online)
  • Woensdag 8 februari 2023 (MOVARE-huis)
  • Woensdag 10 mei 2023 (MOVARE-huis)

⇒ Mocht je nog niet zijn aangemeld voor het rekennetwerk, maar toch interesse hebben om deel te nemen, stuur dan gerust een mail naar Rutger van Dinther: rutger.vandinther@movare.nl

⇒ Alle bijeenkomsten starten om 14.00 uur. De eerste bijeenkomst staan in het teken van doelgericht rekenonderwijs. De onderwerpen van de vervolgbijeenkomsten volgen te zijner tijd.

Namens het rekennetwerk alvast een fijne en welverdiende vakantie gewenst en tot in het nieuwe schooljaar! 
 

UPDATE bouwprojecten De Tovercirkel en Gerardus Majella

Verbouwing OBS De Tovercirkel – Benzenraderweg
Zoals je wellicht al weet, wordt Openbare basisschool De Tovercirkel (locatie Benzenraderweg) verbouwd. De school heeft iets meer ruimte nodig, want de leerlingaantallen lopen op door het succesvolle onderwijsconcept! Graag geven we je via deze nieuwsbrief een update over de geplande verbouwing.

Onthulling bouwbord
Vorige week werd het bouwbord van De Tovercirkel officieel onthuld. Deze onthulling markeert de start van de verbouwing!
  

Renovatie schoolgebouw Gerardus Majella
Het schoolgebouw van Gerardus Majella wordt gerenoveerd. De renovatie zorgt voor een verduurzaming van het gehele schoolgebouw en versterkt de schoonheid en authenticiteit van de buitenkant van het gebouw. Ook worden de school en de peuterspeelzaal klaargemaakt voor modern, eigentijds onderwijs in een gebouw met meer open (werk)ruimtes. De verbouwing ging in november van start. In deze nieuwsbrief geven we je een update van de renovatie en de planning.


MOVARE-conciërges sloten hospitality training met succes af!

Wát zijn wij trots op onze conciërges! Onlangs rondden zij namelijk hun training ‘hospitality’ met succes af. Voor deze speciale gelegenheid werden zij tijdens een feestelijk diner op de Hotelschool in Heerlen in het zonnetje gezet en mochten zij het welverdiende certificaat officieel in ontvangst nemen. Een super prestatie en een mooie ontwikkeling voor deze collega’s zelf en voor onze organisatie!

Visitekaartje van school en MOVARE
De rol van conciërge is in de loop van de tijd steeds verder ontwikkeld. Naast het uitvoeren van praktische en administratieve werkzaamheden, is de conciërge ook het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, hun ouders/verzorgers, collega’s, leveranciers en andere bezoekers van de school. Onze conciërges zijn uitgegroeid tot het visitekaartje van de school en van MOVARE. Kortom: de conciërge is een onmisbare kracht binnen de school!

Opleiding hospitality
MOVARE vindt het belangrijk dat medewerkers zich gedurende hun loopbaan kunnen blijven ontwikkelen en blijven leren. Dat geldt ook voor de rol van de conciërge. Zeker door hun veranderende rol is het niet meer dan logisch dat ook deze collega’s de kans krijgen om zich (verder) te scholen en verder te ontwikkelen. Tijdens de training hospitality gingen de conciërges aan de hand van zes themabijeenkomsten aan de slag met onder andere servicegerichtheid, gastvrijheid en hulpvaardigheid. Zij leerden waar nu al hun kracht ligt en op welke vlakken zij zich nog verder kunnen ontwikkelen. 

  
Speciaal voor deze feestelijke gelegenheid serveerden Ryszard Kruszel (lid CvB) en Kiki Huijnen (voorzitter CvB) het diner.