Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 35 schooljaar 2021-2022

Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende (online) bijeenkomst voor meer informatie of om je aan te melden! 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
 06-07-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé  Ouderbetrokkenheid
 ⇒ Meld je HIER aan!
 
 27-06-2022   Symposium over kindermishandeling en huiselijk  geweld.
⇒ Aanmelden voor de gratis online  bijeenkomst kan HIER.
⇒ Je vindt hier ook meer informatie over het programma van de bijeenkomst.
 Frank van Leerdam, coördinerend specialistisch inspecteur bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 
 


Meld je aan voor het onderwijscafé Ouderbetrokkenheid!Met de vakantie in zicht zijn veel leerkrachten, intern begeleiders en directeuren volop aan de slag met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar, dat voor een deel óók in het teken zal staan van de nieuwe schoolplannen. In het strategisch beleidsplan 2019-2023 is het ontwikkelen van ouderbetrokkenheid op MOVARE-scholen een van de beleidsambities. Met het onderwijscafé ‘Ouderbetrokkenheid’ willen wij, vooruitlopend op de schoolplannen, een impuls geven aan het uitwerken van dit onderwerp. Het onderwijscafé vindt plaats op woensdagmiddag 6 juli, van 14.00 uur tot 15.30 uur, in het MOVARE-huis

Gastspreker Peter de Vries
Peter de Vries, dé Nederlandse autoriteit op het gebied van ouderbetrokkenheid, is tijdens het onderwijscafé te gast bij MOVARE. Hij is zelfstandig expert ouderbetrokkenheid en doet promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid bij prof. dr. Cok Bakker aan de universiteit van Utrecht. Als voormalig leerkracht in basisonderwijs en speciaal basisonderwijs én als locatiemanager van een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking, heeft Peter ruime praktische ervaring met ouderbetrokkenheid. De laatste jaren heeft hij erover gepubliceerd in onder andere het “Handboek ouderbetrokkenheid”.

Tijdens het onderwijscafé deelt Peter zijn visie met de deelnemers. In een panelgesprek met ervaringsdeskundigen van MOVARE (ouders/verzorgers, leerkrachten, directeuren) is er daarna ruimte om ouderbetrokkenheid te verbinden aan de context van de eigen school. Voor dit onderwijscafé zijn vijftig plekken beschikbaar in het MOVARE-huis.

Meld je nu aan!
Ben je geïnteresseerd in het onderwerp ‘Ouderbetrokkenheid’ en wil je graag deelnemen aan het onderwijscafé? Meld je dan nu aan! Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, bekijken we of het mogelijk is om digitaal deel te nemen aan de bijeenkomst. Aanmelden kan tot en met 30 juni via deze link.


Nieuw lid Raad van ToezichtOnlangs is Monique Kuik, 44 jaar en woonachtig in Duivendrecht, benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Zij volgt Karin Straus op en is benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Monique zal dan ook voor de GMR het eerste aanspreekpunt zijn in de RvT. MOVARE vindt het fijn dat het gebruik mag maken van de ervaring en kennis van Monique met betrekking tot (primair) onderwijs met het snijvlak onderwijs en zorg. Momenteel is Monique managing consult Sociaal Domein/Jeugd bij adviesbureau BMC en onder meer werkzaam als projectleider Nationaal Programma Onderwijs op het gebied van kansengelijkheid. Daarvoor heeft zij diverse functies vervuld, met name in het onderwijs en op het gebied van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en jeugdzorg.
RvT-lid Patrick Tummers volgt Karin Straus op als vice-voorzitter van de RvT.
 

Brief aan PO-Raad: dichten kloof tussen waardering en beloning voor de Onderwijs OndersteunersVandaag heeft MOVARE een brief gestuurd aan de PO-Raad waarin wij aandacht vragen voor onze grote zorg, die ontstaan is bij de implementatie van de nieuwe CAO voor ons onderwijs. Wij hebben geconstateerd dat de huidige CAO een zegen voor ons onderwijzend personeel (OP) is, maar het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) komt er helaas erg bekaaid af.

Lees de volledige brief HIER.

 

Zwemmen tijdens schoolreis of schoolkampTijdens schoolreizen en tijdens schoolkampen blijft de school te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Dat betekent dat tijdens zwemactiviteiten voor voldoende toezicht gezorgd moet worden. Het kan helpen om vooraf aan ouders/verzorgers te vragen of een leerling wel of niet een zwemdiploma heeft, maar dat neemt geen enkele verantwoordelijkheid weg bij de school. Wees je hiervan bewust.

Contactpersoon: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nl
 

GGD: informatieblad ‘Hitte en scholen’Warm zomerweer, voor veel mensen de tijd om te genieten! Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn. Met name kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken moeten extra alert zijn als de temperatuur stijgt.

Middels het informatieblad ‘Hitte en scholenwil de GGD scholen informeren over hoe om te gaan met hitte en welke maatregelen je als school kunt nemen. Doe er je voordeel mee!

 

Hulpkaarten: geboorteverlof, WIEG, zwangerschapsverlof, compensatieverlofDe hulpkaarten ‘Geboorteverlof en aanvullend verlof’ en ‘Zwangerschapsverlof en Compensatieverlof’ beschrijven het proces van aanvraag en afhandeling van de genoemde verloven. Een handig hulpmiddel én geheugensteuntje voor jou als medewerker!


Techniekbus on TourOok het komende schooljaar gaat de Techniekbus weer ON TOUR. De Techniekbus is een gloednieuw initiatief van het Beroepscollege Parkstad Limburg BcPL, in samenwerking met STEAM LIMBURG, waarbij enthousiaste docenten van BcPL met een heuse techniekbus bij jou op school langskomen om wetenschap & techniek te promoten. Denk hierbij aan metaalbewerking, houtbewerking, waterleidingen aansluiten, autotechniek en elektrotechniek. Hands-on techniek waarbij leerlingen samen praktisch bezig zijn en vooral “leren door doen”.

⇒ Bekijk hier het promotiefilmpje.

 Wil jij dat de ‘Techniekbus On Tour’ ook bij jouw school langskomt? Neem dan contact op via ohissel@tcpl.nl

 

Jenaplanschool De Vlieger onthulde Limburgs verkeersveiligheidslabel

Een jaar geleden heeft Jenaplanschool De Vlieger het Limburgs verkeersveiligheidslabel behaald. Dit houdt in dat de school onder andere meer aandacht aan verkeer besteedt, zij verkeerslessen vanaf groep 1 op het lesrooster heeft staan én voor het tweede jaar een schoolbreed thema verkeer heeft georganiseerd.  


Het moment suprême: de onthulling van het Limburgs Verkeerveiligheidslabel. 

Het behalen van het Limburgs verkeersveiligheidslabel betekent veel voor De Vlieger en dat wilde de school niet ongemerkt voorbij laten gaan. Verkeerscoördinator Daisy Vreuls: "Als jenaplanschool is één van onze pijlers ‘viering’. Vandaar dat we het bord heel officieel onthullen." De onthulling gebeurde vorige week door niemand minder dan fietscoach Michel van Dijke, die binnen de gemeente heel actief bezig is met onder andere fietslessen en verkeersveiligheid.