Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 27 schooljaar 2021-2022

Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende (online) bijeenkomst voor meer informatie of om je aan te melden! 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
 20-04-2022  15.00 uur tot 16.30 uur  Online presentatie ABP-pensioen
 (sessie 2)
 Pensioenvoorlichter van ABP
 11-05-2022  14.00 uur tot 16.30 uur  Workshop (fysiek)
 Rouw en verlies in het onderwijs
 Regien Wilmes (praktijk Blauwe Ballon) en
 Laila Wakrim (intern begeleider Jenaplanschool De Vlieger)
 25-05-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Vitaliteit en welbevinden
 
 06-07-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Ouderbetrokkenheid
 

 

Update Loopbaanontwikkeling 2022⇒ 11 t/m 15 april: Vacatures t.b.v. de tweede vacatureronde komen online te staan. 
⇒ 19 april t/m 6 mei: Alle medewerkers met een MOVARE contract (vast, tijdelijk, LIO) mogen solliciteren. 
 

Nieuwe wettelijke regeling betaald ouderschapsverlof Graag informeren wij jou over een wettelijke wijziging in de regeling betaald ouderschapsverlof. De huidige CAO PO kent al een regeling betaald ouderschapsverlof. Het kabinet heeft besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te wijzigen naar betaald verlof. Een belangrijke voorwaarde is dat deze eerste 9 weken in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De nieuwe regeling gaat per 2 augustus 2022 in.

Op dit moment is het doorbetalingspercentage (50 of 70%) nog niet vastgesteld in de nieuwe regeling. Het ontwerpbesluit voor deze aanpassing is begin maart 2022 ingediend bij de Eerste Kamer.
Wij moeten afwachten wat de nieuwe CAO PO gaat zeggen over eventuele aanpassingen van de huidige wettelijke regeling ouderschapsverlof. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit via de nieuwsbrief communiceren.

 Heb jij een kindje jonger dan 1 jaar bij de start van het nieuwe schooljaar en wil je ouderschapsverlof opnemen? Dan is ons advies om jouw wensen omtrent ouderschapsverlof tijdig te bespreken met jouw leidinggevende. Wacht echter met het insturen van de daadwerkelijke aanvraag van het ouderschapsverlof tot na de meivakantie. Dit in verband met mogelijke CAO-ontwikkelingen.

 Heb jij jouw aanvraag ouderschapsverlof reeds ingestuurd? Dan zullen wij persoonlijk contact met jou opnemen als er in de CAO PO iets wijzigt.

Voor meer informatie kun je terecht bij Sabine Habets, sabine.habets@movare.nl, of Ineke Moonen, ineke.moonen@movare.nl
 

Mutatie directeur bs. Frans PostmaTon van de Boorn, de huidige directeur van basisschool Frans Postma, maakt binnenkort gebruik van de pensioenregeling en verlaat dan na een mooie carrière het onderwijs. Na een zorgvuldig doorlopen traject en verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad heeft het College van Bestuur besloten met ingang van 15 april 2022 Jean Rinkens te benoemen tot directeur van basisschool Frans Postma. Zoals jullie weten, is hij op dit moment waarnemend directeur van de school. Uiteraard danken wij Ton voor zijn inzet voor het onderwijs en betrokkenheid bij bs. Frans Postma. Er zal op gepaste wijze afscheid van hem worden genomen. Wij wensen Jean en het schoolteam veel succes en wijsheid toe bij het samen verder bouwen aan goed onderwijs.
 

Protocol sociale mediaSociale media vormen een verzamelbegrip voor online platforms en bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school/MOVARE. Ze kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van Onderwijsstichting MOVARE en diens scholen. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school/MOVARE en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden dient bewust met de sociale media omgegaan te worden.

MOVARE vindt het noodzakelijk dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en heeft dit protocol opgesteld om iedereen die bij MOVARE betrokken is, of zich daarbij betrokken voelt, daarvoor richtlijnen te geven.

Contactpersonen: Thei Iding, e-mail: thei.iding@movare.nl en John Wevers, e-mail: john.wevers@movare.nl
 

Basisschool Langeberg is een Gezonde Basisschool van de Toekomst!

De afgelopen jaren was bs. Langeberg al een beweegschool. Sinds drie weken biedt de school haar leerlingen ook een gezonde lunch op school aan en heeft daarmee een mooie stap voorwaarts naar een volledige GBT-school gemaakt. Bekijk in het onderstaande filmpje wat de school in de afgelopen weken al bereikt heeft. 

Feestelijke opening tentoonstelling over Cultureel Erfgoed Schinveld

Op maandag 4 april openden de kinderen van basisschool Schinveld, samen met burgemeester Eric Geurts van de gemeente Beekdaelen, het Wandel Museum. Het Wandel Museum is een tentoonstelling over het Cultureel Erfgoed van Schinveld. De kinderen leerden tijdens de lessen over de Witte Juffer van de Lammedam, over de beeldenroute in Schinveld en over Nonke Buusjke. Aan de hand van de lessen maakten ze een kunstwerk over hetgeen ze geleerd hadden. De kunstwerken zijn tentoongesteld in de etalages van de ondernemers en enkele particulieren in Schinveld.


Foto gemaakt door Katja Waltmans.