Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 20 schooljaar 2021-2022

Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende (online) bijeenkomst voor meer informatie of om je aan te melden! 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
 23-02-2022  14.00 uur tot 16.30 uur  Online MOVARE Loopbaanevent

 

 30-03-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Metacognitie/Executieve functies

 Robine Kroon en Tineke van der Klink 
 Trainers EF en oprichters Leren Leren Schiedam

 11-05-2022  14.00 uur tot 16.30 uur  Workshop (fysiek)
 Rouw en verlies in het onderwijs
 Regien Wilmes (praktijk Blauwe Ballon) en
 Laila Wakrima (intern begeleider Jenaplanschool De Vlieger)
  25-05-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Vitaliteit en welbevinden
 
 06-07-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Ouderbetrokkenheid
 
 


Tijdelijke hack 2 MOVARE-accountsOnlangs zijn van 2 collega’s de accounts tijdelijk gehackt.

Wat is er gebeurd?
Via een hack bij een medewerker van een school is een vervalste factuur naar Financiën van MOVARE gemaild. Uit onze standaardcontrole bleek dat deze factuur vals was. Daardoor is ook deze hack ontdekt en zijn er direct passende maatregelen genomen. Zo is er een gerenommeerd extern bedrijf ingehuurd dat:

 • onderzoek heeft gedaan naar illegale inlogactiviteiten op e-mailaccounts van MOVARE;
 • heeft vastgesteld, dat er bij de hack van het account toegang was tot e-mail én er 16 bestanden zijn geopend. Uit controle is gebleken dat in de e-mail van de medewerker bestanden stonden met persoonsgegevens. Betrokkenen zijn hierover apart geïnformeerd. Verder is vastgesteld dat de geopende bestanden geen persoonsgegevens van leerlingen bevatten; in één geopend bestand stonden persoonsgegevens van één medewerker, die is hierover apart geïnformeerd. Er is geen illegale toegang tot ParnasSys of AFAS geweest;
 • tijdens het onderzoek tevens heeft geconstateerd, dat ook een account van een andere medewerker (van een andere school) is gehackt.  Hierbij zijn geen bestanden geopend en zaten er in de e-mail geen persoonsgegevens.

Het extern bureau concludeert dat sprake is van een hack die regelmatig voorkomt bij bedrijven en instellingen.

Maatregelen
Mede op advies van het extern bureau zijn/worden de volgende maatregelen genomen:

 • er is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens van dit mogelijke datalek;
 • de e-mailinstellingen zijn dermate aangepast dat hacken voortaan lastiger wordt;
 • iedere medewerker moet vanaf vrijdag 11 februari jl., 16.00 uur het wachtwoord van zijn e-mailaccount wijzigen;
 • de reeds geplande invoering van de twee factor authenticatie wordt waar mogelijk versneld uitgerold. Bij twee factor authenticatie is gebruikersnaam en wachtwoord niet voldoende, maar is ook een bevestiging via de telefoon of token nodig.

Wat kun je zelf doen?
Een hack kan iedereen overkomen. Wij doen er alles aan om deze in de toekomst te voorkomen. Daarom zijn we bezig om voor alle MOVARE-medewerkers een trainingsprogramma op te zetten. Vooruitlopend daarop:

 • let op e-mails waarbij je op een link of bestand moet klikken;
 • realiseer je dat in e-mails ook persoonsgegevens kunnen staan. Vraag je daarom af als je een e-mail (door)stuurt of je deze informatie moet delen, moet bewaren en hoe lang;
 • regelmatig je e-mail box opschonen kan de impact van een hack verkleinen. Persoonsgegevens zijn gegevens over personen die tot hen herleidbaar zijn. Denk daarbij aan naam, adres, geboortedatum en gegevens over gezinssituatie, gezondheid of schoolresultaten.

Contactpersoon: Danny Creusen, e-mail: danny.creusen@movare.nl
 

Meld je aan voor ons online MOVARE Loopbaanevent!Zoals je inmiddels weet, vindt volgende week woensdag 23 februari ons online MOVARE Loopbaanevent plaats. Dit event is de ultieme kans om jouw loopbaanontwikkeling verder vorm te geven! Een kans om kennis te maken met andere scholen, een kijkje in een andere keuken te nemen, maar ook jezelf te laten zien.

Aanmelden
Meld je aan via deze link en geef aan welke scholen je online wilt ‘bezoeken’ en /of aan welke inspiratiesessie je wilt deelnemen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 18 februari 2022. Uiterlijk dinsdag 22 februari ontvangt iedere deelnemer een uitnodiging voor de Teams vergadering van je keuze.

Programma Loopbaanevent
Het programma van het online loopbaanevent ziet er als volgt uit:

 Tijd  Programma-onderdeel
 14.00 uur tot 14.15 uur  Welkomstwoord door Kiki Huijnen
 14.15 uur tot 15.30 uur  Mogelijkheid tot speeddaten met P&O
 14.15 uur tot 15.30 uur  Workshop ‘Kijk door jouw (loopbaan) bril naar vitaal werken’ - door Nicole Steinbusch (loopbaancoach)
 14.30 uur tot 15.00 uur  Ronde 1: Presentatie & Kennismaking scholen
 15.00 uur tot 15.30 uur  Ronde 2: Presentatie & Kennismaking scholen
 15.30 uur tot 16.00 uur  Ronde 3: Presentatie & Kennismaking scholen
 16.00 uur tot 16.30 uur  Ronde 4: Presentatie & Kennismaking scholen


Informatie workshop ‘Kijk door jouw (loopbaan) bril naar vitaal werken’ (door Nicole Steinbusch)
In deze online workshop gaan we in op de loopbaanontwikkeling voor vitaal werken. MOVARE heeft aandacht voor vitaliteit. Onderdeel van vitaliteit is het vormgeven van je loopbaan in het kader van een leven lang ontwikkelen. Het gaat om het bewust zijn van de verbinding van eigen kwaliteiten en motieven met de doelen en eisen in het werk. Als dit goed aansluit, kunnen burn-out en bore-out worden voorkomen, en draagt het bij aan gezondheid en geluk.In deze workshop gaan deelnemers, op basis van theorie, snuffelen aan hun eigen loopbaan. Het doel is om stil te staan bij jezelf zodat je je beter kan afstemmen op je (werk)omgeving zodat je regie houdt en je vitaal, aantrekkelijk en gelukkig bent of blijft….in een zeer dynamische maatschappij.?

Tips
 Actualiseer je CV en/ of je profiel op Linked-in.
 Ter voorbereiding op het Loopbaanevent vind je op intranet (onder menu-item POK → Medewerkers → Ontwikkelen en leren → ‘Loopbaanontwikkeling’) de zogenaamde elevator pitch. Dit is een hulpmiddel om je kort en krachtig te presenteren. Ook vind je hier een voorbeeld van een format voor het opstellen van een CV en andere handige tips.
 Heb je een vraag? Je kunt contact opnemen met jouw directeur of met de P&O-adviseur van jouw school.

Wij hopen je tijdens het online MOVARE Loopbaanevent te mogen begroeten!

Contactpersoon: Ivana Erens, e-mail: ivana.erens@movare.nl

 

Professionalisering Digitale Vaardigheden voor leerkrachten groep 6Het W&T platform Skillsdojo organiseert een pilot rondom professionalisering op het gebied van digitale vaardigheden met het doel deze te verbinden met het bestaande curriculum. Denk hierbij aan het bouwen van een Romeinse app bij geschiedenis of het programmeren van een website als eindwerkstuk.   

De pilot is gericht op leerkracht-handelen waarbij de volgende doelen centraal staan: 

 • inzicht verkrijgen in hoe W&T geïntegreerd kan worden in het bestaande lesaanbod;   
 • kennis maken met de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren in het (basis)onderwijs;  
 • ervaring opdoen met het observeren, aanleren en stimuleren van de houding en vaardigheden van leerlingen die nodig zijn bij W&T-activiteiten;   
 • hands-on ervaring opdoen met W&T technieken. Denk hierbij aan robotica, programmeren, 3D printen en kunstmatige intelligentie die je vervolgens in je les kunt inzetten. 

Het betreft vier online workshops (1,5 uur per workshop) in de periode maart-juni. Deelname aan de pilot is gratis.  

Wil je je aanmelden of heb je een vraag? Dat kan via Lars Goertzen: lars.goertzen@movare.nl 

 

Onderwijstip: Leidraden van het NRO

Thema’s: leidraden, onderwijskwaliteit, differentiatie, hoge verwachtingen, onderwijsverbeteringDe populaire leidraden van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) zijn zeer waardevolle publicaties waarin recent onderwijsonderzoek wordt verbonden met de actuele onderwijspraktijk. Ze zijn geschreven door auteursteams die bestaan uit leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, lerarenopleiders en onderwijswetenschappers. Hierin wordt wetenschappelijke kennis gebundeld over belangrijke thema’s. Op basis daarvan worden praktische aanbevelingen gegeven. Er zijn reeds drie leidraden verschenen: Leidraad Onderwijs vanuit Hoge verwachtingen, Leidraad Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen en de nieuwste heet Leidraad Werken aan onderwijsverbetering. Download op de site van Onderwijskennis.nl de NRO-leidraden of bestel zelfs een gedrukt exemplaar inclusief poster. Wij raden vanuit de afdeling onderwijskwaliteit in ieder geval iedereen aan kennis van deze leidraden te nemen.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl 
 

DirectiemutatiesDirectiemutatie bs. Op gen Hei

Eind vorig schooljaar informeerden wij jullie over de tijdelijke aanstelling van Birgitte van Hecke als vervangend directeur op basisschool Op gen Hei. Na een zorgvuldig doorlopen traject en verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad heeft het College van Bestuur onlangs besloten Marjo Brinkman per 15 februari 2022 te benoemen tot directeur van basisschool Op gen Hei. Zij heeft jarenlange ervaring in directiefuncties in het onderwijs. Uiteraard danken wij Birgitte voor haar inzet voor en betrokkenheid bij bs. Op gen Hei als vervangend directeur in de achterliggende periode. Wij wensen Marjo en het schoolteam veel succes en wijsheid toe bij het samen verder bouwen aan goed onderwijs.

Directiemutatie bs. De Vlindertuin
Na een zorgvuldig doorlopen traject en verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad heeft het College van Bestuur besloten Gavino Tirotto uiterlijk 1 april 2022 (beoogde datum: 1 maart 2022) te benoemen tot directeur van basisschool De Vlindertuin. Hij is momenteel werkzaam als locatieleider op een van de scholen van Stichting Kom Leren. Tot de aanstelling van de nieuwe directeur zal Peter Satijn parttime werkzaam blijven als interim-directeur. Hij wordt daarbij ondersteund door Ann Gryson en Rutger van Dinther, beiden lid van het managementteam.
 

Bouwbord schoolgebouw Gerardus Majella onthuldMaandagmiddag 14 februari onthulden wethouder Jordy Clemens, bestuurder Ryszard Kruszel van MOVARE en schooldirecteur Lia Boumans het bouwbord bij basisschool Gerardus Majella. Op het bouwbord is te zien hoe het schoolgebouw er na de renovatie uit komt te zien. Dankzij de renovatie wordt het gehele schoolgebouw verduurzaamd, de binnenkant van het gebouw klaargemaakt voor onderwijs van de toekomst en de schoonheid en authenticiteit van de buitenkant van het gebouw versterkt.

Het schoolgebouw van Gerardus Majella wordt gerenoveerd
De school en de peuterspeelzaal worden onder andere klaargemaakt voor modern, eigentijds onderwijs in een gebouw met meer open (werk)ruimtes. Het plan is uitgewerkt, de bouwvergunning is afgegeven en de bouw is begonnen. Het streven is om voor de herfstvakantie 2022 het gerenoveerde schoolgebouw op te leveren. “Wij zijn heel enthousiast over de bouwplannen en zien ernaar uit om les te geven in ons vernieuwde gebouw”, zegt schooldirecteur Lia Boumans. “Een schoolgebouw moet zowel fysiek aantrekkelijk zijn als een eigentijdse en veilige leeromgeving faciliteren. Dat gaat absoluut lukken met deze renovatie”, aldus bestuurder Ryszard Kruszel.  
 

MOVARE-collega Annemie van Loo vertelt over promoveren in Vives Magazine

In het blad Vives Magazine komt dit keer onze MOVARE-collega Annemie van Loo aan het woord over haar promoveren. In het betreffende artikel, geschreven door auteur Carla Desain, vertelt Annemie onder andere over haar beweegredenen om te (gaan) promoveren, het onderwerp van haar promotieonderzoek en hoe ze het promoveren combineert met haar onderwijsbaan. Je kunt het artikel HIER lezen.