Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 17 schooljaar 2022-2023

Belangrijke data

In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt nog verder aangevuld. 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
 25 januari 2023  14.00 uur tot 16.30 uur  Onderwijscafé ‘temperamentvolle leerlingen met tegendraads gedrag’
⇒ Het onderwijscafé is VOL (bijeenkomst live in MOVARE-huis)
⇒ Wil je de bijeenkomst via Teams bijwonen? Geef dit dan door aan janine.deckers@movare.nl  
 Giel Vaessen 
 30 januari 2023 15.45 uur tot 17.15 uur  Interne werksessie ‘Werken met de Basis van ParnasSys’ (1)  Janine Deckers
 31 januari 2023 15.45 uur tot 17.15 uur  Interne werksessie ‘Werken met de Basis van ParnasSys’ (2)  Janine Deckers
 7 februari 2023 15.45 uur tot 17.15 uur  Interne werksessie ‘Werken met de Basis van ParnasSys’ (3)  Janine Deckers
 
 8 februari 2023  13.30 uur tot 15.00 uur  Informatiebijeenkomst leerKRACHT op bs. Sint Ursula  Leerkrachten en directeur bs. St. Ursula
 15 februari 2023  14.00 uur tot 16.30 uur  MOVARE Loopbaanevent 2023  
 8 maart 2023  14.00 uur tot 16.30 uur   Workshop Rouwverwerking
 ⇒ aanmelden kan vanaf januari 2023 via InSite. 

 Organisatie van de workshop is mede in handen van Laila Wakrim. 

  31 mei 2023  ’s middags
 (tijdstip volgt)
 Onderwijscafé Ouderbetrokkenheid  Peter de Vries
 
 29 juni 2023  tijdstip volgt  MOVARE personeelsfeest

 

 

 

MOVARE-huisacademie enthousiast ontvangen in hele organisatie

Het is fantastisch om te horen en te zien dat de MOVARE-huisacademie in de hele organisatie enthousiast wordt ontvangen door alle medewerkers! Er wordt inmiddels veelvuldig gebruik gemaakt van ons online cursusaanbod.

In jullie feedback wordt aangegeven dat de cursussen goed aansluiten op de praktijk en veel toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van zowel de professional als het individu, maar ook aan leren in teamverband. Het online cursusmateriaal kan bijvoorbeeld heel goed dienen als voorbereiding op themasessies (onderwijscafés MOVARE) en gezamenlijke studiedagen voor (school)teams. Samen van en met elkaar ontwikkelen en leren om de onderwijskwaliteit te blijven borgen voor onze leerlingen.

Jouw feedback is waardevol!
Regelmatig wordt het cursusaanbod geëvalueerd en aangepast aan de behoefte van het primair onderwijs. Jullie leveren daar een belangrijke bijdrage aan door een professioneel kritische beoordeling in te vullen die je automatisch na afloop van de gevolgde cursus aangeboden krijgt ter afronding en certificering van de gevolgde cursus. Bedankt voor jullie enthousiasme en waardevolle feedback! MOVARE wenst jou blijvend leerplezier en doorontwikkeling met de MOVARE-huisacademie.


De MOVARE-huisacademie in cijfers
Graag nemen wij jullie mee in de huidige cijfers van deelname in het online cursusaanbod (in samenwerking met E-Wise) van de MOVARE-huisacademie.
Zie de onderstaande afbeeldingen.

      


       

MOVARE Loopbaanevent 2023

Noteer het in jouw agenda!Op 15 februari 2023 vindt van 14:00 uur tot 16:30 uur het MOVARE Loopbaanevent 2023 plaats in het MOVARE-huis. Dit is de ultieme kans om jouw loopbaanontwikkeling verder vorm te geven! Een kans om kennis te maken met andere scholen, een kijkje in een andere keuken te nemen, maar ook jezelf te laten zien. In de eerste plaats is het een netwerkbijeenkomst voor zowel schooldirecteuren als medewerkers. Binnenkort word je via de nieuwsbrief nader geïnformeerd over de invulling van dit event.

Tips

  • Actualiseer je CV en/of je profiel op LinkedIn.
  • Ter voorbereiding op het Loopbaanevent vind je op intranet (onder menu-item POK/Medewerkers/Ontwikkelen en leren/Loopbaanontwikkeling) de zogenaamde elevator pitch. Dit is een hulpmiddel om je kort en krachtig te presenteren. Ook vind je hier een voorbeeld van een format voor het opstellen van een CV en andere handige tips. 
  • In Mijn InSite vind je onder de button ‘CAO PO en MOVARE Personeelshandboek/Ontwikkelen en leren’ het document ‘Sollicitatietips voor sollicitanten’. In dit document staan 10 tips die je hulp bieden bij de voorbereiding van een goed sollicitatiegesprek.
  • Ben je trots op jouw vak of maak je graag kennis met het beroep ‘Leerkracht’? Kijk dan snel naar deze link. (Onderwijs PO in Limburg)

Heb je een vraag? 
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met jouw directeur of met de Adviseur P&O van jouw school. Heb je vragen over het loopbaanevent? Dan kun je contact opnemen met Ineke Moonen, e-mail ineke.moonen@movare.nl 

Wij hopen je tijdens het MOVARE Loopbaanevent 2023 te mogen begroeten!