Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers nummer 17 schooljaar 2021-2022

Belangrijke dataOnderstaand zie je een overzicht van de data van de events/onderwijscafés die in de komende maanden plaatsvinden. Klik op de link van de betreffende (online) bijeenkomst voor meer informatie of om je aan te melden! 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 Gastsprekers/ trainer
 30-03-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Metacognitie/Executieve functies

 Robine Kroon en Tineke van der Klink 
 Trainers EF en oprichters Leren Leren Schiedam

 11-05-2022  14.00 uur tot 16.30 uur  Workshop (fysiek)
 Rouw en verlies in het onderwijs
 Regien Wilmes (praktijk Blauwe Ballon) en
 Laila Wakrima (intern begeleider Jenaplanschool De Vlieger)
  25-05-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (fysiek)
 Vitaliteit en welbevinden
 
 06-07-2022  13.30 uur tot 15.30 uur  Onderwijscafé (online)
 Ouderbetrokkenheid
 

 

Directiemutatie: nieuwe directeur voor basisschool De Vlindertuin

Ymie Klooster, directeur bs. De Vlindertuin, heeft per 1 januari MOVARE verlaten in verband met het aanvaarden van een nieuwe baan elders. Voorlopig wordt de vacante functie waargenomen door Peter Satijn.
Na een zorgvuldig doorlopen traject en verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad heeft het College van Bestuur besloten Gavino Tirotto uiterlijk 1 april 2022 (beoogde datum: 1 maart 2022) te benoemen tot directeur van basisschool De Vlindertuin. Hij is momenteel werkzaam als locatieleider op een van de scholen van Stichting Kom Leren.
 

Enkele belangrijke veranderingen in ParnasSys en link naar webinar groepskaartIn de nieuwsbrief van ParnasSys van januari (klik hier om deze terug te lezen) worden enkele belangrijke aanpassingen aangekondigd die MORGEN woensdag 26 januari worden doorgevoerd. Een paar voorbeelden:

  • De nieuwe huisstijl van ParnasSys wordt nog duidelijker zichtbaar, bijvoorbeeld doordat de roze (bekende) balk bovenin anders zal gaan uitzien.
  • Bij het aanmaken van een nieuwe notitie stonden door een bug in ParnasSys alle notities op alfabetische volgorde. Dat is helemaal niet handig want we hadden zelf een logische volgorde ingericht. Weet dat dit hersteld gaat worden na de release van aanstaande woensdag. Dit zal Janine Deckers met de intern begeleiders oppakken om tijdens een werkmoment samen in orde te maken. Op schoolniveau is het een paar minuten werk.
  • Op de nieuwe groepskaart (het hart van ParnasSys) zijn nu de zaken toch aardig in orde gemaakt. Met dank aan alle jullie feedback! Neem zelf eens een kijkje bij de nieuwe groepskaart! 1 april zal de oude groepskaart verdwijnen, dus het wordt tijd om te wennen aan de nieuwe.
    ⇒ Tip: Je kunt hier een webinar van ParnasSys terugkijken van 1 uur over de nieuwe groepskaart. Ook komt er bovenschools vanuit de afdeling onderwijskwaliteit een webinar aan waarvoor je je kunt opgeven.

 
Vragen?
Heb je een inhoudelijke vraag ten aanzien van ParnasSys, die te maken heeft met onderwijskwaliteit? Dus meer over de volgkant van ParnasSys? Mail dan naar Janine Deckers, beleidsadviseur onderwijskwaliteit.
Technische vragen kun je het beste stellen bij ParnasSys in het kennisportaal. Als je iets wil vragen over de administratieve of technische kant van ParnasSys binnen MOVARE, kun je sinds kort ook bij Danny Creusen terecht, onze nieuwe beleidsadviseur ICT.
 


Succesvol en drukbezocht MOVARE-webinar Leerling In Beeld

Thema’s: onderwijskwaliteit, aanbod, zicht op ontwikkeling, leerlingvolgsysteemCollega’s van een groot deel van de 46 scholen en een aantal collega’s van de afdeling onderwijskwaliteit van MOVARE waren 19 januari vertegenwoordigd bij het webinar van CITO. In totaal woonden 77 deelnemers het webinar bij. Zij lieten zich informeren door Ron Windhouwer en Marcel Severins van CITO. Vooral leerkrachten waren vertegenwoordigd, maar we zagen ook leerkrachtondersteuners, intern begeleiders, directeuren, onderwijsassistenten, onderwijsadviseurs, beleidsadviseurs en een programmamanager. Een mooi gezelschap!  

Kijk het webinar terug
Het webinar is opgenomen en is hier terug te kijken. Mocht je vragen hebben of toegang willen tot een speciale omgeving voor MOVARE van CITO waar meer informatie staat, dan kun je Janine Deckers mailen om toegang te krijgen.