Achtergrond header

MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 10 schooljaar 2022-2023

Belangrijke data

In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt nog verder aangevuld. 

 Datum

 Tijd                           

  Bijeenkomst - onderwerp

 (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
 14 t/m 18 november 2022  hele week

 Week van het werkgeluk: MOVARE aan de slag met vitaliteit 

 
 16 november 2022   14.00 uur tot 16.00 uur  Onderwijscafé ‘Jouw visie op onderwijs’

 Lars Goertzen, Mirjam Moonen
 en Janine Deckers 

 17 november 2022   hele dag  Dag van je Loopbaan
 
 25 januari 2023  ’s middags
 (tijdstip volgt)
 Onderwijscafé ‘kinderpsychiatrische problematieken in de klas’  Giel Vaessen 
  31 mei 2023  ’s middags
 (tijdstip volgt)
 Onderwijscafé  Ouderbetrokkenheid  Peter de Vries
 
 

 

Pilot Geldvinder: handig hulpmiddel voor financiële fitheid 

We leven in een tijd waarin we door veranderende omstandigheden steeds meer uitgedaagd worden, ook op financieel gebied. Naast de aandacht voor de fysieke en mentale fitheid van de medewerkers vindt MOVARE het ook belangrijk dat haar medewerkers financieel fit blijven. Vanuit het Vitaliteitsbeleid willen wij je op dat vlak dan ook graag ondersteunen, zodat je fit blijft in de breedste zin van het woord.

Pilot Geldvinder
Het geeft rust als je een goed overzicht hebt van jouw financiële situatie. Het onafhankelijk platform Geldvinder kan jou helpen om dit overzicht te behouden of het huidige overzicht van je geldzaken te verbeteren. Als pilot binnen MOVARE bieden wij 50 gebruikers een account aan om met Geldvinder aan de slag te gaan. Heb jij interesse om met Geldvinder aan de slag te gaan met jouw financiële situatie? Maak dan jouw account aan via deze link

Meer informatie
Meer informatie over Geldvinder lees je HIER. Vergeet ook zeker niet om de privacyverklaring van Geldvinder te lezen.

 

Erik Huijts per 1-1-2023 directeur bs. Titus BrandsmaDirecteur Erik Huijts gaat per 1 januari a.s. Jenaplanschool De Vlieger verlaten in verband met het aanvaarden van de directeursfunctie op Titus Brandsma in Brunssum. Zoals jullie weten, is Erik vanaf begin dit schooljaar waarnemend directeur van Titus Brandsma. Na een zorgvuldig doorlopen traject heeft het College van Bestuur, na verkregen positief advies van de betrokken medezeggenschapsraad, hem benoemd per genoemde datum. Wij feliciteren Eric met de benoeming en het aangaan van deze nieuwe uitdaging.

In overleg met het team en de medezeggenschapsraad van Jenaplanschool De Vlieger zullen wij zorgdragen voor een geschikte opvolger.
Erik Huijts blijft tot 1 januari a.s. directeur van De Vlieger en waarnemend directeur van Titus Brandsma, zoals dat op dit moment het geval is.
 

YES geslaagd!

Wij zijn trots op deze collega’s! Op 2 november jl. hebben zij als intern begeleider de verdiepingsleergang IBKC (Academica) met goed gevolg afgesloten. Proficiat met deze mooie prestatie!


(Collega Monique Brassé was niet aanwezig tijdens het fotomoment).
 

Update MOVARE-huisacademie


De MOVARE-huisacademie: tot stand gekomen door
een mooie samenwerking tussen MOVARE en E-WISE!


Wat fijn om te horen en te zien dat MOVARE-medewerkers zo enthousiast zijn over het online cursusaanbod in de MOVARE-huisacademie! Jullie zijn zowel individueel maar ook samen in teamverband al super goed aan de slag gegaan met het aanbod.Sinds de lancering van de MOVARE-huisacademie tot 1 november 2022 heeft meer dan de helft van onze medewerkers gebruik gemaakt van hun account en zijn aan de slag gegaan met het online-cursusaanbod in de MOVARE-huisacademie. Jij zet hiermee je ontwikkeling centraal, op persoonlijk, school- en organisatieniveau. 

     
      
Tip
Heb je nog geen kijkje genomen in de MOVARE-huisacademie? Plan dan een moment van 5 minuten in je agenda om het aanbod te bekijken en word vanzelf enthousiast. Ontdek de toegevoegde waarde van het cursusaanbod in jouw ontwikkeling. Veel leerplezier gewenst.
 

Georganiseerde training ParnasSys Leerlijnen Jonge KindOp vrijdag 4 november werd een training georganiseerd met trainer Hetty Berkhout van de Gouwe Academie (voorheen ParnasSys Academie). Het werd als erg waardevol ervaren dat intern begeleiders, onderwijsadviseurs en leerkrachten elkaar konden ontmoeten in het MOVARE-huis voor trainingen. Bovenschools hadden we een overzicht wie met welk instrument observeert in de onderbouw, dus mensen in contact brengen met elkaar was niet zo moeilijk. Maar het initiatief moet er dan wel zijn! Anja Boekestein, intern begeleider van bs. Op gen Hei, nam dit initiatief! Er werden handen geschud, mensen hebben elkaar ontmoet, mailadressen zijn uitgewisseld en er is geleerd over ParnasSys Leerlijnen Jonge Kind waar deze collega’s allemaal mee werken. Want waarom zou je het alleen doen als het ook samen kan?! Blijf de nieuwsbrieven goed lezen voor meer van dit soort initiatieven en woon bijvoorbeeld eens een MOVARE-onderwijscafé bij om collega’s te ontmoeten. Want elke ontmoeting zet je weer aan het denken!
 

Week tegen kindermishandeling 14 t/m 20 november 2022

#Onderwijskwaliteit #Veiligheid #Stopkindermishandeling #PraatmetelkaarEigenlijk is het nooit het juiste moment om te praten over kindermishandeling, dus is elk moment het juiste moment! Voor een gesprek of een andere manier om contact te hebben. Daarmee zet je vaak de eerste stap voor een heel moeilijk onderwerp, maar kun je ontzettend veel voor iemand betekenen. Praten over wat je signaleert of wat je opvalt, maakt vaak al een verschil!

Deze week is er landelijk extra aandacht tegen Kindermishandeling. Goed om het in je school deze week daarom specifiek over wat dingen na te denken:

 • Hanteren we als school de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (afgekort Meldcode HG/KM) structureel? Is onze meldcode up-to-date en weten we waar we signalen kunnen bespreken? Is bekend wie de Aandachtsfunctionaris HG/KM binnen mijn school is? Wie documenteert de stappen van de meldcode in ParnasSys? Wie doet wat? Voel je je voldoende bekwaam om signalen op te pikken en te bespreken? Hoe blijf je op de hoogte en bijgeschoold rondom huiselijk geweld of kindermishandeling? Wat doen jullie al goed op school?

Kindermishandeling is een complex probleem! Juist door kennis en ervaring uit te wisselen, leer je. Er is een aantal acties dat je na deze nieuwsbrief al kunt doen:

 • Bezoek eens de website van Augeo. Als particuliere stichting zet Augeo zich in voor een veilig thuis voor ieder kind.
 • Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Augeo.
 • Meld je hier aan en ontvang 5x per jaar ook het Augeo Magazine.
 • Meld je eventueel aan voor het gratis webinar van Augeo op 17 november om 16.00 met het thema: ‘Het vraagt lef om signalen van geweld te durven zien’
 • Maar vooral… blijf praten met elkaar bij signalen of twijfels!

   

Internationale Dag van de Rechten van het KindVanuit MOVARE willen we graag aandacht schenken aan de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op zondag 20 november. Daarom krijgen alle MOVARE-leerlingen aanstaande zondag een mail die hen op deze dag attendeert en hen over dit onderwerp informeert. Dit voor jullie ter informatie. 

Update renovatie bs. Gerardus MajellaHet schoolgebouw van bs. Gerardus Majella wordt gerenoveerd. De werkzaamheden gingen deze maand van start. Graag geven wij je een update van de renovatiewerkzaamheden via deze nieuwsbrief van de gemeente Heerlen.


MOVARE-leerkrachten maakten kennis met de Spacebuzz en het Doe-lab ParkstadDonderdag 10 november hebben leerkrachten van de MOVARE-scholen bs. Mijn Spoor en bs. Langeberg een kijkje genomen bij het Doe-lab Parkstad op de locatie BCPL in Heerlen. De gelegenheid om meer te weten te komen over het Doe-lab Parkstad en zelf de Spacebuzz te ervaren, lieten zij niet aan zich voorbijgaan. Juf Susanne en juf Ginnie van De Langeberg zijn enthousiast:

“Wat een geweldige ervaring beleef je door met het programma space mission control de ruimte te verkennen en als kers op de taart de spacebuzz die je ‘letterlijk’ meeneemt de ruimte in. Het programma van space mission control bereidt je voor op een geweldige reis door het heelal met onze aarde als middelpunt”.

      

Wie weet zien wij jou bij een volgende gelegenheid om kennis te maken met de Spacebuzz ook!
 

Inspiratiemiddag ‘Beekdaelen hard voor taal’

Op donderdag 3 november vond er een inspiratiemiddag plaats voor alle collega's van de groepen 1/2, intern begeleiders en directeuren van de basisscholen uit de gemeente Beekdaelen. Samen nemen zij deel aan het project 'Beekdaelen hard voor Taal'. Dit is een project om de mondelinge taalontwikkeling van de jonge kinderen te versterken. De gemeente Beekdaelen ondersteunt dit unieke project, waarin voorschoolse partners en basisscholen van drie verschillende besturen samenwerken (Innovo, MOVARE, Kindante). Tijdens de inspiratiemiddag toonden leerkrachten voorbeelden aan elkaar uit hun eigen praktijk en deelden ze ervaringen. Een succesvolle middag, dat smaakt naar meer!Projectleiders Linda Vaessen, Lilian Knooren, Daniëlle Stassen en Linda Toussaint zeggen namens alle scholen: 'We hebben een hart voor de taalontwikkeling voor alle kinderen van de gemeente Beekdaelen én we maken ons hard voor taal!' 

 

Huis voor de Kunsten organiseert muzikale DOOR!-dagOp 23 juni 2023 organiseert het Huis voor de Kunsten Limburg weer zijn jaarlijkse DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg dag. Het thema is ‘De kracht van muziek en taal (meertaligheid)’.

Voor kinderen is muziek maken niet alleen heel leuk, het is ook nog eens heel leerzaam. Voor deze muzikale DOOR!-dag zijn we daarom op zoek naar scholen die mee willen doen. Denk hierbij aan scholen die deelnemen aan het 3M meertaligheidsproject, scholen die structureel muziekonderwijs aanbieden (Meer Harmonie in de Samenleving), scholen die deel uitmaken van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, maar ook scholen die het tof vinden om kennis te maken met muziek en dans in combinatie met taal.

Samen met Sally dansgezelschap Maastricht gaan de kinderen aan de slag om invulling te geven aan dit thema.

Voorbereiding
Sally dansgezelschap Maastricht zal zes weken voorafgaand aan de DOOR!dag starten met de voorbereiding in de deelnemende scholen. Dit start direct na de meivakantie.

Met welke onderwerpen gaat Sally aan de slag in de klas?

 • hoe stel je je open voor de ander;
 • hoe leer je van en met elkaar;
 • hoe geef je de ander ruimte;
 • welke taal neem jij mee;
 • non verbale communicatie;
 • hoe begrijp je elkaar;
 • door nieuwsgierigheid tot elkaar komen.

Wat wordt er verwacht van de groepsleerkracht?

Sally zal in drie lessen toewerken naar de DOOR!dag. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemende scholen meedenken over de inhoud, zodat die aansluit bij hun curriculum. Binnen dit concept is er dus nog alle ruimte voor bijsturing.

Wie betaalt dit?
De lessen van Sally en het busvervoer worden geregeld en bekostigd vanuit DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg.

Als slagroom op de taart zullen de deelnemende scholen zich treffen op de DOOR!dag. De kinderen voeren samen uit wat ze geleerd hebben in de lessen van Sally.

Hoe ziet de DOOR!dag  er uit?
De kinderen worden op school opgehaald en met busvervoer naar Adams Musical Instruments Aziënstraat 17-19 in Ittervoort gebracht. Tussen 14.00 uur en 14.15 uur arriveren de bussen bij Adams.

14.30 uur - 16.00 uur     Repetitie met alle kinderen.

 • Volgorde oefenen.
 • Plek op het toneel bepalen.
 • Leerkracht aanwezig voor aansturing en groepsbegeleiding.

16.00 uur -16.15 uur      Pauze

16.15 uur -16.45 uur      Voorstelling

De ophaaltijd wordt nog met de deelnemende scholen gecommuniceerd.

Meer informatie of vragen
Ben je nieuwsgierig geworden, heb je nog vragen of wil je met jouw school meedoen? Neem dan contact op met Jos Feron, e-mail: jos.feron@movare.nl. Jos is namens MOVARE de contactpersoon voor de muzikale DOOR!-dag.
 

Collectieve zorgverzekering VGZ – nieuwe premies 2023


Graag delen wij met jou deze informatie van VGZ over de nieuwe premies van de collectieve zorgverzekering VGZ en de wijzigingen die hierin plaatsvinden.

De premies per 1 januari 2023
De collectieve premies voor 2023 kun je downloaden via deze link.

Verandering in de collectiviteitskorting
Vanaf 1 januari 2023 vervalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Dit geldt voor iedereen in Nederland en voor alle zorgverzekeraars. Op de aanvullende verzekering is korting nog wel mogelijk.   

De wijzigingen per 1 januari 2023
Alle wijzigingen in de zorgverzekeringen van VGZ zijn te vinden op de VGZ website.

De nieuwe polis voor verzekerden
Heb jij een zorgverzekering bij VGZ? Dan ontvang je uiterlijk 12 november 2022 jouw polis. Eventuele wijzigingen kun je eenvoudig zelf doorgeven via Mijn VGZ. Inloggen op Mijn VGZ kan ook eenvoudig via de VGZ Zorg app. Opzeggen kan tot en met 31 december 2022. Aanmelden of wijzigen van de pakketsamenstelling kan tot en met 31 januari 2023.

Meer informatie over VGZ vind je op www.vgz.nl.
 

KidsDay tijdens Open Dagen Brightlands Smart Service CampusOp 7 en 8 december vinden de Open Dagen van de Brightlands Smart Service Campus plaats. Speciaal voor basisscholen wordt op donderdag 8 december van 9.00 uur – 15.00 uur samen met STEAM Limburg een Kids Day met een educatief programma georganiseerd.

Programma Kidsday 8 december
In samenwerking met het netwerk STEAM Limburg is er voor deze dag een speciaal programma opgesteld vanuit de thematiek Smart City 2050. Een Smart City is een stad waarbij technologie wordt gebruikt om de stad te beheren en te besturen. Tijdens deze dag kunnen kinderen nadenken over hun Smart City oftewel hun directe omgeving en welke uitdagingen en kansen ze zien.

Er kunnen maximaal 4 groepen leerlingen van groep 7 en/of 8 kennis maken met het programma. Tijdens de uitvoering zullen de leerlingen hun toekomstbeeld over de inzet van ICT in hun Smart City laten zien via de programmeertaal van Scratch. De activiteit wordt volledig begeleid en er is zowel voor de leerlingen als de leerkrachten geen voorkennis noodzakelijk.

Ochtend- of middagsessie
Het is als school mogelijk om in te schrijven voor de ochtendsessie van 9.00 uur tot 12.00 uur of voor de middagsessie van 12.00 uur tot 15:00. Je dient als school zelf voor het vervoer te zorgen.

Aanmelden voor Kidsday
Je kunt jouw groep 7 of 8 aanmelden via dit formulier. Meer informatie over de Kidsday lees je HIER.