Achtergrond header

MOVARE-bureau

Het MOVARE-bureau ondersteunt en adviseert de scholen en het College van Bestuur en heeft drie afdelingen:

Bedrijfsvoering
 • Facility management
 • Financiële administratie
 • Planning en control
 • Personeels- en salarisadministratie
Bestuurs- en Managementondersteuning
 • Bestuurssecretariaat
 • Juridisch-bestuurlijke zaken
 • Medezeggenschapsaangelegenheden
 • PR en communicatie
Personeel, Onderwijs en Kwaliteit
 • Personele zaken (Medewerkers)
 • Onderwijskundige advies
 • Onderwijskwaliteit
 • Programmamanagement

Tevens heeft MOVARE een concerncontroller, die een statutair vastgelegde, zelfstandige positie heeft. De hoofdtaak van de concerncontroller is om op onafhankelijke wijze de interne beheersing van de organisatie periodiek te beoordelen en waar nodig verbetervoorstellen te formuleren.

Het MOVARE-bureau is gehuisvest in het MOVARE-huis, gelegen aan het Jan de Witplein 10 in Landgraaf. Het MOVARE-huis is een plek waar professionals elkaar ontmoeten en samenwerking gastvrij gefaciliteerd wordt. Het kantoor is uitgerust met professionele IT-voorzieningen en geschikt voor het ‘nieuwe’ ofwel hybride werken. 

Voor de personele bezetting en contactgegevens wordt verwezen naar het smoelenboek.