Achtergrond header

Vervangingsbeleid

In het basisonderwijs is er behoefte aan vervangers wanneer het eigen onderwijspersoneel niet in staat is om onderwijs te verzorgen, omdat de leerlingen ook bij afwezigheid van de eigen groepsleerkracht, wel les moeten krijgen. Vervangers kunnen nodig zijn omdat de groepsleerkracht tijdelijk arbeidsongeschikt is voor zijn/haar functie wegens ziekte, maar ook om andere redenen zoals CAO-gebonden verloven o.a.: zwangerschapsverlof, zorgverlof, bijzonder verlof, etc.

Graag informeren wij ouders/verzorgers proactief over vervangingen binnen MOVARE in ons vervangingsbeleid

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op