Achtergrond header

Toepassing Leerplichtwet

In Nederland is er de Leerplichtwet, die bepaalt dat ouders ervoor zorgen dat leerlingen regelmatig de school bezoeken. Er zijn situaties die hier een uitzondering op vormen. In het protocol Toepassing Leerplichtwet is een en ander nader uitgewerkt. 

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op