Achtergrond header

Office 365 for education

Onderwijsstichting MOVARE gebruikt ICT in de dagelijkse lespraktijk. Om ervoor te zorgen dat leerlingen kunnen werken in een veilige digitale leer- en werkomgeving maakt MOVARE gebruik van Office365. Het aanmeldproces op de PC, WiFi en online leer- en werkomgeving wordt geautoriseerd via Office365. Dit maakt dat leerlingen zonder gebruik van veel ingewikkelde wachtwoorden toegang krijgen tot een persoonlijke en veilige leer- en werkomgeving.

Wat is Office365 for Education?
Office365 is meer dan alleen e-mail. Kinderen krijgen met hun e-mailaccount toegang tot:

  • De digitale leer- en werkomgeving van school (ook vanuit thuis).
  • E-mailbox met een omvang van 10 Gigabyte.
  • Online opslag voor persoonlijke documenten van 25 Gigabyte.
  • Online samenwerkingsgroepen waardoor leerlingen in het kader van projecten documenten kunnen delen met andere leerlingen.

Is Office365 veilig?
Ja. De hele omgeving van Office365 is afgesloten van reclame en ongewenste e-mail en afgestemd op de specifieke behoeften van de school. Het kan toch gebeuren dat uw zoon/dochter ongewenste e-mail ontvangt of op een website terecht komt die hij/zij eigenlijk niet wenst te bezoeken. Leerkrachten zijn bekend met Office365, waardoor zij direct maatregelen kunnen nemen.

Is er een mediaprotocol aanwezig?
Ja. Onderwijsstichting MOVARE leert leerlingen in zowel schriftelijke als digitale bronnen informatie zoeken. Ook leren kinderen de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Om dit verantwoord te laten plaatsvinden, hanteert MOVARE een mediaprotocol. In dit document vindt u nadere informatie hierover.

Meer informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen via de directeur van de school of via ict@movare.nl   

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op