Achtergrond header

Jeugd en Gezin Parkstad

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of ondersteuning welkom of nodig. Het vinden van die informatie of hulp is soms moeilijk. Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg.

Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht: Jeugd en Gezin Parkstad Limburg. 

Wie kan bij Jeugd en Gezin Parkstad terecht?
Jeugd en Gezin Parkstad is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen, jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen en hun ouders werken en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd).

Partners
Onder de paraplu van Jeugd en Gezin Parkstad Limburg vallen verschillende organisaties, zogenaamde ketenpartners. Samen met deze partners zorgt Jeug en Gezin voor de juiste informatie of hulp. Ook worden er activiteiten en cursussen georganiseerd. De partners van Jeugd en Gezin zijn onder andere alle onderwijsstichtingen, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, alle welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en kinderopvang.

Meer informatie?
Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website van Jeugd en Gezin Parkstad. Buiten deze regio kunt u voor verdere informatie terecht bij de betreffende gemeente.

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op