Achtergrond header

COVID-19

Hoe scholen dienen om te gaan met de gevolgen van COVID-19 is vastgelegd in landelijke protocollen, die zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.

De actuele protocollen en ook andere actuele onderwerpen aangaande COVID-19  zijn te vinden op lesopafstand.nl

Daarnaast biedt ook de website van GGD Zuid Limburg de nodige informatie over COVID-19.


School volgt landelijk beleid
Ouders/verzorgers dienen ervan uit te gaan, dat de scholen zich conformeren aan genoemde protocollen, (overheids)adviezen en adviezen van GGD. De school is daarin volgend en maakt geen eigen keuzes.

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op