Achtergrond header

Jaarverslag 2022

In het verslagjaar 2022 zijn er weer stappen vooruit gezet door de MOVARE-organisatie, in nauwe samenwerking met onze partners. Trots zijn wij op onder meer de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg. Denk aan het verder ontwikkelen van de auditsystematiek en kwaliteitsgesprekken (Q-gesprekken), het systematisch én regelmatig verzamelen van gegevens en de transitie naar de afdeling Onderwijskwaliteit.

Het volledige jaarverslag van 2022 kun je HIER downloaden.

*binnenkort volgt hier de interactieve versie van het jaarverslag.