Achtergrond header

Extra Bestuursjournaal Strategisch Beleidsplan 2019-2023In juni 2019 presenteerde MOVARE het strategisch beleidsplan 2019-2023. Met de presentatie werd een periode van ontwerpen en ontwikkelen afgesloten waarbij ook veel MOVARE-medewerkers op enig moment rechtstreeks betrokken waren. De betrokkenheid bij het tot stand komen van het strategisch beleid, krijgt de komende jaren een vervolg in MOVARE-kenniskringen.

Strategisch beleid geeft vorm aan de toekomst van een organisatie. Met het nieuwe strategisch beleidsplan heeft MOVARE de koers bepaald voor de komende planperiode. Deze koers is van belang voor iedereen binnen onze organisatie. Het strategisch beleid kwam tot stand door de betrokkenheid van velen. Bijna twintig afzonderlijke doelen wachten op realisatie en ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde die binnen onze stichting aanwezig is. De doelen die geformuleerd werden in het strategisch beleidsplan zijn de afgelopen maanden SMART geconcretiseerd en vastgelegd in een ‘Four-page’. Omdat het afzonderlijk realiseren van al deze doelen niet effectief is (dee ls vertonen de doelen immers onderlinge samenhang), is gekozen voor een clustering van doelen in drie hoofdthema’s: onderwijskwaliteit en verantwoording, onderwijzen en leren, veranderen en innoveren.

Doelen uitwerken in kenniskringen 

Rondom deze hoofdthema’s richt MOVARE kenniskringen in. De kenniskringen gaan de komende jaren aan de slag met het uitwerken van de doelen in beleid dat betekenisvol is voor leerkrachten, leerlingen en ouders op iedere MOVARE-school. De werkwijze van deze kenniskringen wordt beschreven in de notitie 'kenniskringen MOVARE'. Net als bij het tot stand komen van het strategisch beleid is de brede betrokkenheid van medewerkers van MOVARE bij het uitwerken van de verschillende doelen van groot belang. Iedere kenniskring kent een kernteam van c.a. 4 leden en staat onder leiding van een projectleider. Per afzonderlijk doel kan een kernteam binnen de stichting vragen o m medewerking van collega’s met affiniteit met of kennis over een onderliggend doel.

Neem deel aan de kenniskringen

Langs deze weg willen wij jullie vragen om deel te nemen aan de kenniskringen. De beide bijgevoegde documenten (Four-page en kenniskringen) geven antwoord op de meeste inhoudelijke vragen. Mochten er toch vragen over zijn, aarzel dan niet om deze te stellen bij Jos Feron (jos.feron@movare.nl) of Andrew Simons (andrew.simons@movare.nl). Aanmelden voor de kenniskringen kan per mail bij de drie projectleiders, de namen tref je hieronder aan. Geef in je mail kort aan wat jij bij kunt dragen aan de kenniskring en of je deel uit wil maken van het kernteam of dat je rondom een specifiek doel deel wil nemen.

  1. Onderwijskwaliteit en verantwoording (janine.deckers@movare.nl)
  2. Onderwijzen en leren (mirjam.moonen@movare.nl
  3. Veranderen en innoveren (roger.bertrand@movare.nl)

De kenniskringen starten begin juni. De ambitie is om nog voor het einde van het schooljaar een eerste beeld te hebben over de koers die de kenniskringen gaan varen. We zien jullie reacties met veel plezier tegemoet.