Achtergrond header

Downloads

Op deze pagina vindt u diverse documenten die u kunt downloaden. 

DocumentGrootteDatum
Actie- en besluitenlijst GMR vergadering d.d.24-06-2019
(.pdf)
167.83 KB 08 Oct 2019
Activiteitenplan GMR 2018-2019 (vastgesteld)
(.pdf)
495.35 KB 16 Aug 2019
Bestuursreglement
(.pdf)
448.76 KB 16 Aug 2019
Code Goed Bestuur In Het Primair Onderwijs
(.pdf)
1.36 MB 16 Aug 2019
College van Bestuur-portefeuilleverdeling en nevenfuncties
(.docx)
41.14 KB 16 Aug 2019
Eindrapport-Commissie-Anti-pestprogramma
(.pdf)
597.51 KB 16 Aug 2019
GMR-reglement
(.pdf)
606.58 KB 16 Aug 2019
Handleiding DVP
(.pdf)
1.43 MB 16 Aug 2019
Huishoudelijk GMR reglement (vastgesteld)
(.pdf)
527.03 KB 16 Aug 2019
Inspectierapport MOVARE
(.pdf)
102.51 KB 16 Aug 2019
Jaarverslag 2017-2018 GMR (vastgesteld)
(.pdf)
531.36 KB 16 Aug 2019
Jaarverslag 2018-2019 GMR
(.pdf)
328.63 KB 03 Oct 2019
Medezeggenschapsstatuut
(.pdf)
114.74 KB 16 Aug 2019
Planning GMR schooljaar 2019-2020
(.pdf)
88.77 KB 16 Aug 2019
Protocol vervangingen
(.pdf)
337.22 KB 16 Aug 2019
Rapport Onderzoek bestuur en scholen - Vierjaarlijks onderzoek
(.pdf)
3.54 MB 16 Aug 2019
Reglement voor de Raad van Toezicht (vastgesteld)
(.pdf)
469.12 KB 16 Aug 2019
Stappenplan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling basisonderwijs Parkstad (1)
(.pdf)
124.29 KB 16 Aug 2019
Toelating, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen
(.pdf)
853.91 KB 16 Aug 2019
Vakantierooster 2019_2020
(.pdf)
204.95 KB 16 Aug 2019
Verkiezingsreglement GMR (vastgesteld)
(.pdf)
375.03 KB 16 Aug 2019
Wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid
(.pdf)
52.39 KB 16 Aug 2019